Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Bąk, M., 2004. Radiolarian biostratigraphy of the Upper Cenomanian–Lower Turonian deposits in the Subsilesian Nappe (Outer Western Carpathians). Geologica Carpathica, 55 (3): 239–250.

Erdoğan, B., Uchman, A., Güngör, T. & Özgül, N., 2004. Lithostratigraphy of the Lower Cambrian metaclastics and their age based on trace fossils in the Sandıklı region, south-western Turkey. Geobios, 37: 346–360.

Golonka, J.& Krobicki, M., 2004. Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 110: 5–14.

Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, 381: 235–273.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach, R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower–Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213 (1–2): 133–51.

Leszczyński, S., 2004. Bioturbation structures in the Kropivnik Fucoid Marls (Campanian–lower Maastrichtian) of the Huwniki–Rybotycze area (Polish Carpathians). Geological Quarterly, 48: 35–60.

Narkiewicz, K. & Szulc, J., 2004. Controls of migration of conodont fauna in peripheral oceanic areas. An example from the Middle Triassic of the Northern Peri-Tethys. Geobios, 37: 425–436.

Oszczypko, N., Malata, E., Švábenická, L., Golonka, J. & Marko, F., 2004. Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the ‘‘black flysch'' case study. Cretaceous Research, 25: 89–113.

Oszczypko-Clowes, M.& Oszczypko, N., 2004. The position and age of the youngest deposits in the Mszana Dolna and Szczawa tectonic windows (Magura Nappie, Western Carpathians, Poland). Acta Geologica Polonica, 54 (3): 339–367.

Pervesler, P. & Uchman, A., 2004. Ichnofossils from the type area of the Grund Formation (Miocene, Lower Badenian) in northern Lower Austria (Molasse Basin). Geologica Carpathica, 55 (2): 103–110.

Porębska, E., Kozłowska-Dawidziuk, A. & Masiak, M., 2004. The lundgreni event in the Silurian of the East European Platform, Poland. Palaegeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 271–294.

Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2004. Ichnotaxonomic analysis of the Cretaceous/Palaeogene boundary interval in the Agost section, south east Spain. Cretaceous Research, 25 (5): 647–655.

Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2004. Trace fossils after the K-T boundary event from the Agost Section, SE Spain. Geological Magazine, 141: 429–440.

Tshakreen, S.O. & Gasiński, M. A., 2004. Cretaceous-Paleogene boundary problem in Libya: the occurrence of the foraminiferal species Abtahomphalus mayaroensis (Bolli) in the Western Sirt Basin. Geological Quarterly, 48: 77–82.

Uchman, A., Drygant, D., Paszkowski, M., Porębski, S.J. & Turnau, E., 2004. Early Devonian trace fossils from marine to non-marine redbeds in Podolia, Ukraine: palaeoenvironmental context and implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 214: 67–83.

Uchman, A., Pika Biolzi, M. & Hochuli, P. A., 2004. Oligocene trace fossils from temporary fluvial plain ponds: an example from the Freshwater Molasse of Switzerland. Eclogae Geologicae Helvetiae, 80: 133–148.

Zuchiewicz, W., Cuong, N.Q., Bluszcz, A. & Michalik, M., 2004. Quaternary sediments in the Dien Bien Phu fault zone, NW Vietnam: A record of young tectonic processes in the light of OSL-SAR dating results. Geomorphology, 60 (3–4): 269–302.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Andreyeva Grigorovich, A.S., Oszczypko, N., Savytska, N.A. & Ślączka, A., 2004. Nannoplankton correlation of the Middle Miocene salt deposits in Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Geological Journal, National Academy of Sciences of Ukraine, 3: 71–80.

Badura, J., Przybylski, B. & Zuchiewicz, W., 2004. Cainozoic evolution of Lower Silesia, SW Poland: a new interpretation in the light of sub-Cainozoic and sub-Quaternary topography. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 1, 3 (135): 7–29.

Badura, J., Przybylski, B., Zuchiewicz, W., Farbisz, J., Krzyszkowski, D., Sroka, W. & Jamroz, O., 2004. Post-Alpine tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben: A reply. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 1, 3 (135): 183–193.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A., Sroka, W., Przybylski, B. & Żyszkowska, M., 2004. Morfotektonika sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle analiz kartometrycznych. Morphotectonic features of the Sudetic Marginal Fault, SW Poland, in the light of cartometric data. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków, 2: 39–42.

Bertling, M., Rindsberg, A. K., Schlirf, M., Nielsen, J.K., Mikuláš, R., Genise, J., Nielsen, K.S.S., Uchman, A. & Bromley, R.G., 2004. [Discussion]. Bulletin of Zoological Nomenclature, 61 (1): 37–39.

Birkenmajer, K., Pécskay, Z. & Szeliga, W., 2004. Age relationships between Miocene volcanism and hydrothermal activity at Mt. Jarmuta, Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland. Studia Geologica Polonica, 123: 279–294.

Bochnak, A., Brud, S., Gawlik, A., Godlewski, P. & Worobiec, G., 2004. Unique geological, palaeobotanical and archaeological site in Witów near Brzesko Nowe (Southern Poland). Polish Geological Institute, Special Papers, 13: 125–130.

Brzozowska, J., 2004. Przebieg sedymentacji osadów „sarmatu detrytycznego" na obszarze pomiędzy Stawianami a Sędziejowicami. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 52: 55–60.

Budzyń, B., Manecki, M. & Schneider, D.A., 2004. Constraints on P-T conditions of high-grade metamorphism in the Góry Sowie Mts, West Sudetes. Mineralogia Polonica, 35: 39–52.

Budzyń, B., Manecki, M., & Schneider, D.A., 2004. Geothermobarometry of selected metapelites from the Góry Sowie, Sudetes). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 103–106.

Chodyń, R., 2004. Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przykładzie obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną (polskie Karpaty zewnętrzne). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 52: 315–320.

