Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje z listy filadelfijskiej w 2000 r:

Bąk K. & OSZCZYPKO N. 2000. Late Albian and Cenomanian redeposited foraminifera from Late Cretaceous-Paleocene deposits of the Rača Subunit near Nowy Sącz (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) and their paleogeographical significance. Geol. Carpathica 50 (6): 419-433.

BĄK M. 2000. Radiolaria from the Upper Cenomanian-Lower Turonian deposits of the 
Silesian Unit (Polish Flysch Carpathians). Geol. Carpathica 51 (5): 309-324.

BĄK M. & SAWŁOWICZ Z. 2000. Pyritized radiolarians from the Mid-Cretaceous deposits of the Pieniny Klippen Belt - a model of pyritization in an anoxic environment. Geol. Carpathica 51: 91-99.

GOLONKA J. & Bocharova N. Y. 2000. Hot spots activity and the break-up of Pangea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 161: 49-69.

GOLONKA J. & Ford D. 2000. Pangean (Late Carboniferous - Middle Jurassic) paleoenvironment and lithofacies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 161: 1-34.

Nawrocki J. & SZULC J. 2000. The Middle Triassic magnetostratigraphy from the Peri-Tethys basin in Poland. Earth Planet. Sci. Lett. 182: 77-92.

 

Inne publikacje oryginalne w 2000 r: 


Bąk K., UCHMAN A. & BĄK M. 2000. Agglutinated foraminifera, radiolaria and trace fossils from Upper Cretaceous deep-water variegated shales at Trawne stream, Grajcarek Unit, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci. 48: 1-32.

Dudek T., Świerczewska A., ZUCHIEWICZ W. & Ozimkowski W. 2000. Paleotemperatures in the Skole nappe (Outer Carpathians) inferred from diagenetic evolution of illite/smectite; the pilot results. Mineralia Slovaca 32 (3): 303-304.

Gaetani M., Lozowski V., SZULC J., Arche A., Calvet F. & Lopez-Gomez J. 2000. Olenekian (245-243 Ma). In: J. Dercourt, M. Gaetani M., B. Vrielynck, E. Barrier, B. Biju-Duval, M. F. Brunet, J. P. Cadet, S. Crasquin & M. Sandulescu (Eds.), Atlas Peri-Tethys, Palaeogeographical maps. CCGM/CGMW, Paris. Explanatory notes: 27-32.
 Gaetani M., Lozowski V., SZULC J., Arche A., Calvet F. & Lopez-Gomez J. 2000. Late Norian (251-212 Ma).Ibidem: 41-48. 

Gaetani M., Lozowski V., SZULC J., Arche A., Calvet F., Lopez-Gomez J. & Hirsch F. 2000. Early Ladinian (238-235 Ma). Ibidem: 33-39. 

GOLONKA J. 2000. Cambrian-Neogene Plate Tectonic Maps. Wyd. Uniw. Jagiell., Kraków, 125 pp. 

GOLONKA J., OSZCZYPKO N. & ŚLĄCZKA A. 2000. Late Carboniferous - Neogene geodynamic evolution and palaeogeography of the circum-Carpathian region and adjacent areas. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 107-136.

Górka H. & BĄK M. 2000. Early Oxfordian Radiolaria from Zalas Quarry, Kraków Upland, South Poland. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 165-179.

GRADZIŃSKI M., Michalska B. & Wawryka M. 2000. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, część północno-zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im.Prof. W. Szafera, Ojców 1-34. 

GRADZIŃSKI M., Michalska B. & Wawryka M. 2000. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, część środkowo-zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. W. Szafera, Ojców: 1-31. 

Gradziński R., Baryła J., Danowski W., Doktor M., Gmur D., GRADZIŃSKI M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T. & Żurek S. 2000. Anastomozing system of the upper Narew river, NE Poland. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 217-229.

Gradziński R., Baryła J., Danowski W., Doktor M., Gmur D., GRADZIŃSKI M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T. & Żurek S. 2000. Holoceński system anastomozujący w południkowym odcinku górnej Narwi.

W: K. Klimek & K. Kocel (red.), Transformacja dolin rzecznych w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska. Wydz. Nauk o Ziemi &Uniw. Śl., Sosnowiec: 35-39. 

Hercman H., Bella P., Głazek J., GRADZIŃSKI M. & Nowicki T. 2000. Radioizotopove datovanie sintrov z Demänovskej Jaskyne Slobody. In: P. Bella (Ed.), Výskum, Využivanie a Ochrana Jaskýň. Sprava Slovenských Jaskýň, Liptovský Mikulaš: 26-35.

JACH R. 2000. Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł koło Alwerni, Wyżyna Krakowska.Prz. Geol. 48: 1159-1162.

Kiessling W. Flügel E. & GOLONKA J. 2000. Fluctuations in the carbonate export of Phanerozoic reefs. In: E. Insalaco, P. W. Skelton & T. J. Palmer (Eds.), Carbonate Platform Systems: Components and Interactions. Spec. Publ. Geol. Soc., London 178: 191-215.

KOŁODZIEJ B. & GEDL E. 2000. Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (Scleractinia) and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians). Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 181-192. 

KOSZOWSKA E. & WOLSKA A. 2000. Mineralogical and geochemical study of thermally altered country rocks of granodiorite intrusion in the Będkowska Valley near Cracow (southern Poland). Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 261-281.

LEWANDOWSKA A. 2000. Contact metamorphism induced by late Palaeozoic igneous activity in the Dębnik anticline. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 41-46. 

LEWANDOWSKA A. & ROSPONDEK M. 2000. Grossular from metamorphosed Devonian carbonate rocks of the Dębnik anticline. Miner. Polon. 31 (2): 35-46.

Mastella L. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Jointing in the Dukla nappe (Outer Carpathians, Poland): an attempt at palaeostress reconstruction. Geol. Quart. 44 (4): 377-390.

MICHALIK M. & SAWŁOWICZ Z. 2000. Długotrwały i wielostadialny proces rozwoju złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 16: 259-270. 

Nawrocki J. & SZULC J. 2000. Skala magnetostratygraficzna dla utworów retu i wapienia muszlowego ze Śląska i północnej części Gór Świętokrzyskich (English summ.). Prz. Geol. 48 (3): 236-23. 

OSZCZYPKO N. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Jointing in Eocene flysch strata of the mid-eastern Magura Nappe, Polish outer Carpathians: implications for the timing of deformation. Slovak Geol. Mag. 6 (4): 441-456.

POLAK A. 2000. Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy) (English summ.). Prz. Geol. 48 (7): 644-650.

ROSPONDEK M. J., Köster J. & Sinninghe Damsté J. S. 2000. Novel diatom molecular fossils? In: A. Witkowski & J. Siemińska (Eds.), The origin and early evolution of the diatoms: fossil, molecular and biogeographical approaches. W. Szafer Inst. of Botany, Pol. Acad. Sci., Cracow: 145-147.

ROSPONDEK M. J., Köster J. & Sinninghe Damsté J. S. 2000. Organic molecular fossils of diatoms. In: A. Witkowski & J. Siemińska (Eds.), The origin and early evolution of diatoms: fossil, molecular and biogeographical approaches. W. Szafer Inst. of Botany, Pol. Acad. Sci., Cracow: 123-135. 

SAWŁOWICZ Z. 2000. Framboids: from their origin to application. Pr. Miner. Kom. Nauk Miner. PAN Oddz. w Krakowie 88, 80 pp. 

SAWŁOWICZ Z., Gize A. P. & ROSPONDEK M. 2000. Organic matter from Zechstein copper deposits (Kupferschiefer) in Poland. In: M. Glikson & M. Mastalerz (Eds.), Organic Matter and Mineralisation. Kluwer Acad. Publs., Dordrecht: 220-242. 

Skiba S. & MICHALIK M. 2000. Heavy metals in soils and suplphate minerals on rock surfaces as indicators of pollution of the environment (on the example of the Bieszczady Mts., Western Carpathians). Pol. J. Soil Sci. 33: 57-66.

SZULC J. 2000. Middle Triassic evolution of the Northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 1-48.

UCHMAN A. & Álvaro J. J. 2000. Non-marine invertebrate trace fossils from the Tertiary Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. Revista Espanola de Paleontologia 15 (2): 203-215.

UCHMAN A., Bubniak I. & Bubniak A. 2000. The Glossofungites ichnofacies in the area of its nomenclatural archetype, Lviv, Ukraine. Ichnos 7 (3): 183-193.

WAŚKOWSKA-OLIWA A. 2000. Interpretacja biostratygraficzna i paleoekologiczna zespołów otwornic aglutynujących z paleoceńsko-środkowoeoceńskich osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej (Karpaty fliszowe). Prz. Geol. 48: 331-336.

Wilczyńska-Michalik W. & MICHALIK M. 2000. Kaolinite-barite intergrowths associated with As-sulphides mineralization near Baligród (Polish Flysch Carpathians). Slovak Geol. Mag. 6: 186-197.

Wilczyńska-Michalik W., Pieczara P., ŁATKIEWICZ A. & MICHALIK M. 2000. Skład chemiczny opadów atmosferycznych w Krakowie jako czynnik wietrzenia solnego skalnych materiałów budowlanych (English summ.). W: Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko. Wyd. Nauk. Akad. Pedag., Kraków: 73-91.

ZUCHIEWICZ W. & McCalpin J. P. 2000. Geometry of faceted spurs on an active normal fault: case study of the Central Wasatch Fault, Utah, U.S.A. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 231-249.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Morphotectonics of the Outer East Carpathians of Poland in the light of cartometric studies. Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 34: 5-26.

ZUCHIEWICZ W., Tokarski A. K., Jarosiński M. & Márton E. 2000. Late Miocene to Recent structural development of the Polish segment of the Outer Carpathians in the light of structural, geomorphic, break-out and palaeomagnetic data. In: J. Śledziński (Ed.), Proceedings of the 2nd Czech-Polish Workshop "On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas", Bolesławów, Poland, 6-8 April 2000. Reports on Geodesy 7 (53): 107-121.

 

Abstrakty w 2000 r: 

Aubrecht R. & SZULC J. 2000. Callovian mud-mount near Podhorie (Western Slovakia): a new view on the seeming role of mud recrystallization in stromatactis and stromatactoid cavities. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 43: 21.

Bassi D., KOŁODZIEJ B., MACHANIEC E. & POLAK A. 2000. Coralline algal limestones from olisthostromes of the Krosno Beds (Oligocene, Polish Flysch Carpathians) - preliminary results. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 307.

Bassi D., KOŁODZIEJ B., MACHANIEC E. & POLAK A. 2000. Wapienie glonowe i rodolity z warstw krośnieńskich (oligocen, polskie Karpaty fliszowe) - wyniki wstępne. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23.IX 2000. AGH, Kraków: 9.

Bąk K. & BĄK M. 2000. The Cenomanian-Turonian boundary event in deep-water flysch sediments of the Silesian Unit (Polish Western Carpathians) - agglutinated foraminifera and radiolaria record. Abstract Book, 6th International Cretaceous Symposium, Vienna, Austria. Vienna: 12.

Bąk K. & BĄK M. 2000. Wiek i sedymentacja najmłodszych osadów jednostek wierchowych Tatr. II Ogólnopol. Konf. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek": Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Zakopane, 12-14. 10. 2000, Streszczenia prac. TPN i PTPNoZ, Zakopane: 16.

Bąk K. & OSZCZYPKO N. 2000. New data on Late Albian - Early Cenomanian paleogeography of the Magura basin (a part of the Outer Carpathian basin). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 308-309.

BĄK M. & Bąk K. 2000. Biostratygrafia głębokowodnych utworów na granicy cenomanu i turonu w jednostce śląskiej Karpat fliszowych. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. AGH, Kraków: 12-13.

BĄK M. & Bąk K. 2000. Uppermost Maastrichtian radiolaria and foraminifera assemblages from the Polish part of the Magura Unit (Rača sub-unit). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 238-240.

BĄK M. & SAWŁOWICZ Z. 2000. Spirytyzowane szkielety radiolarii jako wskaźnik warunków anoksycznych w basenie. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. AGH, Kraków: 13-14.

BĄK M., GEDL E. & Bąk K. 2000. Zespoły radiolarii, otwornic i dinocyst na granicy cenomanu i turonu w jednostce podśląskiej (studium przykładowe). W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.),"Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. AGH, Kraków: 15-15.

Bella P., Bosak P., Głazek J., GRADZIŃSKI M., Hercman H., Kadlec J., Nowicki T. & Pruner P. 2000. Age and development of the Demänova cave system (the Nizke Tatry Mts.). Climate Changes, the Karst Record II. Guidebook of Post-Conference Excursion. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 22-26.

BRANDYS J. 2000. Biostratigraphy and paleoecology of the Upper Cretaceous Frydek-type marls from the Rajbrot tectonic window (Polish Flysch Carpathians). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 218-219.

Ciborowski T. & KOŁODZIEJ B. 2000. Fauna kalpionellowa z wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. AGH, Kraków: 25-26.

CIESZKOWSKI M. & WAŚKOWSKA-OLIWA A. 2000. Late Cretaceous deposits of the Silesian and Subsilesian Units in the area of Rajbrot (Lanckorona - Żegocina tectonic zone, Outer Carpathians, Poland).Geology 2000, 90th Ann. Meeting Geol. Soc. Austria, Vienna, April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 31.

CIESZKOWSKI M., CHODYŃ R. & POLAK A. 2000. Late Cretaceous and Early Palaeocene flysch deposits with carbonate olistolites in the north-western zone of the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland).Geology 2000, 90th Ann. Meeting Geol. Soc. Austria, Vienna, April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 29.

CIESZKOWSKI M., Leśniak T. & WAŚKOWSKA-OLIWA A. 2000. Development and biostratigraphy of the Palaeocene deposits of the Subsilesian Unit in the Żywiec tectonic window (Outer Carpathians, Poland).Geology 2000, 90th Ann. Meeting Geol. Soc. Austria, Vienna, April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 30.

CIESZKOWSKI M., WAŚKOWSKA-OLIWA A. & MACHANIEC E. 2000. Lithofacies and micropalaeontological data of Upper Cretaceous deposits of the Subsilesian Unit in the Sułkowice tectonic window (Outer Carpathians, Poland). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 205-207. 

Cuong N. Q. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Cechy morfotektoniczne strefy uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie: próba prognozy sejsmicznej. In: L. Andrzejewski, P. Molewski & W. Wysota (red.), Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000. Inst. Geogr. UMK, Stow. Geomorf. Pol., Toruń: 29-32.

Cuong N. Q. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Morfotektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej w północnym Wietnamie. Spraw. Czynn. Pos. PAU 63: 148-152 (1999).

Cuong N. Q. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Morphotectonic properties of the Red River Fault Zone, Northern Vietnam. In: Abstract Book. IGCP Project 430 "Mantle dynamic implications for Tethyan natural hazard mitigation", Covasna, Romania, June 16-22, 2000. University of Bucharest, Bucharest: 11.

Cuong N. Q. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Procesy sejsmotektoniczne w strefie uskoku Rzeki Czerwonej w północnym Wietnamie. In: J. Wojewoda & S. Burliga (red.), Zjawiska i procesy sejsmotektoniczne w zapisie geologicznym. Sesja terenowa, Zagórze Śl., 12-13 maja 2000. Zakł. Kartogr. Geol. UWr., Sekcja Sedyment. Pol. Tow. Geol., Sekcja Tekton. Pol. Tow. Geol., Wrocław: 9.

Cuong N. Q., Tokarski A. K., Świerczewska A. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Structural, seismic and geomorphic indicators of Late Cenozoic activity of the Red River Fault Zone. In: R. Cocks (Ed.), Abstracts, Geoscience 2000, University of Manchester, 17-20 April 2000. The Geological Society, Manchester: 123.

Cuong N. Q., ZUCHIEWICZ W. & Tokarski A. K. 2000. Morphotectonic indicators of right-lateral - normal slip in the Red River Fault Zone (Vietnam). 31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000,Abstracts (CD-Rom), session 5-4.

DERKOWSKI A. 2000. Composition and hydrothermal and exhalative precipitates in different geothermal systems on Iceland. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 135-137.

DZIUBIŃSKA B. & KOSZOWSKA E. 2000. Charakterystyka mineralogiczna różowych skaleni alkalicznych z pegmatytów granitoidowych Tatr Wysokich. II Ogólnopol. Konf. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek": Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Zakopane, 12-14. 10. 2000, Streszczenia prac. TPN i PTPNoZ, Zakopane: 20.

