Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Opiekunem pracowni jest dr hab. Michał Skiba, (email: michal.skiba@uj.edu.pl, pokój 3.17), a pracownikiem technicznym jest mgr Katarzyna Maj-Szeliga (email: katarzyna.maj@uj.edu.pl, pokój 3.23).

W pracowni prowadzone są prace badawcze jak również odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne w ramach wybranych kursów.

Wyposażenie pracowni stanowi proszkowy dyfraktometr rentgenowski PhilipsX’Pert APD pracujący w geometrii Bragg-Brentano z lampą LFF, stałymi szczelinami, monochromatorem grafitowym na wiązce ugiętej i detektorem scyntylacyjnym. Dzięki takiej konfiguracji w pracowni wykonywane są analizy ilościowe próbek geologicznych (bulk samples) metodą Rietvelda na najwyższym światowym poziomie. Ponadto w pracowni rejestrowane są analizy różnych materiałów naturalnych i syntetycznych, specjalnością Pracowni jest analiza jakościowa i ilościowa minerałów ilastych. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych uchwytów możliwa jest tu również analiza próbek o niewielkiej masie rzędu kilku do kilkunastu miligramów w zależności od rodzaju analizy.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron