Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Jach

dr hab. Renata Jach

Stanowisko: profesor UJ
Pokój: 2.32.0
Telefon: 12 664 4372
E-mail: renata.jach@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sedymentologia skał węglanowych
  • historia rozwoju północnej krawędzi Tetydy w jurze
  • geologia regionalna Karpat Wewnętrznych

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Środkowa i górna jura jednostki kriżniańskiej Tatr
  • Eocen tatrzański

Zajęcia dydaktyczne: 

  • Metody stratygrafii – wykłady i ćwiczenia (WB.ING-35)
  • Sedymentologia – ćwiczenia (WB.ING-13)
  • Podstawy geologii – ćwiczenia dla studentów kierunku biologiczno-geograficznego (INS-03)
  • Ćwiczenia terenowe w Pieninach i w Tatrach – kurs terenowy (WB.ING-43)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor habilitowany: 2020, Uniwersytet Jagielloński; habilitacja: Węglanowo-krzemionkowe osady jury środkowej i górnej domeny Fatrikum w Tatrach: zintegrowana stratygrafia, facje i środowisko sedymentacji
Doktor nauk o Ziemi: 2003, Uniwersytet Jagielloński; praca doktorska: Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich
Magister geologii: 1998, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody:
2006: Nagroda im. Wawrzyńca Teisseyre'a ; Polska Akademia Nauk
2004: stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców w, przedłużenie na 2005 rok
2003: Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera; Polskie Towarzystwo Geologiczne
2004, 2009, 2010, 2012: nagroda zespołowa rektora UJ

Doświadczenie dydaktyczne:
Promotor 8 prac magisterskich, 8 prac licencjackich.

Członkostwa w organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Geologiczne – członkostwo od 1996 r.,
International Association of Sedimentologists – członkostwo od 2001 r.
Polska grupa Robocza Systemu Jurajskiego, członek zarządu od 2005 r.

Organizacja konferencji:
2012, JURASSICA X, Rakhiv–Beňatina, Ukraina
2011, Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne. Zakopane
2011, JURASSICA IX, Małogoszcz
2009, LXXIX Zjazd Naukowy PTG, Bukowina Tatrzańska
2009, JURASSICA VIII, Vršatec, Słowacja
2008, JURASSICA VII, Żywiec
2007, JURASSICA VI, Ojców,
2006, JURASSICA V, Krościenko
2004, 1. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS, Zakopane

Doświadczenie zagraniczne:
2011: Elements, isotopes and organic matter in chemostratigraphy: applications, limitations and implications for global environmental change. Chemostratygrafia – kurs prowadzony przez Hugh Jenkyns. Ferrara, Włochy
2010: badania terenowe Argentyna
1996, 2001:, stypendium CEEPUS, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry
2000: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska

2010–2013; Sedymentacja środkowo i górnojurajskich radiolarytów i wapieni bulastych jednostki kriżniańskiej i czynniki ją warunkujące;, N N307 016537; MNiSzW

2004–2006: Geneza toarckich manganowych utworów hydrotermalnych Tatr Zachodnich i ich znaczenie dla odczytania ewolucji basenu kriżniańskiego w jurze; 2 PO4D 03127; KBN

2002–2003: Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich; Główny wykonawca grantu promotorskiego; kierownik: prof. dr hab. Alfred Uchman; KBN; PB Nr 3PO4D 017 22

2000–2001: Środowiska depozycyjne utworów przełomu dolnej i środkowej jury jednostki kriżniańskiej Polskich Tatr Zachodnich, 6PO4D 082 19; KBN

Jach, R., Gradziński, M. & Hercman, H., 2016. New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 60: 291–300.

Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65: 203–226.

Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), 2014. Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, 277 p.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2014. Integrated stratigraphy of the Middle Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 1–33.

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., southern Poland. Geological Quarterly, 56: 773–788.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Jach, R., Goričan, Š., Reháková, D., Uchman, A. & Iwańczuk, J., 2020. Comment on “Decadal to millennial variations in water column parameters in pelagic marine environments of the Western Tethys (Carpathian realm) during Middle–Late Jurassic – Evidence from the radiolarian record” by M. Bąk, K. Bąk and M. Michalik. Global and Planetary Change, 193: 102855.

Jach, R. & Reháková, D., 2019. Middle to Late Jurassic carbonate-biosiliceous sedimentation and palaeoenvironment in the Tethyan Fatricum Domain, Krížna Nappe, Tatra Mts, Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 1–46.

Jach, R., Knutelski, S., Uchman, A., Hercman, H. & Dohnalik, M., 2018. Subfossil markers of climate change during the Roman Warm Period of the late Holocene. Science of Nature, 105: 6.

Jach, R., Gradziński, M. & Hercman, H., 2016. New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 60: 291–300.

Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65: 203–226.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2014. Integrated stratigraphy of the Middle Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 1–33.

Gradziński, M., Jach, R. & Górnikiewicz, E., 2013. Needle-fibre calcite and nanofibres as components of Holocene fissure-filling carbonates in southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 229–242.

Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Tatra Mountains, Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342–355.

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., southern Poland. Geological Quarterly, 56: 773–788.

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

Tyszka, J., Jach, R., & Bubik, M., 2010. A new vent−related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 55: 333–342.

Myczyński, R. & Jach, R., 2009. Cephalopod fauna and stratigraphy of the Adnet type red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 27–39.

Jach, R., 2007. Bositra limestones – a step towards radiolarites: case study from the Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 161–170. Jach, R. & Dudek, T., 2005. Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposits from the Krížna Unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224: 136–152.

Jach, R., 2005. Storm-dominated deposition of the Lower Jurassic crinoidal limestone in the Krížna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Facies, 50: 561–572.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach, R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower–Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 133–151.


Rozdziały w monografiach:

Gradziński, M. & Jach, R., 2014. 9.3. Brekcje piargowe. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, pp. 251–254.

Jach, R., 2014. Skały węglanowe i krzemionkowe jury dolnej i środkowej (formacja wapieni z Hucisk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 172−180.

Jach, R. & Machaniec, E., 2014. Skały eocenu. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 232−244.

Jach, R. & Uchman, A., 2014. Skały węglanowe i krzemionkowe jury środkowej i górnej. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 181−187.

Jach, R., Uchman, A., Dziubińska, B. & Michalík, J., 2014. Zlepieniec koperszadzki. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 30−33.

Uchman, A., Jach, R. & Iwańczuk, J., 2014. Skały węglanowe jury dolnej i środkowej (formacja margli z Sołtysiej). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 164−171.

Gradziński, M., Gradziński, R. & Jach, R., 2008. Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. In: Klasa, A. & Partyka, J. (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda. Wydawnictwo OPN, Ojców, pp. 31–95.


Przewodniki sesji terenowych:

Jach, R., Grabowski, J., Uchman. A., Djerić, N., Goričan, Š., Reháková, D. & Pszczółkowski, A., 2017. Field trip A. Jurassic and Lower Cretaceous of the Krížna Nappe in the Western Tatra Mountains. In: Jurassica XIII, Jurassic Geology of Tatra Mts, Poland, Kościelisko near Zakopane June, 19th-23rd, 2017, Abstracts and Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 75–94.

Jach, R., Grabowski, J., Gaździcki, A. & Uchman, A., 2015. The inception, growth and demise of a pelagic carbonate platform: Jurassic and Lower Cretaceous of the Krížna Nappe in the Western Tatra Mountains. In: Haczewski, G. (ed.), Guidebook for Field Trips Accompanying 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Kraków on 22nd-25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, pp. 75–101.

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. & Uchman, A. 2009. Sesja terenowa B5. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26–29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 159–168.

Jach, R. & Dudek, T., 2006. Field trip B3 - Inside Tethys. Stop B3–11 – Old shafts in the Huciański Klin Crest - Lower Toarcian manganese deposits. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B. A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 108–110.

Jach, R., 2006. Field trip B3 - Inside Tethys. Stop B3.10 – Huciański Klin Crest: western part – Domerian spiculites and Lower Toarcian crinoidal grainstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B. A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 106–108.

Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchman, A., 2006. Field trip B3 - Inside Tethys. Stop B3.12 – Huciański Klin crest: eastern part – late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B. A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Field Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 110–111.

Motyka, J., Gradziński, M. & Jach, R., 2004. Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 20–21.

Jach, R., Uchman, A., Grabowski, J., Gradziński, M., Kędzierski, M., Pszczółkowski, A. & Tyszka, J., 2004. Sesja terenowa B. Środowiska sedymentacyjne utworów juty i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska-Dolina Kryta-Huciański Klin-Dolina Lejowa). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 31–46.


Abstrakty w materiałach konferencyjnych:

Grabowski J., Jach R., Iwańczuk J., Reháková D. & Derkowski A.2019. Integrated bio-, magneto- and chemostratigraphy and clay mineral data from the Kimmeridgian – Tithonian pelagic Fatric succession in the Western Tatra (Dolina Lejowa section; Central West Carpathians, Poland). 3rd International Congresson Stratigraphy STRATI 2019, Milano, 2-5 July 2019, p. 247.

Grabowski, J., Iwańczuk, J., Jach, R. & Reháková, D., 2019. New Upper Kimmeridgian–Tithonian section in the Lower Sub­Tatric (Krížna) succession in the Lejowa Valley (Western Tatra): integrated stratigraphy and implications for lithogenic input. XIVth Jurassica Conference, June 10–14, 2019 Bratislava, Slovakia, p. 111.

Grabowski, J., Iwańczuk, J., Jach, R., Reháková, D. & Chmielewski, A., 2018. Kimmeridgian - Tithonian of the pelagic Fatric succession in the Western Tatra (Central West Carpathians, Poland): Integrated bio-, magneto- and chemostratigraphy of the Dolina Lejowa section. In: JK2018– December 7-5, 2018. Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, pp. 29–30.

Gradziński, M., Jach, R., Jaglarz, P., Rychliński, T. & Szulc, J., 2017. Kras kopalny w Tatrach. In: Kicińska, D. & Szczygieł, J. (eds), Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane 05–08.10.2017. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 60–61.

Jach, R., Grabowski, J. & Raczek, M., 2017. Magnetic susceptibility, carbonate content and elemental geochemistry of Upper Kimmeridgian–Lower Tithonian limestones from the Długa Valley, Krížna Nappe of the Tatra Mountains, Poland. In: Jurassica XIII. Jurassic geology of Tatra Mts, Poland, Kościelisko near Zakopane June, 19th-23rd, 2017, Abstracts and Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 39–40.

Uchman, A. & Jach, R., 2017. Ichnological record in Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland and northern Slovakia. Jurassica XIII : Jurassic geology of Tatra Mts : Poland, Kościelisko near Zakopane June, 19th-23rd, 2017, Abstracts and Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 60.

Gradziński, M., Jach, R. & Górnikiewicz, E., 2016. Naskorupienia węglanowe wypełniające szczeliny skalne – analog nacieków z mleka wapiennego. In: Urban, J. (ed.), Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego. Kielce – Chęciny 20–23.10.2016. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 109.

Gradziński, M., Jach, R. & Górnikiewicz, E., 2016. Naskorupienia węglanowe wypełniające szczeliny skalne – skład, warunki powstania, znaczenie. In: Wojewoda, J. (ed.), Wyzwania polskiej geologii. 3. Polski Kongres Geologiczny. Tom kongresowy. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 94.

Machaniec, E., Ćosović, V., Jach, R. & Malata, E., 2016. Ditrupa-Nummulies transitional facies in the Eocene shallow-water carbonates of the Tatra Mountains (Poland) as an indicator of episodic mesophotication. In: Sujan, M. (ed): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, Abstract Book (online version), 10th ESSEWECA Conference 1st – 2nd December 2016, Bratislava, Slovakia, Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia, pp. 66–67.

Djerić, N., Goričan, Š., Gerzina, N., Jach, R. & Kukoč, D., 2015. Jurassic – Early Cretaceous radiolarian stratigraphy of the Danubian nappes (eastern Serbia). In: Proceedings of 14th INTERRAD, March 22-26 2015, Antalya, Turkey. pp. 86–87

Djerić, N., Goričan, Š., Gerzina, N., Jach, R., Kukoč, D. & Reháková, D., 2015. Jurassic–Lower Cretaceous facies and biostratigraphy of the Danubian nappes (eastern Serbia). In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 156.

Jach, R., Djerić, N. & Goričan, Š., 2015. Nassellaria/Spumellaria ratio vs. palaeoproductivity proxies in the Middle–Upper Jurassic radiolarian-bearing deposits of the western Tethys Fatricum Domain (Poland and Slovakia). In: Proceedings of 14th INTERRAD, March 22–26 2015, Antalya, Turkey. pp. 174–175.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2015. Palaeoproductivity proxies in the Middle–Upper Jurassic radiolarian-bearing deposits of the Western Tethys Fatricum Domain (Poland and Slovakia). In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 242.