DZIUBIŃSKA B. & Skublicki Ł. 2000. Typologiczna analiza cyrkonów z granitoidów Tatr Wysokich. II Ogólnopol. Konf. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek": Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Zakopane, 12-14. 10. 2000, Streszczenia prac. TPN i PTPNoZ, Zakopane: 21.

Erdogan B., Güngör T., UCHMAN A. & Özgül N. 2000. Afyon-Sandikli bölgesindeki Alt Kambriyen kayalari. In:53. Türkiye Jeoloji Kurultaji, Bildiri Özleri (Abstracts). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi: 175-176.

Finger F., Jacher K., Krenn E. & MICHALIK M. 2000. Chemical Th-Pb ages for accessory monazites from granitoids in the Polish High Tatra Mts. determined by electron microprobe analysis. V Ogólnopol. Sesja Nauk. "Datowanie Minerałów i Skał", Kraków, 10-12.02.2000. ING PAN, Kraków: 9-10.

GEDL E. & BĄK M. 2000. Mid-Cretaceous dinocysts and radiolaria from the Zasań section (Subsilesian Unit, Polish flysch Carpathians) - a CTBE problem. Abstract Book, 6th International Cretaceous Symposium, Vienna, Austria, Aug. 27 - Sept. 4, 2000. Vienna: 36. 

GEDL E. 2000. Late Barremian - Early Aptian dinocysts from the Szczawnica - Rzeźnia section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland): age and paleoenvironment. Abstract Book, 6th International Cretaceous Symposium, Vienna, Austria, Aug. 27 - Sept. 4, 2000. Vienna.

GOLONKA J. & ŚLĄCZKA A. 2000. Geodynamic evolution stages of two orogens: the Carpathians and Ouachita Mts. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 182-185.

GOLONKA J. 2000. Geochronologia, magnetostratygrafia, paleogeografia i baseny naftowe obrzeży południowego Oceanu Atlantyckiego. V Ogólnopol. Sesja Nauk. " Datowanie Minerałów i Skał", Kraków, 12.02.2000. ING PAN, Kraków.

GOLONKA J. 2000. Geodynamic evolution of the South Caspian Basin. AAPG's Inaugural Regional Conference, July 9-12, 2000, Istanbul, Turkey, Official Program Book, Tulsa: 40-45.

GOLONKA J. 2000. Geodynamic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic.EUROPROBE Gurzuf-2000 Meeting, Ukraine, October 2000.

GOLONKA J. 2000. Jurassic paleogeography of the world. Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego - Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo, 28-29.09.2000, Pol. Tow.Geol.: 9.

GOLONKA J. 2000. Paleogeographic reconstructions and basins development of the Arctic. 31st Int. Geol.Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom), Session 12-5.

GOLONKA J., OSZCZYPKO N. & ŚLĄCZKA A. 2000. Geodynamic evolution and palaeogeography of the Carpathian-Pannonian region - a global perspective. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 139-142.

GOLONKA J., OSZCZYPKO N. & ŚLĄCZKA A. 2000. Paleogeography of the Carpathian Foredeep Basin - a global perspective. 31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom), Session 17-5.

GOLONKA J., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A. & Krobicki M. 2000. Paleogeografia basenów karpackich w mezozoiku. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. AGH, Kraków.

GRADZIŃSKI M. & Kicińska D. 2000. Nowe poglądy dotyczące genezy Jaskini Czarnej. Materiały 34 Sympozjum Speleologicznego, Kościelisko, 20-22. 10. 2000. Sekcja Speleologiczna Pol. Tow. Przyr., Kraków: 37.

GRADZIŃSKI M. & SZULC J. 2000. Recent speleothems of microbial origin. In: Climate Changes - the Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 5-6. 

GRADZIŃSKI M. 2000. Bacterial influence on the speleothem oxygen isotope signals: an example based on cave pisoids. In: Climate Changes, the Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 62.

GRADZIŃSKI M., JACH R. & Stworzewicz E. 2000. Nowe stanowisko czwartorzędowych brekcji zboczowych w Tatrach. Materiały 34 Sympozjum Speleologicznego, Kościelisko, 20-22. 10. 2000, Sekcja Speleologiczna Pol. Tow. Przyr., Kraków: 36.

GRADZIŃSKI M., ROSPONDEK M. & SZULC J. 2000. Microfacies variability of speleothems a paleoclimatic indicator. In: Climate Changes - the Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 63-65.

GRADZIŃSKI M., Tyszka J., UCHMAN A. & JACH R. 2000. Mikrobialno-otwornicowe makroonkoidy w skondensowanych utworach przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Tatry polskie. Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego - Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo 28-29.09.2000, Pol. Tow. Geol.: 9.

Hanken N.-M., UCHMAN A. & Binns R. 2000. Odovician bathyal trace fossils from metasiliciclastics in the Trondheim region - sedimentological and palaeogeographical implications. 24. Nordiske Geologiske Vinterm te, Trondheim, 6-9.01. 2000, Geonytt 1, 2000: 74.

Hoffmann M. & KOŁODZIEJ B. 2000. Późnojurajskie rafy Polski platformowej i Karpat zewnętrznych - przykłady z Celin k/Chmielnika i wapieni typu sztramberskiego. Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego - Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo, 28-29.09.2000, Pol. Tow. Geol.: 10.

JACH R. 2000. Spikulity jury dolnej jednostki kriżniańskiej - Polskie Tatry Zachodnie. Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego - Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo, 28-29.09.2000. Pol. Tow. Geol.: 11.

JACH R. 2000. Stare sztolnie górnicze na Huciańskich Klinach. Materiały 34 Sympozjum Speleologicznego, Kościelisko, 20-22.10.2000. Sekcja Speleol. Pol. Tow. Przyr., Kraków: 9-11.

Kaczanowska M., Kozłowski J. A., ŁATKIEWICZ A. & MICHALIK M. 2000. Polished stone implements of the Malice Culture. Archaeological Meeting, Vienna, June 2000, Abstracts.

KĘDZIERSKI M. 2000. Nanoplankton wapienny dolnych warstw idzikowskich, rów Nysy, niecka śródsudecka. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis palaeontologiczny", XVII Konf. Palaeontologów, 21-23 IX 2000, Kraków. Sekcja Paleont. Pol. Tow. Geol., AGH, Kraków: 44.

KĘDZIERSKI M. 2000. The Turonian-Coniacian nannofossils from the eastern part of the circum-Sudetic area. 8th Int. Nannoplankton Assoc.Conf., 11-15th Sept. 2000, Univ. of Bremen, Germany.

KĘDZIERSKI M. 2000. Występowanie Petrarhabdus copulatus (Deflandre)Wind & Wise w kredzie poludniowej Polski. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, 21-23 IX 2000, Kraków. Sekcja Paleont. Pol. Tow. Geol., AGH, Kraków: 45.

KOŁODZIEJ B. & Stolarski J. 2000. Paleoceńskie koralowce z "iłów babickich". In: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23. 09.2000. AGH, Kraków: 46-47.

KOSZOWSKA E. & WOLSKA A. 2000. Contact metamorphism related to granitoid intrusion from the Będkowska Valley (southern Poland). Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 27-31.

KOSZOWSKA E. 2000. Skarns in the Palaeozoic rocks from Zawiercie, Southern Poland. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 23-26.

KOSZOWSKA E., WOLSKA A. & SZULC J. 2000. Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna triasowych wkładek tufitowych z Tatr Zachodnich. II Ogólnopol. Konf. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek": Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Zakopane, 12-14. 10. 2000, Streszczenia prac. TPN i PTPNoZ, Zakopane: 29.

Kovač M., Nagymarosy A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., Csontos L., Marunteanu M., Matenco L. & Márton E. 2000. Miocene paleogeography and palinspastic reconstruction of the Alpine - Carpathian - Pannonian system. XI Congress RCMNS - Marocco, Abstracts: 35.

Kozłowska-Dawidziuk A. & PORĘBSKA E. 2000. Influence of the lundgreni Event on graptolite evolution; some isotopes, geochemistry and acritarchs from the East European Platform. Canadian Paleont. Conf., Program and Abstracts, GAC Publ. 10: 8-9.

Kozłowska-Dawidziuk A., PORĘBSKA E. & Masiak M. 2000. Geochemistry, acritarchs and graptolites of the lundgreni Event of the East European Platform. In: Abstract, Palaeontology Down-Under 2000, 11-15 th July 2000, Orange, NSW, Australia: 49-50.

Krzywiec P., Nawrocki J., Kiersnowski H., SZULC J., Pieńkowski G., Wysocka A., Feldman-Olszewska A., Iwanow A., Dadlez R. & Szewczyk J. 2000. Evolution of the Polish Triassic Basin - Integrated Approach. 31st Int. Geol. Congress - Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom).

Krzywiec P., SZULC J., Wysocka A., Królikowski C. & Petelski Z. 2000. Extension, inversion and salt tectonics, central Mid-Polish Trough - a model. EUROPROBE (TESZ) - PACE Meeting, Zakopane, Abstract Volume: 54-55.

Kusiak M., MICHALIK M. & Paszkowski M. 2000. Geological implications of geochemistry and geochronology of detrital monazites from the Upper Silesia Coal Baisn. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 38-40.

Kusiak M., MICHALIK M. & Paszkowski M. 2000. Metoda CHIME (Chemical Th-U-total Pb isochron) - perspektywy rozwoju. V Ogólnopol. Sesja Nauk. " Datowanie Minerałów i Skał", Kraków, 10-12.02.2000. ING PAN, Kraków: 31-33.

LESZCZYŃSKI S. 2000. Facial contrasts of the Upper Eocene - Lower Oligocene deposits of the Northern Carpathians. Kurzfassungen, Sediment 2000, Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 43 : 84-85.

LESZCZYŃSKI S. 2000. Influence of regional factors on the Late Eocene - Early Oligocene palaeogeography of the Northern Carpathians. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 178-181.

LEWANDOWSKA A. 2000. Stop 1. The Dubie quarry under exploitation, contact metamorphism of Middle Devonian dolomites related to the Late Palaeozoic hypabyssal intrusion. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 86-88.

LEWANDOWSKA A., Winchester J., Garbr-Schoenberg D., Arpe T. & ROSPONDEK M. 2000. Endocontact alterations of the rhyodacite of the Dębnik anticline. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 47-50.

LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ A., ŚLĄCZKA A., Villa I. M. & Anczkiewicz R. 2000. 39Ar/40Ar dating of the teschenite association rocks from the Polish Outer Carpathians. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 210-211.

MACHANIEC E. 2000. Biostratygrafia margli węglowieckich serii podśląskiej w miejscu stratotypowym na podstawie zespołów małych otwornic (polskie Karpaty fliszowe). W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23. 09. 2000. AGH, Kraków.

MACHANIEC E. 2000. Foraminiferal biostratigraphy of the Węglówka marls in the stratotype section (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3):

MACHANIEC E., GASIŃSKI M. A. & Leśniak T. 2000. A palaeoecological analysis of the Late Cretacepus foraminiferids of the Wiśniowa and Żegocina tectonic windows (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians).Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 236-237.

Mastella L. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Jointing in the Dukla Nappe (Outer Carpathians, Poland) - implications for palaeostress reconstruction. In: B. Tomljenović, D. Balen & B. Saftić (Eds.), Abstracts,Pancardi 2000, Dubrovnik, Croatia, 1-3.10.2000. Vijesti Hrvastkoga Geološkog Društva 37/3: 81.

MICHALIK M. & SAWŁOWICZ Z. 2000. Long-lasting and multi-stadial process of mineralization in the Fore-Sudetic copper ore deposit. 31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom).

MICHALIK M. & Wilczyńska-Michalik W. 2000. Weathering of Upper Jurassic limestones in Kraków and environs in relation to concentration, composition, and temporal variations of atmospheric pollution.Weathering 2000: School of Geography, Queens Univ. of Belfast, 26 June - 1 July 2000, Belfast: 61-62.

MICHALIK M. 2000. Evolution of diagenetic fluids in the Weissliegendes sandstones in SW margin of the Polish Rotliegend basin. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 218-220.

MICHALIK M. 2000. Evolution of diagenetic fluids in the Weissliegendes sandstones from the southwestern margin of Polish Rotliegend Basin. 20th IAS Regional Meeting, Dublin, Ireland, 13-15 Sept. 2000, Abstracts, Dublin: 118. 

MICHALIK M., Hałas S. & ŁATKIEWICZ A. 2000. Określenie wieku krystalizacji diagenetycznych illitów w piaskowcach białego spągowca na monoklinie przedsudeckiej - próba rozpoznania dróg migracji roztworów. In: V Ogólnopol. Sesja Nauk." Datowanie Minerałów i Skał", Kraków, 10-12.02.2000. ING PAN, Kraków: 34-37.

MICHALIK M., Popczyk R., Kusiak M. & Paszkowski M. 2000. Xenotime-zircon intergrowths in the Western Tatra leucogranites. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 221-223.

Nawrocki J. & SZULC J. 2000. The Middle Triassic manetostratigraphy from the Peri-Tethys basin in Poland. In: E. Gradinaru (Ed.), Workshop on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June, Tulcea, Romania. Conference and Field Trip, Bucharest: 48-50.

OSZCZYPKO N. & LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ A. 2000. Early stages of the Polish Carpathian foredeep development. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 136-138.

OSZCZYPKO N. & ZUCHIEWICZ W. 2000. Jointing and faulting in the mid-eastern Magura Nappe, Polish Outer Carpathians: hints for the succession of deformation events. In: B. Tomljenović. D. Balen & B. Saftić (Eds.), Abstracts, Pancardi 2000, Dubrovnik, Croatia, 1-3.10.2000. Vijesti Hrvastkoga Geološkog Društva 37/3: 94.

OSZCZYPKO N., LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ A., Gedl P. & MALATA E. 2000. Autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 143-145.

OSZCZYPKO-CLOWES M. 2000. The Eocene paleogeography and nannofossil paleoecology of the Magura Basin (Western Carpathians). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 175-177. 

PORĘBSKA E. 2000. Ocean wczesnopaleozoiczny w zapisie 13C. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M.

Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, Kraków, 21-23 IX 2000. Sekcja Paleont. Pol. Tow. Geol., AGH, Kraków: 11-12.

ROSPONDEK M., LEWANDOWSKA A., KOSZOWSKA E. & WOLSKA A. 2000. Volcanic rock pebbles from the Będkowska Valley conglomerates (southern Poland). Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 72-74.

SALATA D. & OSZCZYPKO N. 2000. Provenance of tourmalines from the Kanina beds (Magura Nappe, Polish Flysch Carpathians). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 165-167.

SALATA D. 2000. Clay mineral of bentonite-like layers of the Czerwin beds (Subsilesian Unit, Polish Flysch Carpathians) - preliminary results. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 235-237.

SAWŁOWICZ Z. & Bogacz P. 2000. Organic-rich concretions from the Permian sandstones (Weissliegend) at the footwall of the Kupferschiefer copper deposit in Poland. 31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom).

SAWŁOWICZ Z. & MICHALIK M. 2000. Multi-stage and long-term origin of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. 31st Int. Geol.Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom).

SKIBA M. & MICHALIK M. 2000. Origin of silicate minerals in Triassic carbonate rocks from the Križna Unit in the Tatra Mts. Slovak Geol. Mag. 6: 253-255.

SKIBA M. 2000. Mineral composition of the podzols from the Tatra Mts. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 240-242.

SZULC J. 2000. Fluvial calcareous tufa of the Kraków Upland. In: Climate Changes, the Karst Record II, Guidebook & Abstracts. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 6-11.

SZULC J. 2000. Lower Permian freshwater carbonates ("Karniowice Travertine"). In: Climate Changes, the Karst Record II, Guidebook & Abstracts, Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków: 12-14.

SZULC J. 2000. The Middle Triassic magnetostratigraphy from the Peri-Tethys basin in Poland. In: J. Gradinariu (Ed.), Workshop on the Lower-Middle Triassic Boundary. Conferences & Field Trip, Bucharest: 23-25.

ŚLĄCZKA A. & Höck V. 2000. Fans in the NE-Tauern Window (Austria). Kurzfassungen, Sediment 2000,Mitt. Ges. Bergbaustud. Österr. 43: 127, Wien.

ŚLĄCZKA A. 2000. Dukla Unit as a key between Western and Eastern Carpathians. In: Geology 2000, 90th Ann. Meeting Geol. Soc. Austria, Vienna, April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 109.

ŚLĄCZKA A., CIESZKOWSKI M. & OSZCZYPKO N. 2000. Development of the Early Cretaceous deposits in the Outer Carpathians and their westward prolongation. In: Geology 2000, 90th Ann. Meeting Geol. Soc. Austria, Vienna, April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 110.

UCHMAN A., Erdogan B. & Güntör T. 2000. Trace fosil assemblages and age of the porphyroid-bearing metasandstones in the Sandikli region. Int. Earth Sci.Colloqium on the Aegean Region, IESCA-2000, Abstracts, Dokuz Eylül Univ., Izmir: 78.

Wilczyńska-Michalik W. & MICHALIK M. 2000. Impact of lichens on rock weathering: results of preliminary study of the Tatra granites. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 267-268.

Wilczyńska-Michalik W. & MICHALIK M. 2000. Influence of anthropogenic factors on weathering of the Carpathian flysch sandstones. Weathering 2000: School of Geography, Queen's Univ. Belfast, 26 June - 1 July 2000, Belfast: 49.

Wilczyńska-Michalik W. & MICHALIK M. 2000. Mechanizm wietrzenia skał w zanieczyszczonej atmosferze miejskiej. Inst. Nauk Geol.Uniw. Wrocł., Oddz. Wrocł. Pol. Tow.Geol., Streszczenia referatów 2: 50-52.

Wilczyńska-Michalik W., SKIBA M., Kluz A. & MICHALIK M. 2000. Wtórne minerały na powierzchniach skał w Tatrach jako potencjalny wskaźnik koncentracji zanieczyszczeń atmosfery. II Ogólnopol. Konf. "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek": Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Zakopane, 12-14. 10. 2000, Streszczenia Prac. TPN i PTPNoZ, Zakopane: 111-112.

WOLSKA A. 2000. Hydrothermal alterations of granodiorite from Będkowska Valley (Southern Poland). Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 75-77.

WOLSKA A. 2000. Petrographical characteristic of diabase from Niedźwiedzia Góra near Krzeszowice (Kraków area). Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 98-100.

WÓJCIK P. & GASIŃSKI M. A. 2000. Cenomanian-Turonian boundary event (CTBE) in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland). Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 229-230.

WÓJCIK P. 2000. Mineralogical-geochemical investigation of ZnS minerals from the Olkusz mine. Pr. Spec. Pol. Tow. Miner. 17: 78-80.

ZUCHIEWICZ W. & Tokarski A. K. 2000. Early fractures as indicators of palaeostress field: case study of the Polish Outer Carpathians. 31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom), session 5-3.

ZUCHIEWICZ W. & Tokarski A. K. 2000. Late Neogene to Recent structural development of the Polish segment of the Outer Carpathians in the light of structural and geomorphic data. In: 2nd Czech-Polish Workshop "On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas", April 6-8, 2000, Bolesławów, Poland. Dept. Geod. Photogramm., Agricultural Univ. Wrocław, Poland, Inst. Rock Structure and Mechanics, Acad. Sci. Czech Rep., Section of the Geodynamics Comm. of Geodesy, Pol. Acad. Sci. Wrocław: 22-23.

ZUCHIEWICZ W. & Cuong N. Q. 2000. Late Cenozoic development of the Red River fault zone in Vietnam: insights from morphotectonic studies. In: R. Cocks (Ed.), Abstracts, Geoscience 2000, University of Manchester, 17-20 April 2000. The Geological Society, Manchester: 123.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Jointing in the medial segment of Magura Nappe, Outer West Carpathians, Poland: hint for the timing of deformation events. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 146-149.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Quaternary tectonics of the Polish Carpathians: a geomorphological perspective.31st Int. Geol. Congress, Rio de Janeiro - Brazil, August 6-17-2000, Abstracts (CD-Rom), session 20-3.

ZUCHIEWICZ W., Tokarski A. K., Jarosiński M. & Márton E. 2000. Neotectonic evolution of the Polish Outer Carpathians in the light of structural, geomorphic, break-out and palaeomagnetic data. In: B. Tomljenović, D. Balen & B. Saftić (Eds.), Abstracts, Pancardi 2000, Dubrovnik, Croatia, 1-3.10.2000. Vijesti Hrvatskoga Geološkog Društva 37/3: 132.

ZUCHIEWICZ W., Tokarski A. K., Jarosiński M. & Márton E. 2000. Neotectonic structural development of the Polish segment of the Outer Carpathians: an overview of structural, geomorphological, break-out and palaeomagnetic data. Slovak Geol. Mag. 6 (2-3): 314.

 

Inne w 2000r:

Czarniecki S. & GEROCH S. 2000. Józef Bolesław Grzybowski (1869-1922). Geolog, mikropaleontolog. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. UJ, Kraków: 455-464.

DŻUŁYŃSKI S. 2000. Marian Książkiewicz (1906-1981). Geolog. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych.UJ, Kraków: 479-487.

Gaetani M., Barrier E., Courel L., Arche A., Warrington G., Geluk M., Beutler G., SZULC J., Sandulescu M., Seghedi A., Zagorchev I., Budurov K., Nikishin A., Nazarevitch V., Bolotov S., Crasquin S., Kukhtinov D. A., Zhidovinov S., Poisson A., Mouty M., Hirsch F., Vaslet D., Le Metour J., Ziegler M., Abbate E., Ait-Brahim L., Bouaziz S., Bergerat F., Brunet M. F., Cadet J. P., Stephenson R., Guezou J. C., Jabaloy A., Lepvrier C. & Rimmele G. 2000. Late Norian (215-212 Ma). In: J. Dercourt, M. Gaetani et al. (Eds.), Atlas Peri-Tethys, Palaeogeographical maps. CCGM/CGMW, Paris; map 6.