Drewnik, M., Kacprzak, A., Wójcik, A., Żyła, M. & Szeliga, W., 2004. Charakterystyka utworów pyłowych w profilu Kończyce Małe (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 409: 52–62.

Dylska, D., Stanisławska, M. & Michalik, M., 2004. REE accessory minerals in chlorite-biotite schists from the Western Tatra Mountains. Preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 149–152.

Dziubińska, B.& Narębski, W., 2004. Siderite concretions in paleocene series of polish part of the Eastern Flysch Carpathians. Mineralogia Polonica, 35: (2).

Dziubińska, B., Kusiak, M. A. & Paszkowski, M., 2004: Heavy minerals from the Polish part of the Eastern Carpathians sandstones. In: Pecchio, M., Andrade, F.R.D., D'Agostino, L.Z., Kahn, H., Sant'Agostino, L.M., Tassinari, M.M.M.L. (eds), Applied Mineralogy. Developments in Science and Technology, The 8th International Congress on Applied Mineralogy – ICAM 2004, September 19th–24th, Aguas de Lindoia, Brasil, Applied Mineralogy, v. 2: 677–679.

Gaigalas, A. & Uchman, A., 2004. Trace fossils form the Upper Pleistocene varved clays S of Kaunas, Lithuania. Geologija, 45: 16–26.

Genise, J., Bertling, M., Braddy, S.J., Bromley, R.G., Mikuláš, R., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A. K., Schlirf, M. & Uchman, A., 2004. Comments on the draft proposal to amend the Code with respect to trace fossils. Bulletin of Zoological Nomenclature, 61 (1): 35–37.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N., Słaby, E, Popadyuk, I, Netchepurenko, A., 2004. Mesozoic volcanism associated with triple –junction zone of the Eastern Carpathians (Ukraine). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 45–50.

Gołaś, J., Kubica, B., Reczyński, W., Kwiatek, W.M., Skiba M., Stobiński, M., Dutkiewicz, E.M., Posmyk, G., Jones, K.W., Olko, M., Górecki, J. & Glebowa, L., 2004. Preliminary study of elemental and radionuclides composition in sediment samples from Dobczyce water reservoir. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN reports, report No 1938/C. Raporty Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, 123: 213–234.

Gradziński, M.& Szelerewicz, M., 2004. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej - liczba i rozmieszczenie. In: Partyka, J. (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 69–82.

Ivanova, D. & Kołodziej, B.,2004. New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Sofia, 57 (12): 69–74.

Jacher-Śliwczyńska, K., 2004. The Nd model ages of gneissic pebbles from Gródek on Rożnowskie Lake - preliminary data. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 199–202.

Koszowska, E., 2004. Preliminary report on tellurium and bismuth mineralization in skarn from Zawiercie, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 231–234.

Koszowska, E., Budzyń, B. & Misiarz, P., 2004. Tetrahedrite in breccia of Ordovician rocks from Zawiercie, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 235–238.

Kusiak, M. A., Paszkowski, M. & Dziubińska, B., 2004. The first Precambrian detrital monazites from the Polish Eastern Carpathians. In: Pecchio, M., Andrade, F.R.D., D'Agostino, L.Z., Kahn, H., Sant'Agostino, L.M., Tassinari, M.M.M.L. (eds), Applied Mineralogy. Developments in Science and Technology, The 8th International Congress on Applied Mineralogy – ICAM 2004, September 19th–24th, Aguas de Lindoia, Brasil, Applied Mineralogy, v.1: 141–144.

Ladenberger, A., Peate, D., Tomek, C. & Michalik, M., 2004. Isotopic characteristics of volcanic rocks from southwestern Poland and neighbouring areas in Czech Republic and Germany. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 263–266.

Lewandowska, A., Lebedev, V. & Rospondek, M., 2004. Anisotropy of garnets from the Khovu-Aksy Co-Ni ore formation (Tuva Republik, Russia). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 23: 267–270.

Łatkiewicz, A.& Żabinski, W., 2004. Greenockite CdS from the Silesia-Cracow Zn-Pb ore deposits. Mineralogia Polonica, 35: 23–25.

Łodziński, M. & Michalik, M., 2004. Mineral inclusions in beryl from Sherlovaya Gora (Chitinskaya Oblast, Russia). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 271–274.

Michalik, M., Ladenberger, A., Skublicki, Ł., Warzecha, M. & Zych, B., 2004. Petrological characeteristics of the Pieniny andesites. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24: 283–286.

Oszczypko, N., 2004. The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 52: 780–791.

Rospondek, M.& Marynowski, L., 2004. Phenyl-polyaromatic compounds and terpenyls in the Polish Carpathian sedimentary rocks. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 23: 341- 344.

Rospondek, M., Lewandowska, A., Chocyk-Jamińska, M. & Finger, F., 2004. Residual glass, of high-K basaltic andesites (shoshonistes) from the Nieporaz-Brodła Graben near Krzeszowice. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 23: 337–340.

Salata, D., 2004. Detrital garnets from the Upper Cretaceous-Palaeocene sandstones of the Polish part of the Magura Nappe and the Pieniny Klippen Belt: chemical constraints. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 351–364.

Szczepanik, P., Sawłowicz, Z. & Bąk, M., 2004. Pyrite framboids in pyritized radiolarian skeletons (Mid-Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpatians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 35–41.

Szeliga, W., 2004. Contact and hydrothermal alterations in Cretaceous marls from the Gracze quarry – preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne,24: 369–372.

Tunis, G. & Uchman, A., 2004. Trace fossils from the Brkini Flysch (Eocene), south-western Slovenia. Gortania, 25 (for 2003): 31–45.

Uchman, A.& Krenmayr, H.G,. 2004. Trace fossils, ichnofabrics and sedimentary facies in the shallow marine Lower Miocene molasse of Upper Austria. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 144: 233–251.

Uchman, A., 2004. Deep-sea trace fossils controlled by palaeo-oxygenation and deposition: an example from the Lower Cretaceous dark flysch deposits of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. Fossils and Strata, 51: 39–57.

Uchman, A., Janbu, N.E. & Nemec, W., 2004. Trace fossils in the Cretaceous–Eocene flysch of the Sinop-Boyabat Basin, Central Pontides, Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 197–235.

Urban, J. & Gradziński, M., 2004. Tradycje i perspektywy ochrony przyrody nieożywionej rezerwatu "Sokole Góry". In: Partyka, J. (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 89–95.

Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik, M., 2004. Influence of anthropogenic factors on weathering of the Carpathian flysch sandstones. In: Smith, B.J. & Turkington, A.V. (eds), Stone Decay, Its causes and controls; Proceedings of Weathering 2000, Donhead, pp. 225–245.

Wolska, A., 2004. High-temperature restite enclave as an evidence of deep-seated parent magma melting of the Będkowska Valley granodiorite (Silesian-cracow area, south Poland) – pleliminary petrographic and mineralogical study. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 21–33.

 

Inne publikacje oryginalne:

Bakr, A. M., Pawlikowski, M., & Sawłowicz, Z., 2004. Badania XV-wiecznych egipskich past inkrustacyjnych. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 15: 56–57.

Golonka, J., 2004. Ewolucja Karpat na tle globalnej tektoniki płyt. In: Dziadzio, P. & Uchman, A. (eds), Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża, LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22–25 września 2004. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, pp. 17–29.

Gradziński, M.& Motyka, J., 2004. Ružbachy - źródła i współczesne trawertyny. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 26–28.

Gradziński, M.& Partyka, J., 2004. Dolina Prądnika i Sąspowska. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 137–140.

Gradziński, M.& Partyka, J., 2004. Jaskinia Ciemna. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 140–142.

Gradziński, M.& Partyka, J., 2004. Jaskinia Łokietka. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 142–144.

Gradziński, M.& Partyka, J., 2004. Jaskinia Nietoperzowa. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 100–101.

Gradziński, M.& Partyka, J., 2004. Skałka Grodzisko (Skałka 502) w Jerzmanowicach. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 102–103.

Gradziński, M., 2004. Morfologia i geneza jaskini Dziura. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 18–20.

Jach, R., Uchman, A., Grabowski, J., Gradziński, M., Kędzierski, M., Pszczółkowski, A.& Tyszka, J., 2004. Sesja terenowa B. Środowiska sedymentacyjne utworów juty i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska-Dolina Kryta-Huciański Klin-Dolina Lejowa). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 31–46.

Jaglarz, P., 2004. Sesja terenowa C. Ewolucja basenu Tatricum w Triasie środkowym w Masywie Kominiarskiego Wierchu (Dolina Iwaniackiego Potoku – Kominiarski Wierch). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 47–53.

Morycowa, E., 2004. Uwagi na temat pochodzenia i rozwoju koralowców sześciopromiennych oraz ich występowania na obszarze Polski. In: Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 65 [za rok 2002]: 60–64.

Motyka, J., Gradziński, M. & Jach, R., 2004. Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 20–21.

Nara, M., Schlirf, M. & Uchman, A., 2004. Type locality of Rosselia socialis Dahmer, 1937 revisited: probable tidal flat deposits of the Lower Devonian Taunus Quartzite in Rossel, west of Rüdesheim, Germany. (In Japanese). Fossils, The Palaeontological Society of Japan, 75: 1–2.

Oszczypko, N., 2004. Geodynamika Karpat i Przedgórza świetle najnowszych badań Geologicznych. In: Dziadzio, P. & Uchman, A. (eds), Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża. LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22–25 września 2004. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, pp. 30–43.

Sliva, L., Rychliński, T. & Szulc, J., 2004. Sesja terenowa E. Płytkomorska i lądowa sedymentacja węglanowo-klastyczna kajpru karpackiego. Rozwój sedymentacji paleogenu centralnokarpackiego. (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 65–77.

Szulc, J., Götz, A., Kurc, G., & Ruckwied, K.: 2004. Sesja terenowa D. Batymetria i ewolucja basenu Hronicum w triasie srodkowym na przykładzie profilu Wielkich i Małych Korycisk (Tatry Polskie). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 55–63.

Szulc, J., Rychliński, T., Götz, A. & Ruckwied, K., 2004. Sesja terenowa A. Trasowy rozwój basenu Fatricum na przykładzie jednostki kriżniańskiej w profilu Skupniów Upłaz – Boczań. (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 25–29.

Tyc, A. & Gradziński, M., 2004. Laski - kopuła trawertynowa i jaskinia. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 105–106.

Uchman, A., 2004. Ichnologia jako źródło informacji o paleośrodowisku wybranych ogniw litostratygraficznych. In: Dziadzio, P. & Uchman, A. (eds), Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża. LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22–25 września 2004. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, pp. 46–54.

Uchman, A., 2004. Tatry, ich skały osadowe i badania sedymentologiczne. (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna. VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 5–21.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q., 2004. Active faulting in North Vietnam: insights from morphotectonic and geodetic studies along the Red River and Dien Bien Phu fault zones. In: Piccardi, L. & Tondi, E. (eds), Proceedings of the Workshop COST ACTION 625 "Active faults: analysis, processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3–6, 2002. Studi Geologici Camerti, Special Issue 2004, Camerino, pp. 147–150.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q., 2004. Wskaźniki geomorfologiczne młodych ruchów przesuwczych w strefach aktywnych sejsmicznie na przykładzie północnego Wietnamu. In: Michalczyk, Z. (eds), Badania geograficzne w poznawaniu świata. Pol. Tow. Geogr. Oddz. Lubelski, UMCS, Wyd. UMCS, Lublin, pp. 260–263.

Zuchiewicz, W., 2004. Fault and fault scarp. In: Goudie, A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology. Volume 1. Routledge Ltd., London-New York, pp. 362–364.

Zuchiewicz, W., 2004. Seismotectonic geomorphology. In: Goudie, A. S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology. Volume 2. Routledge Ltd., London-New York, pp. 941–943

 

Monografie:

Radomski, A. & Gasiński, M. A., 2004. Elementy oceanologii- wprowadzenie do środowisk morskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (Podręcznik akademicki), 267 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Wawryka, M. & Szelerewicz, M., 2004. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, część północno-wschodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 38 pp.

Uchman, A., 2004. Phanerozoic history of deep-sea trace fossils. In: McIlroy, D. (ed.), The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis. Geological Society, London, Special Publication, 228: 125–139.

 

Abstrakty:

Badura, J., Péckay, Z., Przybylski, B., Koszowska, E., Wolska, A. & Zuchiewicz, W., 2004. Petrology and age of basalts in the Sudetic marginal fault zone, SW Poland. In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 1–8.

Badura, J., Pécskay, Z., Przybylski, B. & Zuchiewicz, W., 2004. New age estimations of basalts from the Sudetic Marginal Fault Zone, SW Poland. In: Lorenc, M.W. & Zagożdżon, P.P. (eds), International workshop "Basalts 2004",Czocha Castle near Leśna, 5–7 listopada 2004, Abstracts Volume & Excursion Guide, pp. 4–5.

Badura, J., Przybylski, B. & Zuchiewicz, W., 2004. Tectonic evolution of Lower Silesia, SW Poland, in the light of an analysis of sub-Cainozoic and sub-Quaternary topography. In: 6th Czech-Polish Workshop 2004 "On Recent geodynamice of the Sudety Mts. and adjacent areas", Łężyce, Poland, November 4–6, 2004. Wrocław, pp. 7–8.

Badura, J., Zuchiewicz, W. & Przybylski, B., 2004. The Sudetic Marginal Fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault. GeoLines, 17: 17–18.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A. & Przybylski, B., 2004. Morphotectonic properties of the Sudetic Marginal Fault, SW Poland. In: 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20–28, 2004. Abstracts, Part 2, p. 1115.

Baryła, J., Gradziński, M., Duliński, M. & Hercman, H., 2004. Geneza i rozwój jaskiń w Dolinie ku Dziurze na podstawie obserwacji z Dziury Wyżniej. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 36.

Bąk, K. & Wolska, A., 2004. Egzotyki gnejsowe z paleocenu jednostki dukielskiej w Bieszczadach: petrografia, geochemia, pozycja stratygraficzna i obszar źródłowy. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004. Kraków, pp. 9–10.

Bąk, M., 2004. Kopalne bakterie żelazowe – przykład z cenomańskich utworów fliszowych jednostki śląskiej Karpat. In: Muszer, J. (ed.), Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk. XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów PTG. Wrocław, p. 72.

Bąk, M., 2004. Radiolarie z osadów globalnego oceanicznego zdarzenia beztlenowego (OAE 1a – horyzont Selli) w Pienińskim Pasie Skałkowym. In: Muszer, J. (ed.), Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk. XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów PTG. Wrocław, pp. 72–73.

Bertling, M., Braddy, S., Bromley, R.G., Demathieu, G.D., Genise, J.F., Mikuláš, R., Nielsen, J.-K., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A. K., Schlirf, M., & Uchman, A.,2004. Trace fossil nomenclature and ichnotaxonomy – a uniform approach. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19–23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book, p. 19.

Bubík, M., Bąk, M., Gedl, P., Prokop, J., Mikuláš, R., Švábenická, L. & Uchman, A., 2004. Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitĕ Uzgrunĕ v magurském flyši na Moravě. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, Zborník Abstraktov, p. 16.

Bucur, I., Hoffmann, M. & Kołodziej, B., 2004. Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych z górnej jury-najniższej kredy: przykłady z Polski. Tomy Jurajskie, 2: 172.

Chodyń, R.& Cieszkowski M., 2004. Digital Elevation Model for the fragment of Silesian Nappe comprised of the Szczyrzyc Synclinorium (Polish Outer Carpathians). 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, 20–28 August 2004. Abstracts, Part 1, p. 117.

Chrustek, M., Golonka, J., Janeczko, A. & Stachyrak, F., 2004. Lithostratigraphy and tectonics of the Krynica Unit, Magura Nappe in the vicinity of Krościenko on Dunajec River, Poland. GeoLines, 17: 45–46.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J. & Ślączka, A., 2004. Jurassic-Paleogene olistostroms in the Polish Outer Carpathian accretionary wedge. In: 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, 20–28 August 2004. Abstracts, Part 2, p. 1129.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Krobicki, M., Malata, E., Olszewska, B., Oszczypko, N. & Tłuczek, D. 2004. Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004. Kraków, pp. 51–52.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J. & Ślączka, A., 2004. Olistostromes in the Polish Outer Carpathians and Pieniny Klippen Belt as a traces of existence and transformation of the accretionary wedge. In: ESSE WECA 2004, Bratislava, December 3–4 2004. Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

D'Alessandro, A. & Uchman, A., 2004. Bichordites-Rosselia ichnofabric from the Lower Pleistocene Tursi Sandstone (Southern Italy). In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19–23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 28.

Dziubińska, B., Kusiak, M. A. & Paszkowski, M. 2004. Charakterystyka minerałów ciężkich z polskiej części Karpat Wschodnich. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 25–27.

Dziubińska, B., Kusiak, M. A. & Paszkowski, M. 2004. Heavy minerals from the Polish part of the Eastern Carpathians sandstones. In: Pecchio, M., Andrade, F. R.D., D'Agostino, L.Z., Kahn, H., Sant'Agostino, L.M., Tassinari, M.M.M.L. (eds), Applied Mineralogy. Developments in Science and Technology, The 8th International Congress on Applied Mineralogy – ICAM 2004, September 19th–24th, Aguas de Lindoia, Brasil, p. 75.

Fryś, P., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2004. Nowe dane dotyczące genezy Jaskini Miętusiej Wyżniej. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10 października 2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 40.

Gasiński, M. A., 2004. Wokół granicy kreda-paleogen w Libii. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 30–31.

Gasiński, M. A., 2004. Cretaceous Tethyan-Boreal connection: foraminiferal evidence. In: The First Conference on the Microfossils around Tethys Margins. Tripoli, Libya, October 3–5, 2004, pp. 20–21.

Gedl, E., 2004. Wiek i paleośrodowisko piaskowców lgockich dolnych z odsłonięcia na górze Żarek w oparciu o dinocysty i palinofacje (jednostka śląska, polskie Karpaty fliszowe). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 84.

Gedl, E., 2004. Dinocysty warstw lgockich jednostki śląskiej na przykładzie profilu Lipnik (polskie Karpaty fliszowe).In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 32–33.

Gedl, E., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2004. Problem wieku ogniwa wapienie murańskich z formacji margli z Kościeliskiej (Wściekły Żleb, Tatry Polskie). In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 34–35.

Gedl, P., Kaim, A., Boczarowski, A., Dudek, T., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Sawłowicz, Z., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M. & Ziaja, J., 2004. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa). Tomy Jurajskie, 2: 166.

Golonka J., 2004. Global plate tectonics and the evolution of the Tatra region. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 86.

Golonka, J.& Lewandowski, M., 2004. ICDP Workshop: Orava Deep Drilling Project: Anatomy and evolution of the European/African Collisional Suture in a mantle plume-modified orogen. International Continental Scientific Drilling Program Newsletter, 6: 19–23.

Golonka, J., Bogdan, I. & Ślączka, A., 2004. Kierunki transportu w osadach fliszowych z egzotykami a rotacje tektoniczne w polskich Karpatach Zewnętrznych. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 75–76.

Golonka, J., Cieszkowski, M., Chodyń, R., & Chrustek, M., 2004. Faults, block rotations and the origin of the Orava Basin in the Western part of the Polish Outer Carpathians. GeoLines, 17: 34–35.

Golonka, J., Cieszkowski, M., Kiessling, W., Krobicki, M., Marko, F., Matyszkiewicz, J., Olszewska, B., Oszczypko, N., Potfaj, M., Rajchel, J., Ślączka, A., Słomka, T., Tłuczek, D. & Wieczorek., J., 2004. Paleocene reef patterns-a global and Carpathian view. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 39–40.

Golonka, J., Cieszkowski, M., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Rajchel, J., Olszewska, B., Oszczypko, N., Ślączka, A. & Słomka, T., 2004. Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. In: ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F,. Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2004. Plate Tectonic Evolution and Paleogeography of the Circum-Carpathian Region. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book, Prague, 75.

Golonka, J., Ślączka, A. & Picha, F., 2004. The West Carpathians and Ouachitas: A Comparative Study of Geodynamic Evolution. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book, Prague, p. 75.

Gradziński, M.& Mrozińska-Broda, T., 2004. Role of Vaucheria (Xanthophyceae) in deposition of modern travertines: pilot results. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 135.

Gradziński, M.& Szelerewicz, M., 2004. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej - liczba i rozmieszczenie. In: Partyka, J. & Tyc, A. (ed.), Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Złoty Potok - Ojców, p. 8.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska-Broda, T., Chmiel, M., J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Lewandowska, A., 2004. Factors controlling deposition of modern travertines in Slovakia nad Poland. In: Korpás. L. (ed.), Climatic and tectonic controls on travertine formation: the case of the Pannonian Basin, p. 223.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Heunisch, C. & Szulc, J., 2004. Wapień woźnicki - węglanowe utwory triasu górnego - zróżnicowanie facjalne, wiek, geneza. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, 21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 88.

Hoffmann, M. & Gradziński, M., 2004. Facies variation in Callovian deposits of the Kraków region (southern Poland) as an effect of basement topography and synsedimentary tectonic activity. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 144.

Hoffmann, M. & Kołodziej, B., 2004. Środowisko sedymentacji wapieni typu sztramberskiego z zachodnich Karpat fliszowych. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane,21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 91.

Jach, R.& Dudek, T., 2004. Depozycja toarckich utworów managnowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 92.

Jach, R., 2004. Mn- and Fe- mineralized microbial structures in the Toarcian vent deposits (Kríža unit, Tatra Mts, Poland). In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 151.

Jach, R., 2004. Toarcian crinoidal tempestites in the Krížna unit, Western Tatra Mountains, Poland. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 150.

Jacher, K., Skiba, M. & Banaś, M., 2004. The origin of finely crystalline mica from podzols, Tatra Mts., Poland – preliminary results. 2nd Mid-European Clay Group Conference, 21–2409.2004, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged), Abstract series, 4: 50.

Jacher-Śliwczyńska, K.& Dopieralska, J., 2004. Nd model ages and a Sm-Nd-Rb-Sr isotope study on Variscan granitoids from the northern High Tatra Mts. (Western Carpathians, Poland). In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 46–49.

Jacher-Śliwczyńska, K.& Schneider, J.C., 2004. Źródła mineralizacji galenowej obszaru śląsko-krakowskiego na podstawie analizy izotopowej Pb (U) – wyniki wstępne. In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 50–55.

Jacher-Śliwczyńska, K., Michalik, M. & Hałas, S., 2004. K-Ar dating of micas from the High Tatra granitoids In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 42–45.

Jaglarz, P.& Szulc, J., 2004. Palaeoenvironmental reconstruction of the sedimentary Tatricum Basin in Late Triassic on the base the Smytnia Valley section (Western Tatra Mts., southern Poland). In: ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Jaglarz, P.& Szulc, J., 2004. Rozwój i stratygrafia sekwencyjna basenu Tatricum w triasie na podstawie masywu Kominiarskiego Wierchu (Tatry Zachodnie, Polska). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 93.

Kaminski, M. A., Alegret, L. & Ślączka, A., 2004. The Paleocene-Eocene transition in the Dukla Unit, Polish Carpathians. In: 5th International Conference on Climate and Biota of the Early Paleogene: CBE V, February 8–12, 2004, Luxor, Egypt, p. C–20.

Kellman, P., Baas, J.H., Best, J. & Uchman, A., 2004. Passive sediment filling of U-shaped animal burrows. British Sedimentological Research Group Annual Meeting, December 19th–21st, 2004, Manchester Metropolitan University and University of Manchester, Abstract Volume [no pagination].

Kędzierski, M., 2004. Nannoplankton assemblages as an indicator of the palaeoenvironmental changes in the Bathonian black shales (Częstochowa, central Poland). Journal of Nannoplankton Research, 26 (2): 66.

Kędzierski, M., 2004. Zespoły nannoplanktonu wapiennego jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacji na przykładzie czarnych łupków batonu. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 97.

Koszowska, E., Wolska, A., Zuchiewicz, W., Cuong, N.Q. & Péckay Z., 2004. Petrology and age of Late Cenozoic basalts in the Dien Bien Phu fault zone, Northern Vietnam. In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 56–63.

Krobicki, M., Bohn-Havas, M., Boski, I., Cahlao, I.M, Chira, C., Czepiec, I., Golonka, J., Koskeridou, E., Popa, M., Da Silva, C.M. & Sudecka, B., 2004. Paleoenvironmental and paleogeographic distribution of Tertiary oyster buildups in Europe. In: Pena dos Reia, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds): 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 162.

Krobicki, M., Golonka, J., Kołodziej, B., Olszewska, B., Oszczypko, N., Słomka, T., Tragelehn, H. & Wieczorek, J., 2004. Paleoceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 53–55.

Krobicki, M., Golonka, J., Lewandowski, M., Michalik, M., Oszczypko, N., Popadyuk, I. & Słaby, E., 2004. Volcanism of the Jurassic-Cretaceous triple-junction zone in the Eastern Carpathians. GeoLines, Prague, 17: 60–61.

Krobicki, M., Golonka, J., Słomka, T., Malata, E., Oszczypko, N. & Słaby, E., 2004. Late Jurassic – Early Cretaceous volcanism in the Ukrainian part of the Carpathians. ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Kusiak, M. A., Paszkowski, M. & Dziubińska, B., 2004. The first Precambrian detrital monazites from the Polish Eastern Carpathians. In: Pecchio, M., Andrade, F.R. D., D'Agostino, L.Z., Kahn, H., Sant'Agostino, L.M., Tassinari, M.M.M.L. (eds), Applied Mineralogy. Developments in Science and Technology, The 8th International Congress on Applied Mineralogy – ICAM 2004, September 19th–24th, Aguas de Lindoia, Brasil, p. 28.

Ladenberger, A., 2004. Hf isotopes in modern geochemistry – discovery, methods and selected applications (the Lower Silesia Basalts, SW Poland). In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 84–90.

Ladenberger, A., 2004, Application of microanalysis (SEM-EDS) in study of heavy minerals from recent stream alluvia in the Tatra Mts. Mittheilungen des Österreichische Mineralogische Geselschaft, 149: 58.

Ladenberger, A., Michalik, M., Tomek, C. & Peate, D. W., 2004: Major, trace elements characteristics and isotopic composition of Tertiary volcanic rocks from SW Poland. In: Lorenc, M. W. & Zagożdżon, P. P. (eds), International workshop "Basalts 2004", Wrocław, Abstracts Volume & Excursion Guide, pp. 17–18.

Ladenberger, A., Peate, D., Baker, J. & Michalik, M., 2004. Pb-Hf-Nd isotope compositions of Tertiary Lower Silesia basalts (SW Poland). Conf. Suppl. to Geochimica et Cosmochimica Acta, Abstracts and Program, Goldschmidt Conf., Copenhagen, Denmark, 5–11 June 2004, p. A725.

Ladenberger, A., Peate, W.D., Baker, J.A. & Michalik, M., 2004. Pb-Hf-Nd-Sr isotope compositions of Tertiary Lower Silesia basalts (SW Poland). MYRES, Book of abstracts.

Lemańska, A., & Gedl, P., 2004. Benthic agglutinated foraminifera and dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland – preliminary results. In: ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Lemańska, A., 2004. Wiek pstrych łupków godulskich z profilu w Kalwarii Zebrzydowskiej na podstawie mikrofauny otwornicowej. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, p. 67.

Leszczyński, S.& Kołodziej, B., 2004. Silikoklastyczno-węglanowe osady we fliszu Karpat zewnętrznych: przykład z warstw istebniańskich z Melsztyna (jednostka śląska, paleocen?). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 105.

Leszczyński, S., 2004. Rozmieszczenie utworów gruboklastycznych dolnego–środkowego eocenu płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie): zapis ewolucji basenu czy zapis rozwoju sedymentacji. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 103.

Leszczyński, S., 2004. Sedymentacja w basenie resztkowym na przykładzie z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 104.

Machaniec, E., 2004, Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli węglowieckich jednostki podśląskiej w polskich Karpatach Zewnętrznych. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 107.

Machaniec, E., Gasiński, M. A., Ślączka, A. & Leśniak, T., 2004. Sedimentology and biostratigraphy of the Cretaceous deposits of the Żegocina window (Polish Outer Carpathians). In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 180.

Machaniec, E., Kędzior, A. & Zapałowicz-Bilan, B., 2004. Palaeoecology and biostratigraphy of Upper Cretaceous deposits in the southern part of European platform (Zabierzów quarry, Kraków area, Poland). In: ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Machaniec, E., Kędzior, A. & Zapałowicz-Bilan, B., 2004. Analysis of Upper Cretaceous deposits in the southern part of European Platform (Zabierzów Quarry, Kraków area, Poland) on the base of foraminifera. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p.181.

Machaniec, E., Kędzior A. & Zapałowicz-Bilan, B.: 2004, Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous marls of the Kraków area (Poland) based on foraminifera. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 69–71.

Malata, E., 2004. Agglutinated foraminifera of the CORB in the Polish Outer Carpathians and their biostratigraphic significance. In: Melinte, M. et al. (eds),IGCP Projects 463 & 494; Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to ocean/climate global change. Workshop, Romania August 15–18, 2004 Abstracts, pp. 11–12.

Michalik, M., Banaś, M. & Smolak, W., 2004. Secondary minerals in the Lower Permian Filipowice tuff: a record of the Liassic hydrothermal event. In: 2nd Mid-European Clay Group Conference, 21–2409.2004, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged), Abstract series, 4: 72.

Michalik, M., Broska, I., Jacher-Śliwczyńska, K., Konecny, P. & Holicky, I., 2004 Dating of gneissic clasts from Gródek on the Jezioro Rożnowskie lake. In: Michalik, M., Jacher-Śliwczyńska, K., Skiba, M. & Michalik, J. (eds), VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa "Datowanie minerałów i skał", Kraków, 18–19 listopada 2004. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, pp. 101–106. Kraków.

Michalik, M., Broska, I., Jacher-Śliwczyńska, K., Konecny, P. & Holicky, I., 2004. Datowanie klastów gnejsów z okolic Gródka nad jeziorem Rożnowskim. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 13–14.

Michalik, M., Zych, B. & Kutrzeba, A., 2004. Synteza materiałów zeolitowych z popiołów lotnych. In: Myszkowska A. & Szczygliński T. (eds), XI Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki, 13–16 października 2004, Zakopane, pp. 175–182.

Misiarz, P., Jędrzejowska-Tyczkowska, H, Oszczypko, N., Golonka, J., Olszewska, B., Matyszkiewicz, J., 2004 Oxfordian bioherms from the central part of the Carpathian Foreland (Poland) – Seismic Modeling Results. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book in elecronic form CD-Rom. Abstracts. Misarz.pdf, pp. 1–4.

Mišik, M. & Morycowa, E., 2004. Skleraktinie z oksfordu sukcesji czorsztyńskiej ze skałki zamku VRŠATEC w zachodniej Słowacji (Karpaty Zachodnie, Pieniński Pas Skałkowy). In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia,Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 75–76.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2004. Position of the Marmarosh Flysch (Eastern Carpathians) and its relation to Magura Nappe (Western Carpathians). GeoLines, Prague, 17: 75–76.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2004. The Magura accretionary wedge-stages in development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20–28, 2004. Abstracts, Part 2, p. 1241.

Oszczypko, N.& Salata, D., 2004. Provenance of the Late Cretaceous – Palaeocene deposits of the Magura Basin (Polish Western Carpathians) - evidence from heavy minerals study. GeoLines, Prague, 17: 76–77.

Oszczypko, N., 2004. Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians). In: 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20–28, 2004. Abstracts, Part 2: 1239.

Oszczypko, N., 2004. The main stages in the tectono-sedimentary evolution of the Outer Carpathians. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book, Prague, p. 96.

Oszczypko, N., Krzywiec, P., Popadyuk, I. & Peryt, T., 2004. Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine) - Its Sedimentary, Structural And Geodynamic Evolution. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book, Prague, p. 96.

Oszczypko, N., Malata, E. & Bąk, K., 2004. Biostratygrafia otwornicowa kredy i paleocnu płaszczowiny magurskiej w Polsce. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 81–82.

Oszczypko, N., 2004. Geodynamika Karpat i Przedgórza świetle najnowszych badań Geologicznych. In: Dziadzio, P. & Uchman, A. (eds), LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22–25 września 2004 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, pp. 30–43.

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2004. Egzotyki strefy krynickiej i ich paleogeograficzne znaczenie (płaszczowiny magurska). In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 59–60.

Oszczypko-Clowes, M., 2004. Nanoplankton wapienny najmłodszych utworów serii okiennych płaszczowiny magurskiej w Polsce. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 83–84.

Pervesler, P., Uchman, A. & Zuschin, M., 2004. Event-related distribution of ichnofacies in the transgressive deposits of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. In: Pangeo Austria 2004 "Erdwissenschaften und Öffentlichkeit", Graz, 24.–26. September 2004., Beitrages-Kurzfassungen. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzes-Universität Graz, Graz, 9: 332–334.

Pervesler, P., Uchman, A. & Zuschin, P., 2004. Trace fossils from the storm-induced event deposits in the type area of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. In: Molasse Group Meeting, Freiburg, 5–6 April 2004, The Molasse basin: learning from the past planning for the future. Geologische Institut der Universität Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Daden-Württemberg. Freiburg. [No pagination].

Pióro, K.& Gasiński, M. A., 2004. Nowe dane do biostratygrafii ogniwa z Trawnego (pieniński pas skałkowy In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 85–86.

Porębska, E., 2004. Fosforyty glonowo-mikrobialne z syluru i dolnego dewonu Gór Bardzkich (Sudety): zapis zdarzeń paleooceanograficznych. In: Muszer, J. (ed.), Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk. XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów PTG, Wrocław 2004, pp. 51–53.

Rindsberg, A. K., Uchman, A. & Kopaska-Merkel, D.C., 2004. Treptichnus made by insect larvae in the Pennsylvanian of Alabama (USA). In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19–23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 70.

Ruckwied, K., Götz, A. & Szulc, J., 2004. Palynofacies pattern of Middle Triassic carbonate series of the Hronicum Basin (Tatra Mts., Poland): clue to reconstruction of eustatic history. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 117.

