Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia sedymentologiczna

Pracownia preparatyki skał - pokój 0.14.0

Opiekunem pracowni jest dr Wojciech Wróblewski, (email: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl, pokój 2.21 ), a opiekunem technicznym jest Krzysztof Podsiadło

Regulamin pracowni sedymentologicznej preparatyki skał (0.14.0) obowiązujący do odwołania.
kliknij aby pobrać

Pracownia sedymentologiczna preparatyki skał mieści się na parterze w pok. 0.14.0.

W pracowni dokonuje się wstępnej preparatyki skał tj. oczyszczania, defragmentacji, selekcji skał do dalszych analiz.

W pracowni znajdują się zlewy z odstojnikami, stoły do preparatyki okazów, kowadło, myjka wysokociśnieniowa STIHL.

Pracownia preparatyki skamieniałości - pokój 0.14.1

Pracownia sedymentologiczna preparatyki skał mieści się na parterze w pok. 0.14.1.

W pracowni dokonuje się preparatyki skamieniałości ze skał za pomocą urządzeń pleumatycznych. W skład sprzętu wchodzą między innymi:

 • dziobaki pneumatyczne (wibratory)
 • wiertarki z giętkim wałkiem (typu dentystycznego)
 • wyciągi i pochłaniacze powietrza

Pracownia analityczna - pokój 0.14.2

Opiekunem pracowni jest dr Renata Jach, (email: renata.jach@uj.edu.pl, pokój 2.32), a opiekunem technicznym jest mgr Katarzyna Maj-Szeliga.

Pracownia sedymentologiczna mieści się na parterze w pok. 0.14.2.

Pracownia sedymentologiczna
Prowadzone badania:

 • Analiza zawartości CaCO3 w skałach/glebach metodą objętościową Scheiblera
 • Analiza składu granulometrycznego. Zakres pomiaru wielkości cząstek od wielkości nano- do milimetrów (0,01 - 3500µm). Posiadane przystawki umożliwiają badania dyspersji cieczowych (przystawka Hydro EV) jak i suchych proszków (przystawka Aero S).

Wyposażenie pracowni:

 • Kalcymetr pięciostanowiskowy firmy Eijkelkamp
 • Laserowy analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 firmy Malvern.
 • Dygestorium firmy Koettermann
 • Waga analityczna Vibra HT
 • Płuczka ultradźwiękowa firmy EMAG
 • Suszarka firmy Pol Eko SLW 115 STD
 • Wirówka Hettich EBA 200
 • Dejonizator firmy Polwater
 • Zestaw do badań porowatości otwartej skał metodą Archimedesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia preparatyki skał

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia analityczna