Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko, N., Ślączka, A., Oszczypko-Clowes, M., Savitskaya, N.A. & Trofimovicz, N. 2008. New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians. Acta Geologica Polonica, 58: 325–353.

Budzyń, B., Hetherington, C.J., Williams, M.L., Jercinovic, M.J., Dumond, G., & Michalik, M., 2008. Application of electron probe microanalysis Th-U-total Pb geochronology to provenance studies of sedimentary rocks: An example from the Carpathian Flysch. Chemical Geology, 254: 148–163.

Chmielarz, L., Kuśtrowski, P., Michalik, M., Dudek, B., Piwowarska, Z. & Dziembaj, R., 2008. Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process. Catalysis Today, 137: 242–246.

Hercman, H., Gradziński, M. & Bella, P., 2008. Evolution of Brestovská Cave based on U-series dating of speleothems.Geochronometria, 32: 1–12.

Ivanova, D., Kołodziej, B., Koleva-Rekalova, E. & Roniewicz, E., 2008. Oxfordian to Valanginian palaeoenvironmental evolution on the Western Moesian Carbonate Platform: A case study from SW Bulgaria.Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 65–90.

Kaminski, M. A., Uchman, A., Neagu, T. & Cetean, C.G., 2008. A larger agglutinated foraminifer originally described as a marine plant: the case of Ulrich, 1904 (Foraminifera), its synonyms and homonyms. Journal of Micropaleontology, 27: 103–110.

Kaye, T.G., Gaugler, G. & Sawlowicz, Z., 2008. Dinosaurian Soft Tissues Interpreted as Bacterial Biofilms. PLoS ONE, 3(7): e2808. doi:10.1371/journal.pone.0002808.

Kędzierski, M., 2008. Calcareous nannofossil and inoceramid biostratigraphies of a Middle Turonian to Middle Coniacian section from the Opole Trough of SW Poland. Cretaceous Research, 29:451–467.

Kusiak, M. A., Suzuki, K., Dunkley, D.J., Lekki, J., Bakun-Czubarow, N., Paszkowski, M., & Budzyń, B., 2008. EPMA and PIXE dating of monazite in granulites from Stary Gierałtów, NE Bohemian Massif, Poland. Gondwana Research,14: 675–685.

Michalík, J., Soták, J., Lintnerová, O., Halásová, E., Bąk, M., Skupien, P. & Boorová, D., 2008. The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. Cretaceous Research, 29: 871–892.

Mroczka, R., Bartosik, P., Sawłowicz, Z., Skrzypiec, K., Falkenberg, G., Wójcik, J., Żukociński, G. & Kuczumow, A., 2008. Optimization of metallic X-ray capillary production. Thin Solid Films, 516: 8029–8035.

Nawrocki, J., Fanning, M., Lewandowska, A., Polechońska, O. & Werner, T., 2008. Palaeomagnetism and the age of the Cracow volcanic rocks (S Poland).Geophys. J. Int, 174:475–488.

Ortiz, S., Gonzalvo, C., Molina, E., Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., Vandenberghe, N. & Zeelmaekers, E., 2008. Palaeoenvironmental turnover across the Ypresian-Lutetian transition at the Agost section, southeastern Spain: In search of a marker event to define the stratotype for the base of the Lutetian stage. Marine Micropaleontology, 69: 297–313.

Oszczypko-Clowes, M., 2008. The stratigraphy of the Oligocene deposits from the Ropa tectonic window (Grybów Nappe, West ern Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 52: 127–142.

Pervesler, P., Uchman, A. & Hohenegger, J.,2008. New methods for ichnofabric analysis and correlation with orbital cycles exemplified by the Badden-Sooss section (Middle Miocene, Vienna Basin, Lower Austria). Geologica Carpathica, 59: 395–409.

Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2008. Bioturbational disturbance of the Cretaceous-Palaeogene (K-Pg) boundary layer: Implications for the interpretation of the K-Pg boundary impact event. Geobios, 41: 661–667.

Rospondek, M.J., Szczerba, M., Małek, K., Góra, M. & Marynowski, L., 2008. Comparison of phenyldibenzothiophene distributions predicted by molecular modelling with relevant experimental and geological data. Organic Geochemistry, 39: 1800–1815.

Rychliński, T., 2008. Facies development and sedimentary environments of the Carpathian Keuper deposits from the Tatra Mountains, Poland and Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 1–18.

Szczepanik, P.&Sawlowicz, Z., 2008. Potential ZnS fossilization of gastropods (Middle Jurassic claystones from Central Poland). Naturwissenschaften, 95: 869–876.

Uchman, A., Bąk, K. & Rodríguez-Tovar, F. J., 2008. Ichnological record of deep-sea palaeoenvironmental changes around the Oceanic Anoxic Event 2 (Cenomanian–Turonian boundary): an example from the Barnasiówka section, Polish Outer Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 262: 61–71.

Zhang, G., Uchman, A., Chodyń, R. & Bromley, R.G. 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. nov. in Eocene turbidites, Polish Carpathian Mountains: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58:75–86.

Zuchiewicz, W. & Oszczypko, N., 2008. Topography of the Magura floor thrust and neotectonics of the Outer West Carpathians in Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 135–149.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Drewnik, M., Felisiak, I., Jerzykowska, I. & Magiera, J., 2008. The Tatra Mts. – rocks, landforms, weathering and soils. Geoturystyka/Geoturism, 13: 51–74.