Gaetani M. Courel L., Arche A., Warrington G., Geluk M., Lepper J., Rhoeling H.-G., SZULC J., Lozowski V., Sandulescu M., Seghedi A., Zagorchev I., Nikishin A., Nazarevitch V., Bolotov S., Crasquin S., Kukhtinov D. A. & Zhidovinov S. 2000. Olenekian (245-243 Ma). Ibidem: map 4. 

Gaetani M., Courel L., Arche A., Warrington G., Geluk M., Beutler G., SZULC J., Lozowski V., Sandulescu M., Seghedi A., Zagorchev I., Budurov K., Nikishin A., Nazarevitch V., Bolotov S., Crasquin S., Kukhtinov D. A., Zhidovinov S., Poisson A., Mouty M., Hirsch F., Vaslet D., Le Metour J., Ziegler M., Abbate E., Ait-Brahim L., Barrier E., Bouaziz S., Bergerat F., Brunet M. F., Cadet J. P., Stephenson R., Guezou J. C., Jabaloy A., Lepvrier C. & Rimmele G. 2000. Early Ladinian (238-235 Ma). Ibidem: map 5.

GRADZIŃSKI M. (Ed.) 2000. Climate Changes - the Karst Record II, 30 July - 4 August 2000. Guideebook & Abstracts. Inst. Geol. Sci., Polish Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków, 108 pp.

GRADZIŃSKI M. (Ed.) 2000. Climate Changes - the Karst Record II, 30 July - 4 August 2000. Post-Conference Excursion, Poland & Slovakia, August 05-09, 2000. Inst. Geol. Sci., Pol. Acad. Sci., Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Kraków, 32 pp.

GRADZIŃSKI M. (red.) 2000. Materiały 34 Sympozjum Speleologicznego, Kościelisko, 20-22. 10. 2000. Sekcja Speleologiczna Pol. Tow. Przyr., 59 pp.

Ludwig A. & SZULC J. 2000. Przydomki i przezwiska P.T. Obywateli Żędowic. W: J. Szulc (red.), Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 94-95.

MORYCOWA E. 2000. Hasła. W: Encyklopedia biologiczna. T. IX-XII. Wyd. OPRES, Kraków; IX: 52, 54-55, 88-89, 317, 352; X: 12-17, 31-32, 49, 99, 158, 169, 262, 271-274; XI: 83, 90-92, 187, 234-235, 314, 328; XII: 138, 147-148 + odsyłacze we wszystkich tomach.

OSZCZYPKO N. (contr.) 2000. Early Burdigalian. In: J. Dercourt, M. Gaetani et al. (Eds.), Atlas Peri-Tethys, Palaeogeographical maps. CCGM/CGMW, Paris; map 20.

OSZCZYPKO N. (contr.) 2000. Early Langhian. Ibidem; map 21.

OSZCZYPKO N. (contr.) 2000. Late Rupelian. Ibidem; map 19.

OSZCZYPKO N. (contr.) 2000. Late Tortonian. Ibidem; map 22.

RADOMSKI A. 2000. Mapa 1: 8 000 000 Jednostki tektoniczne; Przekrój geologiczny przez Polskę; p. 28, Zarys tektoniczny gór Polski; p. 31. W: W. Maciejowski & R. Uliszak (red.), Atlas Polski. Encyklopedia Geograficzna Świata t. XI. Opres, Kraków.

Rindsberg A. K. & UCHMAN A. 2000. Ichnologic meetings and events. Ichnology Newsletter 22: 48-49.

Rindsberg A. K. & UCHMAN A. 2000. Introduction. Ichnology Newsletter 22: 8.

SZULC J. (red.) 2000. Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 1-96.

SZULC J. 2000. Historia geologiczna dorzecza Małej Panwi. W: J. Szulc (red.), Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 9-13.

SZULC J. 2000. Warunki hydrograficzne, hydrogeologiczne i gleby. W: J. Szulc (red.), Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 15-16.

SZULC J. 2000. Warunki klimatyczne doliny Małej Panwi. W: J. Szulc (red.), Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 13-15.

Szyja J., Kozioł M., Macioszek M. & SZULC J. 2000. Zarys dziejów szkolnictwa w Żędowicach. W: J. Szulc (red.), Żędowice. Ziemia i ludzie 1300-2000. nakł. autora, Żędowice: 91-94.

ŚLĄCZKA A. 2000. Jan Nowak (1880-1940). Geolog, paleontolog. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. UJ, Kraków: 465-472.

UCHMAN A. 2000. "Gniazda" kijanek. Wszechświat 101 (10-12): 284-285.

UCHMAN A., Rindsberg A. K., Ford T. 2000. Bibliographia Ichnologica 1999 (with complementary data from 1996 to 1998). Ichnology Newsletter 22: 86-138.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000, Kraków, 10. 03. 2000. Prz. Geol. 48 (6): 533-534 + 474.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Andrzej Henkiel (1938 - 1999). Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 105-106.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16-22. 06. 2000. Prz. Geol. 48 (11): 973-980 + 1064.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Alma Mater 21 (maj): 42-44, Kraków.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Konferencja GEOSCIENCE 2000 - Manchester, W. Brytania, 17-20.04.2000. Prz. Geol. 48 (10): 865.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Mapy 1: 5 000 000: Współczesne ruchy tektoniczne, Ruchy tektoniczne w czwartorzędzie I i II, Jednostki neotektoniczno-strukturalne. W: W. Maciejowski & R. Uliszak (red.), Atlas Polski. Encyklopedia Geograficzna Świata t. XI, Opres, Kraków: 29-30.

ZUCHIEWICZ W. 2000. Projekt IGCP 430 "Wpływ dynamiki płaszcza na zagrożenia naturalne w obszarze tetydzkim". Prz. Geol. 48 (11): 971-972