Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 i trwa do 30 września 2022
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
Letni: od 25 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2022 roku
  • od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku
  • od 25 lutego 2021 roku do 14 kwietnia 2022 roku
  • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku
Sesje egzaminacyjne
Zimowa
od 29 stycznia 2022 roku do 11 lutego 2022 roku
Zimowa poprawkowa
od 19 lutego 2022 roku do 24 lutego 2022 roku
Letnia
od 17 czerwca 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2022 roku do 15 września 2022 roku
Dni wolne od zajęć
Przerwa świateczna
od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
Przerwa semestralna
od 12 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku
Przerwa świąteczna
od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku
Przerwa wakacyjna
od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

12 listopada 2021 roku

2 maja 2022 roku

piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi
Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów