Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci korzystają z wielu stypendiów, w tym stypendiów doktoranckich, stypendiów konferencyjnych.

Pełny regulamin przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/stypendium-doktoranckie?doAsUserId=%2Ftr.

Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Wydziału Geografii i Geologii w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora UJ – obowiązujące w roku akademickim 2017/18 i 2018/19

Uchwała Rady Wydziału Geografii i Geologii w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora UJ – obowiązujące w roku akademickim 2019/20

Uchwala Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ nr 9 z 20.02.2018 r. dot. kryterium przyznawania stypendium

Uchwala Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ nr 15 z dnia 4.09.2018 r. przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta WZÓR