Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki zawodowe w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym

Praktyki zawodowe w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym
 
W porozumieniu z Dyrekcją INiG – PIB ogłaszamy nabór kandydatów na wakacyjne praktyki.
Czterotygodniowe praktyki realizowane w wybranych Pionach Instytutu będą obejmowały:
- Szkolenia BHP.
- Zajęcia teoretyczne prezentujące poszczególne dziedziny zaangażowania INiG – PIB; oraz dotyczące praw pracowniczych, akredytacji, certyfikacji i systemów zarządzania i inne.
- Udział w bieżących pracach badawczych pod nadzorem opiekuna praktyk.
- Wyjazd do jednej z placówek terenowych.
 
Istnieje możliwość odbycia praktyk w placówce terenowej w Krośnie.
Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszenia zamieszczony został na stronie internetowej.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Dyrekcję ING UJ. W ustaleniu listy rankingowej będą uwzględnione następujące kryteria:
Ocena motywacji Studenta do odbycia praktyk
Średnia ocen ze studiów
Zaangażowanie w działalność organizacyjno – promocyjną.
Wypełniając część dotyczącą motywacji proszę wziąć pod uwagę: własne zainteresowania oraz informacje na temat INiG – PIB dostępne w internecie. W Bibliotece ING dostępny jest również folder informacyjny INiG – PIB.
Szczegółowe kryteria oceny zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe będzie: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz utworzenie listy rezerwowej.
 
Poza wewnętrzną rekrutacją INiG – PIB ma możliwość przeprowadzenia dodatkowej kwalifikacji kandydatów.
Zgłoszenia (z załączonym, wypełnionym formularzem) proszę kierować na adres:
w terminie do 15.04.2015, godz. 12:00.
 
Data opublikowania: 16.03.2016
Osoba publikująca: Wojciech Gruza