Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Aubrecht, R. & Szulc, J., 2006. Deciphering of the complex depositional and diagenetic history of a scarp limestone breccia (Middle Jurassic Krasin Breccia, Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). Sedimentary Geology, 186: 265–281.

Bąk, M.& Barwicz-Piskorz, W., 2006. Multivariate discrimination of Buryella species from the Lower Eocene of the Outer Flysch Carpathians, Poland. Journal of Micropalaeontology, 25: 45–54.

Bertling, M., Braddy, S., Bromley, R.G., Demathieu, G.D., Genise, J.F., Mikuláš, R., Nielsen, J.-K., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A. K., Schlirf, M., & Uchman, A., 2006. Names for trace fossils: a uniform approach. Lethaia, 39: 265–286.

Grad, M., Guterch, A., Keller, G.R, Janik, T, Hegedus, E., Vozar, J., Ślączka, A., Tiira, T. & Yliniemi, J., 2006. Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. Journal of Geophysical Research, 111, B03301: 1–23.

Grzebyk, J. & Leszczyński, S., 2006. New data on heavy minerals from the Upper Cretaceous-Paleogene flysch of the Beskid Śląski Mts. (Polish Carpathians). Geological Quarterly, 50: 265–280.

Kumpulainen, R.A., Uchman, A., Woldehaimanot, B., Kreuser, T. & Ghirmay, S., 2006. Trace fossil evidence from the Adigrat Sandstone for an Ordovician glaciation in Eritrea, NE Africa. Journal of African Earth Sciences, 45: 408–420.

Morycowa, E.& Szulc, J., 2006. New family Eckastraeidae, Scleractinia (Middle Triassic, Peri-Tethys, Central Europe). Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie Monatshafte, Stuttgart, 12: 721–733.

Morycowa, E., Łabaj, M. & Szulc, J., 2006. Calicular variation inEckastraea prisca (Scleractinia) from the middle Triassic (Anisian) of the Silesian region (SW Poland). Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie Monatshafte, Stuttgart, 12: 705–720.

Mrozińska, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2006. A new species of Didymosphenia (Bacillaripohyceae) from the Western Carpathian Mountains of Poland and Slovakia. Nova Hedwigia, 83: 499–510.

Nemcok, M., Krzywiec, P., Wojtaszek, M., Ludhova, L., Klecker, R.A., Sorcombe, W.J. & Howard, M.P., 2006. Tertiary development of the Polish and ekstern Slovak part sof the Carpathian accretionary wedge: insights from balanced cross-section. Geologica Carpathica, 57: 355–370.

Oszczypko, N., 2006. Late Jurassic-Miocene evolution of the Outer Carpathian fold-and thrust belt and its foredeep basin (Western Carpathians, Poland).Geological Quarterly, 50: 169–194.

Oszczypko-Clowes, M. & Ślączka, A., 2006. Nannofossil biostratigraphy of the Oligocene deposits in the Grybów tectonic window (Grybów Unit, Western Carpathians, Poland), Geologica Carpathica,57: 473–482.

Rauch-Włodarska, M., Zuchiewicz, W. & Brud, S., 2006. Tectonics of Miocene-Pliocene fresh-water molasses in the Carpathian Foredeep (Witów Series, South Poland). Journal of Geodynamics, 41: 369–384.

Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2006. Ichnological analysis of the Cretaceous-Palaeogene boundary interval at the Caravaca section, SE Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 242: 313–325.

Uchman, A.& Pervesler, P., 2006. Surface lebensspuren produced by amphipods and isopods (crustaceans) from the Isonzo Delta tidal flat, Italy. Palaios, 21: 384–390.

Wagreich, M., Pavlishina, P. & Malata, E., 2006. Biostratigraphy of the lower red shale interval in the Rhenodanubian Flysch Zone of Austria. Cretaceous Research,27: 743–753.

Wójcik–Tabol, P., 2006. Organic carbon accumulation events in the mid-Cretaceous rocks of the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians) - a petrological and geochemical approach. Geological Quarterly, 50: 419–436.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Badura, J., Pécskay, Z., Koszowska, E., Wolska, A., Zuchiewicz, W. & Przybylski, B., 2006. Nowe dane o wieku i petrologii bazaltoidów dolnośląskich. New data on age and petrological properties of Lower Silesian Cenozoic basaltoids, SW Poland. Przegląd Geologiczny, 54: 145–153.

Bazarnik, J., Franus, W., Gazda, L. & Budzyń, B., 2006. Sferolity syderytowe z liasowych iłów kaolinitowych (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 42: 335–345.

Brud, S., 2006. Północne Podlesie – aktualny stan rozpoznania budowy geologicznej. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, 3: 69–72.

Budzyń, B., Konečný, P. & Michalik, M., 2006. Breakdown of primary monazite and formation of secondary monazite in gneiss clasts from Gródek at the Jezioro Rożnowskie lake (Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 28: 33–35.

Cieszkowski, M., 2006. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. Gorczański Park Narodowy – 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. GPN Poręba Wielka, pp. 38–49.

Cieszkowski, M., 2006. Geologiczne walory naukowe Gorczańskiego Parku Narordowego i jego otoczenia. Ochrona Beskidów Zachodnich, GPN Poręba Wielka, 1: 45–57.

Cieszkowski, M., Golonla, J., Waśkowska-Oliwa, A. & Chrustek, M., 2006. Budowa Geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Pręba (polskie Karpaty fliszowe). Geologia, 23: 155–201.

Cieszkowski, M., Środoń, J, Waśkowska-Oliwa, A. & Leśniak, T., 2006. Bentonized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Poland): Lithology Stratigraphic Position and Mineral Composition. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76: 197–214.

Fryś, P., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2006. Development of Miętusia Wyżnia Cave, Western Tatra Mountains, Poland. Slovenský Kras, 44: 55–69.

Gamrat, K.,Wieczorek-Ciurowa, K. & Sawłowicz, Z., 2006. Calcite – aragonite transformation under mechanochemical treatment. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 123–126.

Gjata, Th., Gasiński, A. & Pirdeni, A., 2006. Stratigraphy, Paleogeography, Paleotectonic position and geological evolution of Siliciclastic and Carbonate Flysch of Upper Jurassic-Cretaceous and Paleocene in Krasta-Cukali Zone, Krasta Subzone, Albania.Publications of the Instituti i Kerkimeve Gjeologjike,Tirane, pp. 5–26.

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N. & Slączka, A., 2006. Plate-tectonic evolution and paleogeography of the Circum-Carpathian Region. In: Golonka, J. & Picha, F. J. (eds), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84: 11–46.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2006. Modelowanie palinspastyczne i mapy paleogeograficzne Karpat w fanerozoiku. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 19–44.

Golonka, J., Krobicki, M., Pająk, J., Giang, N.V. & Zuchiewicz, W., 2006. Global plate tectonics and paleogeography of Southeast Asia. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Arkadia, Kraków, 128 pp.

Golonka, J., Slączka, A. & Picha, F. J., 2006. The Western Carpathians and Ouachitas: A comparative study of geodynamic evolution. In: Golonka, J. & Picha, F. J. (eds), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84: 787–810.

Haviarov, D., Czop, M., Gradziński, M. & Motyka, J., 2006. Chemizmus podzemnch vód vybranch jaskDemnovskej doliny - predbene vsledky. In: Bella, P. (ed.), Vskum, využvanie a ochrana jask5. Sprva slovenskch jask, LiptovskMikul, pp. 144–150.

Hercman, H., Bella, P., Gradziński, M., Głazek, J., Nowicki, T. & Sujka, G., 2006. Vsledky rdioizotopovho datovania sintrov z Demnovskho jaskynnho systmu v rokach 1995–2005. In: Bella, P. (ed.), Vskum, vyuvanie a ochrana jask5. Sprva slovenskch jask, LiptovskMikul, pp. 21–36.

Hock, V., Slączka, A. & Uchman, A., 2006. New biostratigraphic and palaeoenvironmental data on metamorphosed limestones from the nortern margin of the Tauern Window (Eastern Alps, Austria). Austrian Journal of Earth Sciences.99: 42–56.

Jerzykowska, I., Drewnik, M. & Michalik, M., 2006. Mineralogical control of elements distribution in podzolic soils in the Tatra Mts. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 136.

Kasina, M.& Michalik, M., 2006. Transformation of blast furnace slag used in road construction. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 144–147.

Ladenberger, A., Michalik, M., Tomek, C. & Peate, D.W., 2006. Alpine magmatism in SW Poland – an example of asthenosphere – lithosphere interactions. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 40–47.

Ladenberger, A., Nftalos, T. & Michalik, M., 2006. Petrogenetic significance of rhönite in basanite from Pilchowice (SW Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 48–52.

Ladenberger, A., Zych, B. & Michalik, M., 2006. Clinopyroxenes from the Tertiary volcanic rocks from the Lower Silesia. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 53–56.

Łój, M., Madej, J., Porzucek, S. & Zuchiewicz, W., 2006. Young tectonics of the Orava Basin and southern Magura Nappe, Polish Western Carpathians, in the light of gravity studies: A new research proposal. Studia Quaternaria, 24: 53–60.

Majka, J. & Budzyń, B., 2006. Monazite breakdown in metapelites from Wedel Jarlsberg Land, Svalbard – preliminary results. Mineralogia Polonica, 37: 61–69.

Michalik, M., Budzyń, B. & Gehrels, G., 2006. Cadomian granitoid clasts derived from the Silesian Ridge (results of the study of gneiss pebbles from Gródek at the Jezioro Rożnowskie lake). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 168–171.

Morycowa, E.& Decrouez, D., 2006. Early Aptian scleractinian corals from the Upper Schrattenkalk of Hergiswil(Lucerne region, Helvetic Zone of central Switzerland). Revue de Paléontologie, 25.

Morycowa, E.& Szulc, J., 2006. Remarks on Middle Triassic scleractinian corals from the Cracow-Silesian region, Poland (Northern Peri-Tethyan realm). In: Hubmann, B. & Piller, W.E. (eds), Proceedings of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Komissionen der Oesterreichische Akademie der Wissenchaften, B. 17: 421–433.

Olszewska, B. & Malata, E., 2006. Analiza paleośrodowiskowa i paleobatymetryczna zespołów mikroskamieniałości polskich Karpat zewnętrznych. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 61–84.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2006. Rozwój basenu magurskiego. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 133–164.

Oszczypko, N., 2006. Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 54: 396–403.

Oszczypko, N., 2006. Pozycja polskich Karpat zewnętrznych w łuku alpejskim oraz etapy ich rozwoju. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 11–18.

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2006. Egzotyki strefy krynickiej i ich znaczenie paleogeograficzne (płaszczowina magurska). Geologia, 32: 21–45.

Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E., 2006. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 133–164.

Pająk, J., Golonka, J., Krobicki, M., Giang, N.V. & Zuchiewicz, W., 2006. Exploring the northwestern mountain area of Wietnam. Ancient and modern orogens, geotouristic objects and geological processes. Geoturystyka (Geotourism), 1: 27–49.

Poprawa, P., Malata, T., Oszczypko, N., Słomka, T. & Golonka, J., 2006. Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych Zachodnich Karpat zewnętrznych. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 179–199.

Poprawa, P., Malata, T., Oszczypko, N., Słomka, T., Golonka, J. & Krobicki, M., 2006. Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych. Przegląd Geologiczny, 54: 878–887.

Rauch-Włodarska, M., Zuchiewicz, W. & Włodarski, W., 2006. Późnoneogeńska aktywność tektoniczna w centralnej części zapadliska przedkarpackiego (Witów koło Nowego Brzeska). Przegląd Geologiczny, 54: 943–952.

Rzepa, G., Budzyń, B. & Bajda, T., 2006. Iron oxides in the weathering zone of serpentinites from the Szklary massif (Lower Silesia) – preliminary mineralogical description. Mineralogia Polonica – Special Papers,28: 190–192.

Sawłowicz, Z.& Kaye, T.G., 2006. Replacement of iron sulphides by oxides in the dinosaur bone from the Lance Fm. (Wyoming, USA) - preliminary study. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 184–187.

Slączka, A.,Krugłov, S., Golonka, J., Oszczypko, N. & Popadyuk, I., 2006. Geology and hydrocarbon resources of the Outer Carpathians, Poland, Slovakiam and Ukraine: General geology. In: Golonka, J. & Picha, F. J. (eds), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84: 221–258.

Słomka, T., Malata, T., Leśniak, T., Oszczypko, N. & Poprawa, P., 2006. Ewolucja basenu śląsko-podśląskiego. In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 111–126.

Szczepanik, P.& Sawłowicz, Z., 2006. Bioleaching of pyrite in micronodules from the Middle Jurassic rocks (Kraków-Częstochowa Upland, Poland). Mineralogia Polonica - Special Papers, 29: 200–203.

Szczerba, M. & Sawłowicz, Z., 2006. Remarks on oxidation in a galena - sphalerite system („Pomorzany" Zn-Pb mine, Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29: 208–211.

Ślączka, A., Gasiński, M. A., Bąk, M. & Wessely, G., 2006. The Cretaceous age of the Konradsheim Limestone from Pöchlau quarry (Gresten Unit, Austria). In: Proceedings of the XVIIIth Congress of the Carpathian - Balkan Association,September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia, pp. 562–565.

Ślączka, N., Oszczypko, N. & Żytko, K., 2006. Wybitni geolodzy karpaccy w ostatnim 50-leciu XX wieku w Oddziale Karpackim PIG; rola Profesora Mariana Książkiewicza w rozwoju badań Karpat. Przegląd Geologiczny, 54: 843–844.

Tokarski, A. K., Świerczewska, A., Zuchiewicz, W., Marton, E., Hurai, V., Anczkiewicz, A., Michalik, M., Szeliga, W. & Rauch-Włodarska, M., 2006. Conference Excursion 1: Structural development of the Magura Nappe (Outer Carpathians): from subduction to collapse. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 145–164.

Uchman, A.& Gaździcki, A., 2006. New trace fossils from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Polish Polar Research, 27: 153–170.

Uchman, A., 2006. Deep-sea ichnology: development of major concepts. In: Miller, W., III (ed.), Trace Fossils Concepts, Problems, Prospects. Elsevier, pp. 242–261.

Uchman, A., Malata, E., Olszewska, B. & Oszczypko, N., 2006. Paleobatymetria basenów Karpat Zewnętrznych (Palaeobatymetry of the Outer Carpathian Basins). In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 85–102.

Yem, N.T., Cuong, N.Q., Zuchiewicz, W. & Tokarski, A. K., 2006. Dia dong luc mien bac Viet Nam trong dai tan sinh: nhung ket qua bau dau cua chuong trinh hop tac Viet Nam – Ba Lan. Cenozoic geodynamics of the North Vietnam: a preliminary result of Vietnam – Poland scientific research cooperation program between VAST & PAS. Tap chi coc khoa hoc ve trai dat [Journal of Sciences of the Earth], Ha Noi, 28: 280–282.

Zalewski, T., Kacprzak, A. & Maj, K., 2006. Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts. Polish Journal of Soil Science, 32: 185–195.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q., 2006. Young faults in northern Vietnam: a case study of the Red River Fault Zone. Geoturystyka (Geotourism), 1: 81–88.

Zuchiewicz, W., 2006. Problematyka neotektoniczna w pracach Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Neotectonic activity of the Commission for Quaternary Palaeogeography of the Polish Academy of Sciences (1980–1992) and the Polish Academy of Arts and Sciences (1993–2003). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków, 3 [2005]: 65–67.

 

Monografie:

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2006. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, część środkowa. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 48 pp.

Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A. & Heunisch, C., 2006. The Upper Triassic crenogenic limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context, In:Alonso-Zarza, A.M., & Tanner, L.H. (eds), Paleoenvironmental Record and Applications of Calcretes and Palustrine Carbonates: Geological Society of America Special Paper, pp. 133–151.

 

Inne:

Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2006. Zarys stratygrafii jednostki samborskiej w Karpatach Ukraińskich. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 111.

Asgaard, U., Bromley, R. & Uchman, A., 2006. Guddommelige spiraler – historien bag et monster, 2. Varv, Copenhagen, 3 [for 2005]: 18–21.

Aubrecht, R., Krobicki, M. & Uchman, A.,2006. Stop B3.1 – Halečkova Klippe (quarry) (Fig. B3.1A) – Bajocian to Oxfordian calcareous and radiolarite sequence of the Pieniny Succession. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 79–83.

Badura, J., Przybylski, B., Urbański, K. & Zuchiewicz, W., 2006. Digital elevation models to geological and geomorphological studies – some examples of SW Poland. In: 5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, Barcelona, Catalonia, Spain, June 13th–16th, 2006. Proceeding Volume II: 260–262.

Badura, J., Zuchiewicz, W. & Przybylski, B., 2006. The Sudetic Marginal Fault, as a young morphotectonic feature, SW Poland. In: Abstracts, 1st MELA Conference "Living morphotectonics of the European Lowland", 28–30 August 2006, Cedynia, Poland. Polish Geological Institute, Szczecin, p. 173.

Bąk, K. & Bąk, M., 2006. Beginning of the sedimentation of the CORB Facies in the deep basins of the Northern part of the Western Tethys based on carbon isotope data. In: Hu, X., Wang, Y. & Huang, Y. (eds), International Symposium on Cretaceous Major Geological Events and Earth System - Workshop on Cretaceous Oceanic Red Beds (IGCP 463 & 494), Sept.3–5, 2006, Beijing, China. Programme and Abstracts, p. 27.

Budzyń, B., Konečný, P., Michalik, M., Malata, T. & Poprawa, P., 2006. U-Th-total Pbdating of primary and secondary monazite formation in gneiss and granulite clasts from theSilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland). Geological Society of America – Abstracts with Programs, 38: 562.

Budzyń, B., Michalik, M., Malata, T. & Poprawa, P., 2006. Low temperature metamorphic event recorded in the gneiss and granulite pebbles from the Silesian Unit (Western Outer Carpathians, S Poland). In: Geophysical Research Abstracts, 8, 00150, SRef-ID: 1607–7962/gra/EGU06-A-00150, pp. 1–3.

Budzyń, B., Michalik, M., Malata, T. & Poprawa, P., 2006. REE accessory minerals in the gneiss and granulite clasts from the Silesian Unit (Western Outer Carpathians, SE Poland) as indicators of metamorphic processes. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 23–24.

Chodyń, R.& Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Paleocene-Early Oligocene Flysch sediments in the western part of the Szczyrzyc Synclinorium, Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians). In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, pp. 57–60.

Cieszkowski, M.& Golonka, J., 2006. Olistodroms as an Indicator of the Geodynamic Processes (Northern Carpathians). In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 27–28.

Cieszkowski, M., 2006. Stop 2. Chabówka: Structures of the Flysch Carpathians between Nowy Targ and Rabka. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20:173–176.

Cieszkowski, M., 2006. Stop 3. Skrzydlna: Conglomerates and Olistholites in the Menilite Beds of the Silesian Nappe in the Skrzydlna Quarry. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 176–177.

Cieszkowski, M.,Dziubińska, B.&Ślączka, A., 2006. Serpentinite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association.September 3–6, Belgrad, Serbia, pp. 68–71.

Cieszkowski, M., Golonka, J. & Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Tectonics and tectonic evolution stages of the Subsilesian Realm, Outer Carpathians. In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association.September 3–6, Belgrad, Serbia, pp. 72–74.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A. & Chrustek, M. 2006. The fault tectonic of the middle skawa river. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20:29–30.

Demircan, H. & Uchman, A., 2006. Orta-geç Eosen türbiditik sedimanlarindaki iż fossiler, GB Trakya Havasi, Türkiye (Middle-Late Eocene trace fossils from turbiditic sediments, SW Thrace Basin, Turkey). In: 59. Türkiye Jeoloji Kurultayi (59th Geological Congress ofn Turkey), Abstracts Book. Chamber of Geological Engineers of Turkey, Ankara, p. 238.

Dudek, T. & Jach, R., 2006. Minerały ilaste jako wskaźnik środowiska sedymentacji jurajskich utworów manganowych w Zachodnich Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 115.

Gedl, P. & Szczepanik, P., 2006. Pyrite – a dinocyst „killer"? In: 3rd Joint Meeting of the Palynology and Silicofossil groups of TMS, 9–10 March, 2006, Utrecht, p.36.

Golonka, J., Cieszkowski, M. & Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Geodynamic Evolution of the Subsilesian Realm. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 39–40.

Golonka, J., Krobicki, M., Pająk, J., Giang, N.V. & Zuchiewicz, W., 2006. Phanerozoic palaeogeography of Southeast Asia. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 40–43.

Golonka, J., Krobicki, M., Słomka, T., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2006. Jurassic geodynamics of ridges within the Outer Carpathian realm in Poland. In: 7th International Congress on the Jurassic System, September 6–18, 2006, Kraków, Poland, Abstract Volume, Volumina Jurassica, 4: 42–43.

Gradziński, M.,Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2006. Utlenianie węglowodorów czynnikiem warunkującym rozwój zjawisk krasowych. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 40. Sympozjum speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika, Kraków, p. 29.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J. & Mrozińska, T., 2006. Growth of calcite rafts in a cold water spring: the role of algae and water chemistry. In: Hoyanagi, K., Takano, O. & Kano, O. (eds), 17th International Sedimentological Congress Abstracts, Volume A. International Association of Sedimentologists, Fukuoka, p. 262.

Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchman, A., 2006. Stop B3.12 – Huciański Klin crest: eastern part – late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 110–111.

Gradziński, M., Jach, R., Riding, R. & Uchman, A., 2006. Słodkowodne stromatolity i onkoidy w zlepieńcach eoceńskich Doliny Suchej Wody w Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 123.

Hoffmann, M. & Uchman, A., 2006. Ichnologiczny zapis zmian natlenienia i powierzchni nieciągłości sedymentacyjnych w dewonie Dębnika. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 127.

Ivanova, D., Koleva-Rekalova, E., Kołodziej, B., Metodiev, L. & Roniewicz, E., 2006. Biostratigraphy and palaeoenvironmental developmentof the Callovian-Valanginian carbonate platform from the Lyubash unit (SW Bulgaria). In: 7th International Congress on the Jurassic System, September 6–18, 2006, Kraków, Poland, Abstract Volume, Volumina Jurassica, 4: 174–175.

Jach, R.& Dudek, T., 2006. Stop B3–11 – Old shafts in the Huciański Klin Crest - Lower Toarcian manganese deposits. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 108–110.

Jach, R.& Myczyński, R., 2006. Nektonic fauna from the Toarcian-Aalenian red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masary, Brunensis, 33–34 [2003–2004]: 38–40.

Jach, R., 2006. Stop B3.10 – Huciański Klin Crest: western part – Domerian spiculites and Lower Toarcian crinoidal grainstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 106–108.

Jaglarz, P., 2006. Wykształcenie facjalne utworów kajpru serii wierchowej w Tatrach Zachodnich. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 129.

Jędrzejowska-Tyczkowska, H., Golonka, J., Mięsiarz, P., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Olszewska, B., Przejczowska, A. & Oszczypko, N., 2006. Upper Jurassic carbonate buildings In the Carpathian foreland: geological and geophysical setting. Volumina Jurassica, pp. 92–93.

Kołodziej, B., Koleva-Rekalova, E., Ivanova, D. & Zagorchev, I., 2006. Pedogenic deposits and freshwater oncoids and stromatolites from Strouma Unit (Kraishte, SW Bulgaria). In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 132.

Krobicki, M. & Uchman, A., 2006. Ichnofabrics of the Middle Jurassic manganeouse radiolarites from the Branisko and Pieniny successions of the Pieniny Klippen Belt and their palaeonvironmental implications. In: 7th International Congress on the Jurassic System, September 6–18, 2006, Kraków, Poland, Abstract Volume, Volumina Jurassica, 4: 119.

Krobicki, M., Golonka, J., Malata, E.,Oszczypko, N., Słaby, E. & Słomka, T., 2006. Late Jurassic – Early Cretaceous volcanism in the Ukrainian part of the Carpathians. In: 7th International Congress on the Jurassic System, September 6–18, 2006, Kraków, Poland, Abstract Volume, Volumina Jurassica, 4: 52.

Krobicki, M., Sidorczuk, M., Wierzbowski, A. & Uchman, A., 2006. Stop A4 – Niedzica-Podmajerz (Fig. A12A) – Niedzica Succesion (Aalenian-Tothonian). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 35–39.

Krobicki, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Bąk, M., 2006. Stop A2 – Flaki Range (Fig. A12B) – Branisko Succesion (Bajocian-Oxfordian). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 29–34.

Leszczyński, S., 2006. Sedimentary record of evolution of the Polish Carpathians during middle Eocene–early Oligocene: do we understand it? In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 137

Lewandowska, A., Banaś, M. & Zygoń, K., 2006. Wiek K-Ar fenokryształów z dajki andezytowej z Dubia koło Krakowa. In: IX Ogólnopolska Sesja Naukowa – "Datowanie minerałów i skał", Gdańsk, pp. 37–38.

Majka, J. &Budzyń, B., 2006. Replacement of monazite by apatite-allanite coronas in metapelites from Wedel Jarlsberg Land (Svalbard). In: Geophysical Research Abstracts 8, 00158, SRef-ID: 1607–7962/gra/EGU06-A-00158, pp. 1–2.

Majka, J., Budzyń, B., Czerny, J. & Manecki, M., 2006. REE accessory minerals as regional metamorphic processes indicators: an example from Wedel Jarlsberg Land, Svalbard. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 88–89.

Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, A., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M., Ziaja, J., Barski, M. & Ostrowski, S., 2006. Field trip B1.5-Sowa's and Glinski's clay pits (uppermost Bajocian-lowermost Bathonian). In: In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 149–152.

Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P. & Witkowska, M., 2006. Field trip B1.6-Leszczyński's clay pit (Lower Bathonian). In: In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 152–154.

Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, Dudek, T., A., Kaim, A.,Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M., Ziaja, J., Barski, M. & Ostrowski, S., 2006. Field trip B1.7-Gnaszyn clay pit (Middle Bathonian-lowermost Upper Bathonian). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 154–157.

Michalik, M.& Budzyń, B., 2006. Mineralogical studies in the Polish Carpathians (period 2000–2005).Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 5: 76.

Michalik, M., Gehrels, G. & Budzyń, B., 2006. Dating of the gneiss clasts from Gródek at the Jezioro Rożnowskie Lake (the Silesian Unit, SE Poland) based on U-Pb method. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 95.

Michalik, M., Ladenberger, A., Skiba, M., Warzecha, M. & Zych, B., 2006. Secondary minerals in the Pieniny andesites (South Poland). In: 3rd "Mineral Sciences in the Carpathians" Conference Abstracts Edited by Gábor Papp, Béla Fehér and Ferenc Kristály – 2006. Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, Abstract Series 5.

Mikuláš, R. & Uchman, A., 2006. Some bivalve trace fossils in the Miroslav Plička collection. In: Mikuláš, R. & Rindsberg, A. K. (eds), Abstract Book, Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR.

Morycowa, E.& Ślączka, A., 2006. Profesor Marian Książkiewicz (190–1081). In: Gradziński, M. & Kędzierski, M. (eds), In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906–1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924–2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, pp. 7–11.

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P., 2006. Development of the Cenomanian black shales through the Niedzica Succession (Polish part of the Pieniny Klippen Belt) – geochemical and foraminiferal approaches. In: Proceedings XVIII th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 3–6, 2006, Belgrade, pp. 419–422.

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P., 2006. Foraminiferal biostratigraphy and inorganic geochemistry of the Upper Cretaceous deposits of the Homole Area, Niedzica Succession (Polish part of the Pieniny Klippen Belt). In: Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, 33–34 [2003–2004]: 56.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2006. Olistostromy fliszowe w miocenie zapadliska przedkarpackiego. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 151.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2006. The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians). In: Proceedings of the International Scientific Conference "Problems of geology and oil-gas potential of the Carpathian Mts.", Lviv-Ukraine September 26–28: 275–276.

Oszczypko, N.,2006.Western Outer Carpathians-stages of development. In: Sudar, M., Ercegovac, M. & Grubic, A. (eds), Proceedings XVIII the Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association September 3–6, 2006 Belgrade, Serbia, pp. 443–425.

Oszczypko, N., Golonka, J., Cieszkowski, M., Krobicki, M., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2006. Conference Excursion 2: Late Cretaceous-Neogene evolution of the Polish Outer Carpathians. In: Proceedings of the 4th Meeting of Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/ 7th Carpathian Tectonic Workshop Zakopane, Poland, April 19–22, 2006, GeoLines, 20: 165–186.

Oszczypko-Clowes, M.& Oszczypko, N., 2006. Oligocene-Lower Miocene deposits of the Krynica Zone (Magura Nappe, Poland and Slovakia). In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykiana Brunensis. Geology, 33–34 [2003–2004]: 58–59.

Pióro, K., 2006. Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Lublin Upland (Eastern Poland). Preliminary results. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykiana Brunensis. Geology, 33–34 [2003 – 2004]: 60–61.

Rauch-Włodarska, M., Zuchiewicz, W. & Włodarski, W., 2006. Late Neogene tectonic activity of the central part of the Carpathian Foredeep, South Poland. In: Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. GeoLines, 20: 113–114.

Rychliński, T., 2006. Wykształcenie facjalne i środowisko sedymentacji osadów kajpru karpackiego jednostki Fatricum Tatr. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 157.

Salata, D., 2006. Composition of crystalline exotic rocks the Krynica Subunit in the Polish part of the Magura Nappe. Proceedings of the XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Belgrade, p. 510.

Sawłowicz, Z., 2006. Wybrane złoża Australii- wrażenia z podróży. In: Referaty, Polskie TowarzystwoGeologiczne, UAM Poznań, XVI, pp. 111–120.

Slobodnik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Taylor, M.C. & Dolnicek, Z., 2006. Zdroje kovu (Pb) hydrotermalnich zilnych minaralizaci v moravskoslezkiem paleozoiku. In: Sbornik abstractu moravsko-slezke paleozoikum, Brno, 10: 23–24.

Sobczak, Ł. & Kędzierski, M., 2006. Variability of the nannoplankton assemblages as a record of palaeoenvironmental changes. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 161.

Stachacz, M., 2006. Interpretacja paleoekologiczna osadów miocenu środkowego pomiędzy Szydłowem a Brzezinami. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 162.

Stworzewicz, E., Szulc, J. & Pokryszko, B., 2006. Analiza malakologiczna jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiska martwicy karniowickiej. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 164.

Szczepanik, P.& Gedl, P., 2006. Spirytyzowane dinocysty jako wskaźnik środowiskowy – przykład ze środkowojurajskich iłów rudonośnych Ogrodzieńca. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 165.

Szeliga, W., 2006. Clay minerals (I/S, kaolinite) in contact metamorphism related to Tertiary basalt intrusions in Lower Silesia (Poland). In: Vlahović, I., Tibljaš, D., Durn, G. & Biševac, V. (eds),3rd Mid-European Clay Conference, Abstract Book,. Faculty of Science & Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering. University of Zagreb, p. 112.

Szulc, J., 2006. Origin and genetic controls of the high frequency sedimentary cycles in the Triassic Dachstein platfform carbonates. A revision. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 166.

Szulc, J., 2006. Tectonic controls of the high frequency sedimentary cycles of the Upper Triassic Dachstein Limestone, Northern Calcareous Alps. In: Norsk Geologisk Forening, Abstracts and Proceedings, 3: 130–131.

Ślączka, A.& Golonka, J., 2006. Remarks on evolution of west and East outer Carpathians and on the Bukowiec Ridge. Proceedings XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 3–6, 2006 Belgrade, Serbia, pp. 558–561.

Ślączka, A.& Morycowa, E., 2006. Profesor Marian Książkiewicz - geolog karpacki. In: Gradziński, M. & Kędzierski, M. (eds), In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906–1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924–2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, pp. 51–67.

Ślączka, A. & Oszczypko, N., 2006. Remarks on paleogeographic and paleotectonic evolution of the Carpathian Foredeep in front of the Polish and Ukrainian Carpathians. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Problems of geology and oil-gas potential of the Carpathian Mts"., Lviv-Ukraine September 26–28: 284–287.

Ślączka, A., 2006. Uwagi o przyszłości badań geofizycznych. Geofizyka, Biuletyn Informacyjny. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa:123–126.

Ślączka, A., 2006. Życiorys profesora dr.h.c. dr Stanisława Dżułyńskiego. In: Gradziński, M. & Kędzierski, M. (eds), In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906–1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924–2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, pp. 13–18.

Ślączka, A., Gasiński, M. A., Bąk, M. & Wessely, G., 2006. The Cretaceous age of the Konradsheim Limestone from Pochlau quarry (Gresten Unit, Austria). In: Proceedings XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 3–6, 2006 Belgrade, Serbia, pp. 562–565.

Świerczewska, A., Tokarski, A. & Zuchiewicz, W., 2006. Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group. Przegląd Geologiczny, 54: 1027.

Uchman, A.& Myczyński, R., 2006. Stop B3.14 – Lejowa Valley: eastern of teh Polana Huty Lejowe Alp – Upper Sinemurian-Lower Pliensbachian spotted limestones (Fig. B3.40). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 114–116.

Uchman, A.& Pervesler, P., 2006. Ichnofabrics w wyższej części sekwencji depozycyjnej plioceńskich utworów w profilu rzeki Stirone, zapadlisko padańskie, Włochy. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 169.

Uchman, A., 2006. Geology of the Tatra Mountains. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 100–104.

Uchman, A., 2006. Profesor Marian Książkiewicz jako ichnolog. In: Gradziński, M. & Kędzierski, M. (eds), In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906–1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924–2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków, pp. 69–74.

Warchoł, M., Leszczyński, S. & Skoczylas, P., 2006. Anatomy of depositional system of the Magura Beds of the Siary zone between Szymbark and Olchowiec (Carpathians, Poland). In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 172

Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik, M., 2006. Celestite in the weathering crust on limestone in urban atmosphere in Cracow (Poland). Mineralogia Polonica, 37: 2.

Zuchiewicz, W., 2006. Geomorphic Hazards in Active Fault Zones, N-Vietnam. In: Souvenir and Abstracts. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, INDOPOL 2006, Shillong, 20–22 November 2006. Department of Geography, North Eastern Hill University, Shillong & The Association of Polish Geomorphologists, Warsaw. Shillong, India, pp. 17–18.

Zuchiewicz, W., 2006. History of neotectonic studies in Poland. In: Grigelis, A. & Oldroyd, D. (eds), History of Quaternary geology and geomorphology. Abstracts of Papers, INHIGEO Conference, 28–29 July 2006, Vilnius, Lithuania. Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, pp. 111–114.

Zuchiewicz, W., 2006. T. Czudek - Vývoj reliefu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno 2005, 238 str., 67 ryc., 33 cz.-b. i kolor. fot., spis lit., skorowidz rzecz. Przegląd Geologiczny, 54: 476.

Zuchiewicz, W., Badura, J. & Jarosiński, M., 2006. Neotectonics of Poland: a review. In: Abstracts, 1st MELA Conference "Living morphotectonics of the European Lowland", 28–30 August 2006, Cedynia, Poland. Polish Geological Institute, Szczecin, pp. 23–28.

Zuchiewicz, W., Badura, J. & Przybylski, B., 2006. VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski, Srebrna Góra, 26–28.09.2005. Przegląd Geologiczny, 54: 13–14.

Zuchiewicz, W., Tokarski, A. & Świerczewska, A., 2006. Trzecie spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych, Felsőtárkány, Góry Bukowe, Węgry, 14–17.04.2005. Przegląd Geologiczny, 54: 17.