Hercman, H., Gradziński, M., Alonso, R. N., Gąsiorowski, M., Jach, R. & Pawlak, J., 2014. Atypically heavy isotope composition of Carbon and Oxygen in calcareous sinters from the Cordillera Orientale, Andes, Argentina. In: Goldschmidt Abstracts, 2014, Sacramento, California. Cambridge Publications, p. 970.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2014. Jurajskie osady pelagiczne jednostki kriżniańskiej Tatr: facje, środowisko sedymentacji, zintegrowana stratygrafia. In: Jurassica XI, Spotkanie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego. 9–11.10.2014, Spała. p. 49.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2014. Jurassic pelagic deposits of the Tatra Mountains: facies, depositional environments, integrated stratigraphy. In: 19th ISC 2014, 18–22 August. Geneva Switzerland, p. 323.

Machaniec, M., Ćosović V., Jach, R. & Malata, E., 2014. Nummulite-Ditrupa facies in the Eocene shallow-water carbonates, Tatra Mts (Poland) – palaeoecological implications and taphonomy. Taphos, 7th International Meeting on Taphonomy and Fossilization, 10th–13th September, Ferrara, Italy. p. 53.

Uchman, A. & Jach, R., 2014. Ichnological record of food content change in Middle–Upper Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland. In: Pandey, D. K, Fürsich, F. T. & Alberti, M. (eds), 9th International Congress on the Jurassic System, Jaipur, India, – Abstracts. Erlangen, Beringeria Special Issue, 8: 195–196.

Uchman, A. & Jach, R., 2014. Ichnological record of food content change in Middle–Upper Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland. In: Beqiraj, A., Ionescu, C., Christofides, G., Uta, A., Beqiraj Goga, E. & Marku, S. (eds), Proceedings, XX Congress of the Carpathian-Balkan Association, September 24–26, 2014, Tirana, Albania. Buletini i Shencave Gjeologjike, Special Issue, 2: 100.

Jach, R. & Rehákova, D., 2013. Carbon-isotope stratigraphy integrated with calcareous dinoflagellata biostratigraphy of the Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mts. In: Broska, I. & Tomašových, A. (eds), Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. October 16-19, 2013, Smolenice, Slovak Republic. pp. 48–49.

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Kimmeridgian – Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Western Tatra Mts., southern Poland. In: 29th IAS Meeting of Sedimentology. Schladming, Austria, 10th – 13th September 2012. p. 537.

Reháková, D., Jach, R. & Uchman, A., 2012. Biostratygrafia i sedymentacja pelagicznych osadów kimerydu – dolnego tytonu jednostki kriżniańskiej, Dolina Lejowa, Tatry Zachodnie. In: Krobicki, M. et al. (ed.), Jurajsko-dolnokredowe utwory pienińskiego pasa skałkowego i obszarów przyległych (Ukraina – Zakarpacie, wschodnia Słowacja). Jurassica X – Abstrakty i przewodnik wycieczki terenowej Rakhiv–Beňatina 25–30.06.2012. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa, p. 22.

Iwańczuk, J., Faber, K., Jach, R., Uchman, A. & Wędrychowicz, N., 2011. Lower Jurassic foraminifer assemblages as an indicator of the environment of deposition of the spotty limestones, Western Tatra Mts. In: Bąk, M., Kaminski, M. A. & Waśkowska, A. (eds), Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 96–97.

Jach, R., Bąk, M. & Uchman, A., 2011. Facje jurajskich radiolarytów i współwystępujących z nimi wapieni jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. In: Jurassica IX, Małogoszcz, 06-08 września 2011, Materiały konferencyjne. pp. 95–96.

Jach, R., Machaniec, E., Salata, D., Skiba, M. & Szczepaniak, M., 2011. Poziomy tufitopodobne w obrębie dolnych szarych zlepieńców eoceńskich, Staników Żleb, Tatry Zachodnie. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P. (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne. Zakopane, 13–16 października, 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzańskie Park Narodowy, pp. 82–83.

Machaniec, E., Jach, R. & Uchman, A., 2011. Selection of large foraminifera tests in the constructed wall of the trace fossils Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland. In: 28th IAS Meeting of Sedimentology 2011, Zaragoza, Spain, Abstracts. p. 374.

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. The orthophragminid (large foraminifera) rudstones as paleoecological indicators, Upper Bartonian deposits, Tatra Mountains. In: Bąk, M., Kaminski, M. A. & Waśkowska, A. (eds), Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 107.

Uchman, A. & Jach, R., 2011. Ichnological record of trophic level changes in Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland. World Conference on Paleontology and Stratigraphy 2011 (WCPS011), 18 November – 2 December 2011, Program and Abstracts. Nakhon Ratchasima Rajabat University, Thailand, p. 165.

Uchman, A., Jach, R. & Machaniec, E., 2011. Trace fossil Nummipera eocenica Hölder, 1989, a characteristic component of ichnofabric in Eocene nummulitic limestones. In: Rodríguez-Tovar, F. J. & García-Ramos, J. C. (eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop. p. 99.

Jach, R., 2010. Bositra limestones – ancestors of Jurassic radiolarites: An example from the Western Tethys. In: Schwarz, E., Georgieff, S., Piovano, E. & Ariztegui, D. (eds), Sedimentology at the Foot of the Andes, 18th International Sedimentological Congress, 26th September - 1st October 2010 Mendoza, Argentina, Abstracts Volumen, CD.

Machaniec, E., Jach, R., Borecka, A. & Gradziński, M., 2010. Czynniki warunkujące sedymentację eocenu tatrzańskiego. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS’4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 57.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński M., 2009. Development of the Eocene deposits in the Polish Tatra Mountains. In: Abstracts and Guide of Excursion, Fossils - Darwin - Evolution: The 10th Anniversary Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, Slovakia. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, p. 24–25.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński, M., 2009. Eocene transgressive deposits in the Polish Tatra Mountains: preliminary results. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds), 27th IAS Meeting, 20–23 September 2009 Alghero, Italy, Editrice Democratica Sarda, p. 218.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubík, M., 2008. Recurvoides born of hell: a foraminiferal assemblage from the Toarcian black shales associated with the hydrothermal vent (Tatra Mountains, Western Tethys). In: Filipescu, S. & Kaminski, M. A. (ed.), Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume. Grzybowski Foundation Special Publication, 14: 61.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubík, M., 2008. Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydrotermalnymi taroku (Tatry Zachodnie). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.

Dudek, T. & Jach, R., 2006. Minerały ilaste jako wskaźnik środowiska sedymentacji jurajskich utworów manganowych w Zachodnich Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 115.

Gradziński, M., Jach, R., Riding, R. & Uchman, A., 2006. Słodkowodne stromatolity i onkoidy w zlepieńcach eoceńskich Doliny Suchej Wody w Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 123.

Jach, R. & Myczyński, R., 2006. Nektonic fauna from the Toarcian-Aalenian red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masary, Brunensis, 33–34 [for 2003–2004]: 38–40.

Jach, R., 2005. Lower-Middle Jurassic facies development of the Krížna Unit in the Western Tatra Mts., Poland. In: 24th Meeting of the International Association of Sedimentologists, 10–13 January 2005, Muscat. p. 87.

Jach, R. & Dudek, T., 2005. Microbial structures as indicators of hydrothermal origin of the Jurassic Mn- and Fe-bearing rocks, Tatra Mountains, Poland. In: 157th Meeting of Society for General Microbiology, 12–14 September 2005, Keel University, Abstracts. pp. 46–47.

Jach, R., 2004. Mn- and Fe- mineralized microbial structures in the Toarcian vent deposits (Kríža unit, Tatra Mts, Poland). In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book. Coimbra, p. 151.

Jach, R., 2004. Toarcian crinoidal tempestites in the Krížna unit, Western Tatra Mountains, Poland. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book. Coimbra, p. 150.

Jach, R. & Dudek, T., 2004. Depozycja toarckich utworów managnowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 92.

Jach, R. & Dudek, T., 2004. Toarcian hydrothermal manganese-bearing deposits in the Krížna unit, Tatra Mts., Poland. In: 4th ESSEWECA 2004 Conference, Bratislava, December 3-4, 2004. [Abstract published online at: www.fns.uniba.sk/~kgp/esse/esse.htm]

Starzec, K. & Jach, R., 2004. Osady z glaukonitem jako wskaźnik niskiego tempa sedymentacji w utworach przełomu dolnej i środkowej jury w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, 21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.


Redakcja monografii:

Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, 278 p.


Prace popularnonaukowe:

Knutelski, S., Jach, R., Uchman, A., Dohnalik, M. & Hercman. H., 2018. W czarnym domu chrząszcza. Academia, 2(54): 26–30.

Jach, R., 2006. Sztolnie na Lejowych Baniach w Dolinie Lejowej. Jaskinie, 43: 25.

Jach, R., 2002. Stare sztolnie górnicze w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Jaskinie, 28: 24-25.

Jach, R., 2002. Kolejna sztolnia na Huciańskim Klinie. Jaskinie, 29: 7.

 

 

 

więcej o