Golonka, J., Vasicek, Z., Skupien, P., Waśkowska-Oliwa, A., Krobicki, M., Cieszkowski, M., Ślączka, A. & Słomka, T., 2008. Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (popozycja do dyskusji). Geologia, 34: 83–121.

Golonka, J., Krobicki, M., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka T., Skupien P, Vašíček Z., Cieszkowski M. & Ślączka A., 2008. Litostratygrafia osadów jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (propozycja do dyskusji). Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of Outer Carpathians (discussion proposition).W. Krobicki, M. (Ed.). Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Kwartalnik AGH. Geologia, 34: 9–31.

Gradziński, M., 2008. Origin of a unique tree-mould type cave in travertine based on examples from the village of Lúčky (Liptov, Slovakia). Slovenský Kras, 46(2): 325–331.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Holúbek, P., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Kováčová, M., 2008. Facies and age of travertines from Spiš and Liptiov regions (Slovakia) – preliminary results. Slovenský Kras, 46: 31–40.

Krzywiec, P., Wysocka, A., Oszczypko, N., Mastalerz, K., Papiernik, B., Wróbel, G., Oszczypko-Clowes, M., Aleksandrowski, P., Madej, K. & Kijewska, S., 2008. Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny). Przegląd Geologiczny, 56: 232–245.

Oszczypko, N., Golonka, J. & Malata, E., 2008. Odpowiedź na „Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce". Przegląd Geologiczny, 56: 221–224.

Oszczypko, N., Golonka, J. & Malata, E., 2008. Wiek tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce - odpowiedź na odpowiedź. Przegląd Geologiczny, 56: 459–460.

Oszczypko, N., Ślączka, A. & Żytko, K., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski-Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie. Przegląd Geologiczny, 56: 927–935.

Uchman, A., Gaigalas, A. & Kazakauskas, V., 2008. Trace fossils from the Upper Pleistocene glaciolacustrine laminated sediments of Lithuania. Geologija, 50: 212–226.

Waśkowska-Oliwa, A., Krobicki, M., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A. & Doktor, M., 2008. Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty turystyczne. Geologia, 34:9–31.

Wójcik-Tabol, P., 2008. Inorganic geochemical records of local palaeoenvironmental variability in the Jaworki Formation (Upper Cretaceous) of the Niedzica Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 269–280.

Wójcik-Tabol, P., 2008. Trace elements and mineral assemblage as palaeoenvironmental markers in the Cenomanian/Turonian Magierowa Member (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 247–268.

 

Inne:

Bromley, R.G.,Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2008. Stop 1. Kraków-Bonarka – bioerosion on a Late Cretaceous abrasion platform. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 135–144.

Gradziński, M., Bella, P., Czop, M., Duliński, M., Głazek, J., Haviarová, D., Hercman, H., Holúbek, P., Motyka, J., Mrozińska, T., Rajnoga, P., Stworzewicz, E. & Wróblewski, W., 2008. B5. Trawertyny i kras północnej Słowacji. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 101–119.

Hoffmann, M. & Uchman, A., 2008.Stop 2. Dębnik – the new quarry – Devonian (Frasnian) limestones. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 144–152.

Kajdas, B., 2008. Minerały wapnia w hydrotermalnie zmienionym granicie karkonoskim z okolic Miłkowa, Kotlina Jeleniogórska. In: Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008, Współczesne trendy w naukach o Ziemi; Złoty Potok 5–7 listopada 2008, pp. 20–26.

Leszczyński, S.& Uchman, A., 2008. Stop 3 – Lubomierz – Variegated Shale (Eocene): Ichnology of deep-sea red clays. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 109–110.

Leszczyński, S., 2008. Outline of the geology of southern Poland. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 93–98.

Leszczyński, S., 2008. Stop 10 – Znamirowice – Sub-Menilite Globigerina Marl – Menilite Beds (Upper Eocene – Lower Oligocene): ichnologic record of transition from oxic to anoxic environment. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp.132–135.

Leszczyński, S., Warchoł, M. & Starzec, K., 2008. Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego – oligocenu dolnego. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 47–77.

Morycowa, E., 2008. Koralowce Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego. In: Krobicki, M. (ed.), Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza, Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008. Kwartalnik AGH Geologia, 3/1: 129–137.

Paszkowski, M., Czop, M., Gradziński, M., Letki, S., Lewandowska, A., Leśniak, T. & Motyka, J., 2008. A3. Kamieniołom Czatkowice – utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa – historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny; warunki hydrogeologiczne; permski kras kopalny. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 15–26.

Pieńkowski, G., Głowniak, E. & Uchman, A., 2008. Stop 3 – Gnieździska (Callovian-Oxfordian). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 47–53.

Rajchel, J. & Uchman, A., 2008. Stop 14 – Łęki – Lower Istebna Beds (Campanian-Maastrichtian) – Ophiomorpha in thick-bedded turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 142–147.

Sadlok, G., Bujok, A., Pieńkowski, G., Uchman, A. & Niedźwiedzki, G. 2008. Stop 5 – Sosnowica (Lower Triassic, Induan). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 60–65.

Skiba, S. & Skiba, M. 2008. Properties of the desert soils of the Mhamid area. Prace Geograficzne, 118: 43–49.

Skiba, S., Szymański, W., Pozniak, S. & Skiba, M., 2008. Soils of the Charnokhora Mts. (Ukraine). Agrochimija i Gruntoznawstwo Kharkiw., 69:147–151.

Skiba, S., Szymański, W., Pozniak, S., Skiba M., 2008. Pokrywa glebowa południowo-wschodniej części Czarnohory (Ukraina). Roczniki. Bieszczadzkie, 16: 289–300.

Szymański, W., Skiba, S., Skiba, M. & Żyła, M., 2008. Fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothils. Agrochimija i Gruntoznawstwo. Kharkiw, 69: 152–156.

Uchman, A. & Cieszkowski, M., 2008. Stop 4 – Szczawa-Centrum – Grybów Beds (early Oligocene) and Subcergowa Beds (early Oligocene): Diplocraterion in deep-sea sediments. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 110–115.

Uchman, A.& Cieszkowski, M., 2008. Stop 1 – Zagórnik – the Veřovice Beds and their transition to the Lgota Beds: ichnology of Early Cretaceous black flysch deposits. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 99–104.

Uchman, A. & Cieszkowski, M., 2008. Stop 2 – Rzyki – Siliceous Marl and the lowermost part of the Godula Beds: ichnology of the calcareous turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 104–109. Uchman, A. & Cieszkowski, M., 2008. Stop 5 – Szczawa-Głębieniec – upper part of the Ropianka Formation (Palaeocene): Nereites ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies and ichnological evidences of turbiditic sedimentation in shales. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 115–118. Uchman, A., 2008. Cretaceous – Neogene flysch deposits of the Outer Carpathians. In: Uchman, A. (ed.), Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 24–65. Uchman, A., 2008. Cretaceous (Cenomanian) of the Cracow Upland. In: Uchman, A. (ed.), Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 19. Uchman, A., 2008. Miscellanea. In: Uchman, A. (ed.), Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 70–71. Uchman, A., 2008. Pleistocene. In: Uchman, A. (ed.), Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 68–69. Uchman, A., 2008. Stop 11 – Słopnice – Ropianka Formation (Senonian-Palaeocene) and Variegated Shale (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 136–138. Uchman, A., 2008. Stop 12 ­– Tymbark-Miasto – Magura Formation (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 138–140. Uchman, A., 2008. Stop 13 – Poznachowice Dolne – Upper Cieszyn Beds and Grodziszcze Beds (Valanginian-Hauterivian) - ichnology of very thin turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 140–141. Uchman, A., 2008. Stop 6 – Krościenko-Łąkcica – Szczawnica Formation (Paleocene – lower Eocene): ichnology of eutrophic flysch deposits. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 119–121. Uchman, A., 2008. Stop 7 – Tylmanowa-Baszta – Piwniczna Sandstone Member of the Magura Formation (Eocene): middle fan ichnology. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 121–123. Uchman, A., 2008. Stop 8 – Zbludza – Beloveža Formation (Eocene) and Bystrica Formation (Eocene): outer fan ichnology and sequential colonization of turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 124–131. Uchman, A., 2008. Stop 9 – Łabowa-Centrum – Beloveža Formation (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 131–132. Uchman, A., 2008. The Upper Palaeozoic (Carboniferous). In: Uchman, A. (ed.), Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 17–18.

 

Monografie:

Becker, A., Pieńkowski, G., & Szulc, J., 2008. Tabela Stratygraficzna Triasu. In: Wagner, R. (ed.), Tabela Stratygraficzna Polski Pozaalpejskiej. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Brochwicz-Lewiński, W., Dayczak-Calikowska, K., Deczkowski, Z., Feldman-Olszewska, A., Gajewska, I., Kasiński, J., Marek, S., Szulc, J., Szyperko-Teller, A. & Wagner, R., 2008. Szczegółowy Profil Litologiczno-Stratygraficzny Otworu Brześć Kujawski Ig 1. In: Feldman-Olszewska, A. (ed.),Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego. Brześć Kujawski Ig 1, Ig 2, Ig 3. 125:23–64.

Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J., 2008. Palaeontology. In: Feist-Burkhardt, S., Götz, A. & Szulc, J. (eds), Triassic. Geology of Central Europe.Special Publication Geological Society Of London, pp. 807–808.

Geluk, M., Szulc, J. & Röhling, H.G., 2008. Basin Evolution: Germany And Poland - Buntsandstein In: Feist-Burkhardt, S., Götz, A. & Szulc, J. (eds), Triassic. Geology of Central Europe.Special Publication Geological Society Of London, pp. 769–775.

Geluk, M., Szulc, J. & Röhling, H.G., 2008. Stratigraphy And Biostratigraphy – Lower Triassic In: Feist-Burkhardt, S., Götz, A. & Szulc, J. (eds), Triassic. Geology of Central Europe.Special Publication Geological Society Of London, pp. 761–763.

Gradziński, M., Gradziński, R. & Jach, R., 2008. Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. In: Klasa, A. & Partyka, J. (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda. Wydawnictwo OPN, Ojców, pp. 31–95.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2008. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Południowo-Wschodnia. Ojców, Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 72 pp.

Kiersnowski, H., Szulc, J. & Iwanow A., 2008. Sekwencje Depozycyjne w Utworach Pstrego Piaskowca Górnego. In: Feldman-Olszewska, A. (ed.),Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego. Brześć Kujawski Ig 1, Ig 2, Ig 3. 125: 132.

Michalik, J. & Szulc, J., 2008. Western Carpathians In: Feist-Burkhardt, S., Götz, A. & Szulc, J. (eds), Triassic. Geology of Central Europe.Special Publication Geological Society Of London, pp. 798–800.

Rasser, M.W., Harzhauser, M. (Co-Ordinators), Anistarenko, O.Y., Anistarenko, V.V., Bassi, D., Belak, M., Berger, J-P., Bianchini G., Čičic, S., Cosovic, V., Dolakova, N., Drobne, K., Filipescu, S., Gürs, K., Hladilova, S., Hrvatovic, H., Jelen, B., Kasiński, J.R., Kovač, M., Kralj, P., Marjanac, T., Marton, E., Mietto, P., Moro, A., Nagymarosy, A., Nebelsic, J., Nehyba, S., Ogorelec, B., Oszczypko, N., Pavelic, D., Pavlovec, R., Pavšic, J., Petova, P., Piwocki, M., Poljak, M., Pugliese, N., Redzerovic, R., Rifelj, H., Roetzel, R., Skaberne, D., Sliva, L., Standke, G., Tunis, G., Vass, D., Wagreich, M. & Wessenligh., 2008. 17 Palaeogene And Neogene. In: T. Mccann (ed.), The Geology Of Central Europe, Vol. 2: Mesozoic And Cenozoic. Publishe By The Geological Society, pp. 1139–1031.

Szulc, J., 2008. Charakterystyka Litologiczna I Systemy Depozycyjne Wapienia Muszlowego. In: Feldman-Olszewska, A. (ed.),Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego. Brześć Kujawski Ig 1, Ig 2, Ig 3. 125: 136–137.

Szulc, J.,2008. Climate Evolution In The Tethys Area And Its Controls. [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 751–752

Szulc, J., Basin Evolution: Germany And Poland - Keuper [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 777–781

Szulc, J., Basin Evolution: Germany And Poland - Muschelkalk [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 776–777

Szulc, J., General Tectonic Setting [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 753–757

Szulc, J., Sea-Level Changes And Cyclostratigraphy, [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic.] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 752–753

Szulc, J., Stratigraphy And Biostratigraphy – Uppermost Lower Triassic And Middle Triassic [W: Feist-Burkhardt, S., Götz, A., Szulc, J. (Co-Editors) Triassic] Geology Of Central Europe (Ed. T. Mccaen), Spec. Publ. Geol. Soc. Of London. P. 763–764.

 

Abstrakty:

Bachmann, G., Becker, A. Beutler, G., Geluk, M., Hagdorn, H., Hounslow, M., Nielsen, L.H, Nitsch, E., Röhling, H-G., Simon, T., Szulc, J. & Warrington, G., 2008. Triassic stratigraphy and facies of the Southern Permian Basin area. In: 33rd IGC Oslo, Abstracts CD-Rom.

Bąk, M., Zmienność zespołów radiolarii jako wskaźnik paleośrodowiska w środkowo kredowych utworach Zachodniej Tetydy. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 10–11.

Bazarnik, J., & Budzyń, B., 2008. Th-U-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin Formation (the Lublin Coal Basin, Eastern Poland) – preliminary results. Mineralia Slovaca

Bazarnik, J., & Budzyń, B., 2008. Th-U-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin Formation (the Lublin Coal Basin, Eastern Poland) – preliminary results. In: 9th International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists. Zawoja-Herl'any. 3–6 April 2008. Extended Abstracts, pp. 11–12.

Biały, S., Michalik, M., Stuchlik, L. & Wilczyńska-Michalik, W., 2008. Mineral and chemical composition of aeolian dust from a fall in March 2007 in the Tatra Mountains (Southern Poland). Mineralogia, Special Papers, 32: 47.

Bromley, R.G., Kędzierski, M.,Kołodziej, B. & Uchman, A., 2008. Late Cretaceous, large, single-chambered sponge borings, Bonarka, Cracow. In: Uchman, A. (ed.), The second International Congress on Ichnology, 28.08 –08. 09. 2008, Kraków, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, Kraków, pp. 21–22.

Budzyń, B., & Harlov, D.E., 2008. Experimental Metasomatism of Monazite to Allanite and Fluorapatite Under Lower Amphibolite-Facies Conditions. In: Harlov, D. & Broska, I. (ed.), Mineral Equilibria, Metasomatism and Mass Transport: Evolution and Stabilisation of Rock on a Fluid-Rich World. Proceedings from MIMET 2008 Workshop. Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008, pp. 22–25.

Budzyń, B., & Harlov, D.E., 2008. Formation of epidote-allanite solid solution and fluorapatite during experimental metasomatism of monazite under lower amphibolite-facies conditions. In: 12th International Conference on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry (EMPG-XII). Innsbruck, Austria. 8–10.09.2008, p. 16.

Budzyń, B., Kusiak, M. A., Dunkley, D.J., Poprawa, P., & Malata, T., 2008. SHRIMP dating of zircon in crystalline rocks clasts from the Carpathian flysch. In: Geophysical Research Abstracts 10, EGU2008-A-08345, pp. 1–2.

Budzyń, B., Williams, M.L., Jercinovic, M.J., Hetherington, C.J., & Dumond, G., 2008. Monazite Th-U-total Pb dating using electron microprobe – recent improvements of the method. In: Dating of Minerals and Rocks X. Lublin23–24.10.2008, pp. 34–35.

Cieszkowski, M.,Alexandrowicz, W. P. & Zuchiewicz, W., 2008. Nowe znalezisko ciosu mamuta w utworach lessopodobnych Kotliny Zakliczyńskiej (Karpaty Zewnętrzne). In: V Seminarium Lessowe, XV Seminarium Polsko-Ukraińskie: „Zapis zmian środowiskowych w póżnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych" Wrocław – Srebrna Góra, 16–20 września 2008. Inst. Geogr. i Rozw. Rgion. UW, PIG – Oddz. Dolnośląski, Kom. Lessu Kom. Badań Czwartorzędu PAN, Inst. Nauk. Geol. Ukraińskiej AN, Kom. Nauk o Ziemi Oddz. PAN we Wrocławiu, Pol. Tow. Geogr., pp. 5–7.

Cieszkowski, M.,Golonka, J. & Waśkowska-Oliwa, A., 2008. Piaskowce z Mutnego w podjednostce Siar płaszczowiny magurskiej, zachodnie Karpaty zewnętrzne. Abstrakty. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 18–19.

Cieszkowski, M.& Firlińska M., 2008. Geoturistic attractions of the Rożnów Lake surroundings. West Outer Carpathians, Poland. In: Geotourism and Mining Heritage", ISBN 978–83–88927–17–1, 4nd International Conference GEOTOUR 2008, 26–28 June 2008, Kraków, Poland, pp. 61–63.

Cieszkowski, M.,Golonka, J., Krobicki, M., Ślączka, A., Oszczypko, N. & Waśkowska-Oliwa, A., 2008. Origin of olistostromes in different stages of the Northern Carpathians evolution. In: Kompleksy chaotyczne Karpat polskich. Kraków – Polańczyk 24.09–27.09.2008. Państwowy Instytut Geologiczny, pp. 24–26.

Cieszkowski, M.,Golonka, J., Krobicki, M., Ślęczka, A., Oszczypko, N. & Waśkowska-Oliwa, A., 2008. The Northern Carpathian plate tectonic evolutionary stages and origin of olistoliths. In: Nemeth Z. & Plasienka D., Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia, pp. 21–22.

Demírcan, H. & Uchman, A., 2008. A mortal kiss of hunting fish: trace fossil evidence from Late Eocene–Early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Thrace Basin, NW Turkey. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 32.

Dwornik, M., & Budzyń, B., 2008. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w celu określenia stopnia rozpadu monacytu. In: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, pp. 73–78.

Dziubińska, B., 2008. Detrytyczne spinele chromowe z górnokredowych i paleoceńskich osadów jednostki dukielskiej polskich Karpat fliszowych. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p.25.

Golonka, J. , Waśkowska-Oliwa, A. & Cieszkowski, M., 2008. Stratygrafia zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych. Abstrakty. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 31.

Golonka, J., Pietach, K., Stefaniuk, M., Marzec, P., Waśkowska-Oliwa, A.,& Cieszkowski, M., 2008. Tectonic of the western Part of the Polish Outer Carpathians In: Nemeth Z. & Plasienka D. (eds), Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia: 37–38.

Golonka, J., Pietach, K., Stefaniuk, M., Marzec, P., Waśkowska-Oliwa, A.,& Cieszkowski, M., 2008. Tectonika zchodniej części polskich Karpat fliszowych. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 30–31.

Golonka, J., Więcław, D., Strzeboński, P., Waśkowska-Oliwa, A.,Skupień, P., Cieszkowski, M. & Ślączka, A., 2008. The Wieprzówka cascade – a classic site of Lower Cretaceous petroleum sorce rocks In the Polish Carpathians. In: 4th International Conference Geotour 2008, AGH, Kraków, p. 18.

Góra, M., Łuczyński, M.K., Rospondek, M. & Marynowski, L., 2008. Cyclisation of 2-aryl–1-(atythio)ethanones in strong acids. Synthesis of aryl substituted thiaatenes. In: 1st European Chemistry Congress, 27–31 August 2008, N-PO–63, New Frontiers in Organic Synthesis, Budapest, Hungary, p. 323.

Gradziński, M., 2008. Factors controlling growth of modern tufas: results of field experiments carried out in Slovakia and Poland. In: Tufas, Speleothems and Stromatolites Workshop Abstracts, Univeristy of Hull, p. 9.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Holúbek, P., 2008. Czynniki warunkujące wzrost trawertynów zasilanych wodami głębokiego krążenia. In: Wojewoda, J. (ed.), Baseny Śródgórskie. Kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 16–21.09.2008. WIND Wrocław, p. 7.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Holúbek, P., 2008. Are travertines a reliable palaeoclimatic proxy? In: The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records, June 2–5, 2008. Abstrakt Volume. Southwest University, Chongqing, China, pp. 92–93.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Żywiecki, M., Nawrocki, J., Duliński, M., Krygier, J. & Litwinowicz, R., 2008. Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego – wstępne wyniki badań. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 33–34.

Harlov, D.E. & Budzyń, B., 2008. The stability of CO3-scapolite (mizzonite) relative to plagioclase + CaCO3 + CaSO4 in the presence of a concentrated NaCl brine from 600 – 900 °C and 500 – 1500 MPa. In: 12th International Conference on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry (EMPG-XII). Innsbruck, Austria. 8–10 September 2008, p. 34.

Hoffmann, M. & Kołodziej, B., 2008. Wapienie typu sztramberskiego z polskich Karpat zewnętrznych. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 37.

Hoffmann, M. & Kołodziej, B., 2008. Zróżnicowanie facjalne wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: Krobicki, M. (ed.), Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza, Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008. Kwartalnik AGH Geologia, 3/1: 176–177.

Hoffmann, M., Kołodziej, B., Bucur, I. I. & Săsăran, E., 2008. Rola mikrobialitów, mikroinkrusterów oraz synsedymentacyjnych cementów w tworzeniu raf z wapieni typu sztramberskiego z Polski i Rumunii. In: Krobicki, M. (ed.), Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza, Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008. Kwartalnik AGH Geologia, 3/1: 178–179.

Jaglarz, P. & Kusiak, M. A., 2008. Minerały ciężkie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wierchowej w Tatrach Polskich – wyniki wstępne. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jaglarz, P.& Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 40–41.

Jaglarz, P. & Uchman, A., 2008. Sainity-controlled ichnoassemblages from the Middle Triassic of the High-Tatric Unit (Tatra Mts., Poland). In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 57–58.

Jaglarz, P., 2008. Środowisko sedymentacji utworów serii wierchowej między późnym olenekiem i ladynem w Tatrach Zachodnich. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jerzykowska, I.& Michalik, M., 2008. „Weathering of minerals in podzolic soils in the Tatra Mts"; IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Sciencists, p. 36.

Jerzykowska, I., 2008. Geoturistic tour in Szklarska Poręba. Mineralogia, Special Papers, 32: 217–219.

Jerzykowska, I., 2008. Występowanie barbertonitu w glebach wykształconych na serpentynitach z rejonu Pasa Zieleńcowego Barberton.In: Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008,Współczesne trendy w naukach o Ziemi; Złoty Potok 5–7 listopada 2008,

Kajdas, B., & Michalik, M., 2008. Relationship between two types of hydrothermally altered granites at Straconka Hill, Jelenia Góra Basin, Poland. In: IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Sciencists, p. 37.

Kasina, M.& Michalik, M., 2008. Experimental study of blast furnace slag hydrothermal transformation - preliminary study. Mineralogia, Special Papers, 32: 85–86.

Kasina, M.& Michalik, M., 2008. Experimental study of slag transformation under hydrothermal conditions – preliminary results. In: IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists, p. 41.

Kasina, M.& Michalik, M., 2008. Experimental study of steel production slag hydrothermal transformation – preliminary study. Mineralogia, Special Papers, 32:87.

Kasina, M., 2008. Charakterystyka chemiczna i skład mineralny żużli konwertorowych. In: II Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi, p.109.

Kasina, M., Michalik, M. & Zych-Habel, B., 2008. Morphological diversity of digenetic kaolinite in Cracow Sandstone Series sandstones (Upper Silesia Coal Basin).Mineralogia, Special Papers, 32: 82.

Kołaczek, P., Kłapyta, P. & Zasadni, J., 2008. W poszukiwaniu
palinologicznego zapisu chłodnej oscylacji wewnątrz Allerödu
(oscylacji Garzensee) w profilu pyłkowym z Kobylnicy Wołoskiej
(Płaskowyż Tarnogórski, SE Polska). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp.

Kołodziej, B., Bucur, I.I., Idakieva, V., Ivanov, M., Săsăran, E. & Zlatarski, V., 2008. Paleośrodowiskowe uwarunkowania rozwoju wczesnokredowych biokonstrukcji koralowcowych z Bułgarii i Rumunii. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 54.

Kołodziej, B., Golubic, S., Radtke, G. & Bucur, I.I., 2008. Fossil record of microendoliths in living coral skeletons. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 64.

Kołodziej, B., Szulc, J. & Duda, M., 2008. Przejawy późnokredowej tektoniki w zrębie Zakrzówka w Krakowie. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 54.

Krzywiec, P., Narkiewicz M., Ślączka, A., Diemen, N. & Colcie, M., 2008. Geologiczna podróż Sir Rodrica I. Murchisona do Polski (1843) i jej wyniki naukowe. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 60–61.

Kusiak, M. A., & Budzyń, B., 2008. Monazite chronology – a brief review on microprobe dating method. Mineralia Slovaca

Kusiak, M. A., & Budzyń, B., 2008. Monazite chronology – a brief review on microprobe dating method. In: 9th International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists. Zawoja-Herl'any. 3–6 April 2008. Extended Abstracts, p. 56.

Kusiak, M. A., Dunkley, D.J., Słaby, E., Budzyń, B., & Martin, H., 2008. U-Pb chronology of zircon from granites of the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif. In: 4th SHRIMP Workshop – Abstract Volume, June 29-July 4, 2008, VSEGEI, Saint-Petersburg, Russia, p. 78–80.

