Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WIĘCEJ

WIĘCEJ


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM


Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków


KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. Stanisław Roszak

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek

prof. dr hab. Wojciech Chudziak


KOMITET ORGANIZACYJNY


Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk,
Arkadiusz Krawiec, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Jarosław Pająkowski,
Jan Urban, Wojciech Wróblewski


Komunikat 2

 

Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego
 

Formularz zgłoszeniowy

 

KONTAKT


e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com, Poczta: Łukasz Czyżewski, Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

 

Organizacja 52 Sympozjum Speleolologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

POKOS 7 - Polska Konferencja Sedymentologiczna, Góra Św. Anny, 4-7.06.2018

 

WIĘCEJ

 

 

51 Sympozjum Speleologiczne 05-08.10.2017 - Zakopane

 

WIĘCEJ

 

 

 

XIII Jurassica Conference 19-23.06.2017 - Kościelisko

 

WIĘCEJ

50. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

 

Kielce - Chęciny 20-23.10.2016

 

 

 

WIĘCEJ

49. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

Załęcze Wielkie 22-25.10.2015

 

 

 

WIĘCEJ

 22 - 25 Czerwiec 2015

IAS 31st Meeting of Sedimentology

 

 

WIĘCEJ

 

 

 

 

48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

Kletno 16-19.10.2014

 

 

 

WIĘCEJ

GEOLOGIA TATR: PONADREGIONALNY KONTEKST SEDYMENTOLOGICZNY

 

 

 13-16 październik 2011

46. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

Góra Św. Anny 19-21.10.2012