Kusiak, M. A., Dunkley, D.J., Słaby, E., Budzyń, B., & Martin, H.,2008. Metasomatized Zircon in Equigranular Granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif. In: Harlov, D. & Broska, I. (ed.), Mineral Equilibria, Metasomatism and Mass Transport: Evolution and Stabilisation of Rock on a Fluid-Rich World. Proceedings from MIMET 2008 Workshop. Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008, p. 87–90.

Łaba, A. & Leszczyński, S., 2008. Geneza piasków bogucickich (górny baden, okoliceKrakowa) w świetle analizy cech teksturowych ziaren kwarcu. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 67–68.

Leszczyński, S.& Chodowska, M., 2008. Ichnological record of a T-R cycle In Santonian of North Sudetic Basin, Poland. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 67.

Leszczyński, S.& Miller, M., 2008. Ichnological features of Early Devonian marginal to shallow marine deposits of northern Saudi Arabia. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 68.

Leszczyński, S.& Warchoł, M., 2008. Trace fossils from middle Paleozoic deep marine siliciclastic turbidites of the Chauvay area, south-west Tien-Shan, Kyrgyzstan. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 68–69.

Leszczyński, S., Warchoł, M & Starzec, K., 2008. Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego – oligocenu dolnego. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 47 – 77.

Lewandowska, A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M., 2008. The sediments of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24–28 Mart 2008, Ankara, Turkey.

Lewandowska, A.,Rospondek, M.J., Finger, F. & Schulz, B., 2008. The oldest well preserved terrestrial interstitial volcanic glass, In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24–28 Mart 2008, Ankara, Turkey, p. 212.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B. & Nawrocki, J. 2008. Petrogenesis of Late Carboniferous/Early Permian basaltic trachyandesites from the Kraków area, Southern Poland. In: 3ed VENTS field workshop, Volcanic systems within the European Permocarboniferous intermontane basins and their basement, Bohemia - Lusatia - Silesia (Ed. by C. Breitkreuz, U. Haffmann, A. D. Renno, K. Stanek), Institute for Geology and Institute for Mineralogy, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Germany, pp. 10–11.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B. & Nawrocki, J. 2008. Modelowanie frakcjonalnej krystalizacji bazaltowych trachyandezytów rejonu krakowskiego. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków,

Lewandowska, A.,Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B. & Nawrocki, J., 2008. Petrogenesis of Late Carboniferous/Early Permian basaltic trachyandesites from the Kraków area, Southern Poland. In: 3ed VENTS field workshop, Volcanic systems within the European Permocarboniferous intermontane basins and their basement, Bohemia - Lusatia - Silesia (Ed. by C. Breitkreuz, U. Haffmann, A. D. Renno, K. Stanek), pp. 10–11.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B. & Nawrocki, J. 2008. Modelowanie frakcjonalnej krystalizacji bazaltowych trachyandezytów rejonu krakowskiego. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 66.

Majka, J., Pršek, J., & Budzyń, B., 2008. Stability of REE, Y and Nb-Ta accessory minerals in the presence of fluids: An example from southern Svalbard. Geophysical Research Abstracts10, EGU2008-A-04670, pp. 1–2.

Matysik, M., 2008. Studium cykliczności sedymentacji węglanowej warstw karchowickich wapienia muszlowego na Śląsku Opolskim. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 76.

Michalik, M., Biały, S., Stuchlik, L. & Wilczyńska-Michalik, W., 2008. Mineral and Chemical Composition of Aeolian Material from the Tatra Mts. (S Poland) Geochimica et Cosmochimica Acta, Journal of the Geochemical Society and the Meteoritical Society, Vol. 72, No 12S, July, 2008, p. A 625.

Paszkowski, M., Kusiak, M. A., Budzyń, B., Gmur, D., Konečný, P., Wołkowicz, T., 2008. Application of EPMA dating of detrital monazite for age verification of the Carboniferous sandstone clasts from the Carpathian flysch. Geophysical Research Abstracts 10, EGU2008-A-07673, p. 1–2.

Paszkowski, M., Matyasik, I., Rospondek, M.J., 2008. Comparison of gases and source rocks from two tectonically dismembered segments of Pennsylvanian coal basin. In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24–28 Mart 2008, Ankara, Turkey. pp. 71.

Pervesler, P., Roetzel, R. & Uchman, A., 2008. Ichnofabrics from submerging shoreline (Burgaschleinitz Formation, Lower Miocene, Alpine-Carpathian Foredeep). In: Pangeo 2008, Abstracts, Kurtzfassungen. Journal of Alpine Geology, 49: 79.

Pervesler, P., Uchman, A. & Hohenegger, J., 2008. Ichnofabric analysis of the Baden-Sooss core (Middle Miocene, Vienna Basin). In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 102–103.

Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A. & Martín-Algarra, A., 2008. Ichnological analysis of the Oceanic Anoxic Event at the Cenomanian–Turonian boundary interval (OAE–2) from the Betic Cordillera, southern Spain. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 111–112.

Rogóż, A.& Koszowska, E., 2008. Fe-Ti oxides in lower Palaeozoic rocks from Będkowska Valley, near Kraków. In: IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists, Zawoja-Herlany, 3–6.04.2008, Extended abstracts, p. 75.

Rogóż, A., 2008. Mineral infillings in cave bears (Ursus spelaeus) teeth and short bones from the Biśnik Cave (Częstochowa Upland, Poland). Mineralogia, Special Papers, 32: 140.

Ruciński, P.& Cieszkowski M., 2008. Utwory chaotyczne w warstwach inoceramowych i hieroglifowych zachodniej częsci płaszczowiny dukielskiej. Kompleksy chaotyczne Karpat polskich. Kraków – Polańczyk 24.09–27.09.2008. Państwowy Instytut Geologiczny. Kraków: 22–23.

Ruciński, P., Cieszkowski M. & Ślączka A., 2008. Tectonic structure of the Dukla Nappe in Tylawa surroundings, Outer Carpathians, Poland. In: Nemeth Z. & Plasienka D. (eds), Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia: 114–115.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I. I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of Wierchowa And Križna Units (Tatra Mts.). In: Pisera, A., Bitner, A.M. & Halamski, A.T. (eds), 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10–11 October 2008, Abstracts. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa, pp. 80–82.

Ślączka, A.& Valente, A., 2008. Struktury ucieczkowe w głębokowodnych piaskowcach (flisz Cilento, górny miocen, Apeniny południowe). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 121.

Stachacz, M., 2008. Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich piaskowców z rejonu Ociesęk. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków

Stachacz, M., 2008. Ichnological analysis of the Lower Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mts., Central Poland). In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa

Starzec, K.& Niedźwiedzki, R., 2008. Differences in mineralogy of green grains from Turonian deposits in Włodzienin as an indicator of changes of sedimentary paleoenvironment (In Polish). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 112–113.

Starzec, K., 2008. Source area of the Upper Eocene and Oligocene deposits of Siary Zone in Magura Nappe on the basis of glaucony investigation (In Polish). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków,p.111.

Stworzewicz, E. & Gradziński, M., 2008. Malacological analysis as a tool in palaeoenvironmental reconstruction of Slovak travertine. In: Congress of the Eropean Malacological Societies, 2–6 September 2008. Azores, pp. 84–85.

Stworzewicz, E. & Szulc, J., 2008. Martwice Wapienne Regionu Śląsko-Krakowskiego Jako Narzędzie Rekonstrukcji Paleośrodowiskowych. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 91–98.

Szczerba, M., Rospondek, M., Malek, K., Środoń, J., Skiba, M. & Marynowski, L., 2008. Molecular modeling simulations and some of its applications in mineralogy and geochemistry. Mineralogia, Special Papers, 32: 157.

Szulc, J., 2008. Paleoseisimity Records In Carbonate Sediments. In: 26th IAS Meeting Bochum, Abstracts, p. 290.

Szulc, J., 2008. Tectonic Vs. Eustatic Controls Of The High-Frequency Sedimentary Cycles In The Dachstein Triassic Platform Carbonates. In: 26th IAS Meeting Bochum, Abstracts, p. 289.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubík, M., 2008. Recurvoides born of hell: a foraminiferal assemblage from the Toarcian black shales associated with the hydrothermal vent (Tatra Mountains, Western Tethys). In: Filipescu, S. & Kaminski, M. A. (ed.): Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 61.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubik, M., 2008. Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydrotermalnymi taroku (Tatry Zachodnie). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.

Uchman, A., Gaździcki, A. & Błażejowski, B., 2008. Caddisfly (Trichoptera) cases and associated trace fossils from the Oligocene lacustrine strata of King George Island, West Antarctica. In: Pisera, A., Bitner, A.M. & Halamski, A.T. (eds), 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10–11 October 2008, Abstracts. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa, p. 95–96.

Uchman, A., Kazakauskas, V. & Gaigalas, A., 2008. Trace fossils from late Weichselian (Nemunas) glaciolacustrine sediments in eastern Lithuania. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 122.

Uzarowicz, Ł.& Michalik, M., 2008. Clay mineral formation in acid soils in the area of abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., SW Poland). Mineralogia, Special Papers, 33: 170.

 

Waśkowska-Oliwa, A., Cieszkowski, M., Stadnik, R. & Chodyń, R., 2008. Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne(Hieroglyphic Beds of the Silesian Unit in SE of Dobczyce, Outer Western Carpathians). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 127.

Wilczyńska-Michalik, W., Lekki, J., Michalik, M., Niezgoda, H. & Hałas, S., 2008. Gypsum-rich black crust on the Libiąż dolomite in Kraków: Differences in dry and wet deposition dominated environments. Mineralogia, Special Papers, 32: 167.

Wilczyńska-Michalik, W., Michalik, M., Niezgoda, H. & Hałas, S. 2008. Black crust on the Dolomite In Polluted Urban Atmosphere Differences in Dry and Wet Deposition Dominated Environments. Geochimica et Cosmochimica Acta, Journal of the Geochemical Society and the Meteoritical Society, Vol. 72, No 12S, July, 200, str. A 1020

Zasadni, J., 2008. Mechanicznie indukowany awans późnoglacjalnego
lodowca w dolinie Elsalm (Alpy Zillertalskie, Austria). In: XV Konferencja
Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala -
zlodowacenia tatrzańskie. Zakopane 1–5 IX 2008,

Zych-Habel, B., Kasina, M. & Michalik, M., 2008. Fe-Ti oxides in the Tertiary volcanic rocks from the Lower Silesia (SW Poland). Mineralogia, Special Papers, 32: 177.