Rychliński, T.& Szulc, J., 2004. Facies and sedimentary environments of the late Scythian-Carnian succession from the Hawran Unit (Belanske Tatra Mts., Slovakia). ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Rychliński, T., 2004. Analiza paleośrodowiska środkowego triasu Fatrikum w jednostce Hawrania w Tarach Bielskich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 118

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Szulc J., 2004. Middle Triassic palaeokarst horizons and associated fabrics in the Tatricum Unit (Western Tatra Mts., southern Poland) and the Fatricum Unit (Belanske Tatra Mts., northern Slovakia). ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).

Rychliński, T.& Jaglarz, P., 2004. Horyzonty paleokrasu w utworach środkowego triasu Tatr Zachodnich w Polsce oraz Tatr Bielskich na Słowacji. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07–10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 70.

Sawłowicz, Z., 2004. REE and their relevance to the origin of the Polish Kupferschiefer copper deposit. Geoscience Africa Conference, July 2004, Johannesburg, RPA.

Schlirf, M. & Uchman, A., 2004. Revision of the ichnogenus Sabellarifex Richter and the value of ichnotaxobases in simple vertical tracec fossils. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19–23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 76.

Scott, R., Hu, X, Malata, E., Melinte, M, Sanders, D, Shcherbinina, E.A., Skupień, P. & Wagreich, M., 2004. Timing and rates of deposition of Cretaceous Oceanic Red BEds 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20–28, 2004. Abstracts, Part 1, p. 573.

Słomka, T., Golonka, J., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Olszewska, B., Oszczypko, N. & Wieczorek, J.: 2004. Znaczenie egzotyków w rekonstrukcjach budowy geologicznej obszarów źródłowych i geotektonicznej ewolucji basenów karpackich. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 5–8.

Starzec, K.& Jach, R., 2004. Osady z glaukonitem jako wskaźnik niskiego tempa sedymentacji w utworach przełomu dolnej i środkowej jury w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.

Starzec, K.& Pop, D., 2004, Mineralogy and chemistry of some glauconites from Polish Flysch Carpathians determined by infrared, SEM-EDS analyses and X-ray diffraction. Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Geosellschaft, 149: 93.

Starzec, K., 2004.Glauconitic grains in the Magura Beds from the Polish Outer Carpathians. Acta 2nd Mid-European Clay Group Conference, 21–2409.2004, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged), Abstract series,4: 98.

Szczepanik, P., 2004. Pirytyzacja mikroskamieniałości w środkowojurajskich iłach Gnaszyna (Częstochowa, Polska). In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 101–102.

Szeliga, W., 2004. Zeolite and clay minerals at the contact of Cretaceous marls with Tertiary basanite (Gracze quarry, Opole, Silesia, Poland). 2nd Mid-European Clay Group Conference, 21–2409.2004, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged), Abstract series, 4: 103.

Ślączka, A., 2004. Kordyliera przed-dukielska. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 61–63.

Ślączka, A., Kruglow, S., Golonka, J., Oszczypko, N. & Popadyuk, I., 2004. The General Geology of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia, and Ukraine. In: AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10–13, 2004. Official Program and Abstract Book, Prague, p. 100.

Śmietanka, K. & Michalik, M., 2004. Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna granitu z Bugaja. In: Krobicki, M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 19–20.

Tokarski, A. K., Świerczewska, A., Brud, S., Rauch, M. & Zuchiewicz, W., 2004. Lithological control on tectonic deformation of Upper Neogene, poorly indurated strata at Witów, Carpathian Foredeep (Poland). GeoLines, Prague, 17: 91–93.

Tomaś, A., Olszewska, B., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Krobicki, M., 2004. Devonian exotics in the Pieniny Klippen Belt and their significance for the late Paleozoic tectonic reconstructions of the West Carpathians. GeoLines, Prague, 17: 93–94.

Uchman, A., 2004. Ichnosubfacja Ophiomorpha rudis ichnofacji Nereites. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne,21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 126.

Uchman, A., 2004. The Ophiomorpha rudis ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19–23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, pp. 79–80.

Uchman, A., 2004. Głębokomorskie skamieniałości śladowe i ich zmiany ewolucyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza, Streszczenia Referatów, Poznań. 13: 24–36.

Urban, J. & Gradziński, M., 2004. Tradycje i perspektywy ochrony przyrody nieozywionej rezerwatu "Sokole Góry". In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyźynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Złoty Potok - Ojców, pp. 89–95.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Shirokov, Ju.G., & Sawłowicz, Z., 2004. International Conference "Mechanochemical Synthesis and Sintering", June 14–18 2004, Novosibirsk, Russia, Peculiarities of analysis of nanocomposites synthesized by ball milling.

Witkowska, M., Szczepanik, P. & Sawłowicz, Z., 2004. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Jura Krakowsko-Częstochowska) w świetle badań geochemicznych. Tomy Jurajskie, 2: 166–167.

Wójcik-Tabol, P., 2004. Ciemne osady z potoku Grajcarek (Jaworki, pieniński pas skałkowy) – charakterystyka petrologiczna i wiek. In: Zlinska, A. (ed.), 5. Paleontologická Konferencia, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, p. 46.

Zapałowicz-Bilan, B., Machaniec, E. & Kędzior, A., 2004. Zespoły otwornic w profilu górnej kredy okolic Krakowa. In: Muszer, J. (ed.), Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk. XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów PTG, Wrocław 2004, pp. 96–98.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N. Q., 2004. Rates of Quaternary faulting along the Red River and Dien Bien Phu fault zones, SE Asia. 32nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20–28, 2004. Abstracts, Part 1: 354–355.

 

Popularnonaukowe:

Encyklopedia szkolna. Geografia. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, Jackowski, A. (ed.)

Porębska, E., 2004.

Aktualizm; Stratygrafia; Skala stratygraficzna; Korelacja wiekowa; Jednostka geochronologiczna; Jednostka chronostratygraficzna; Geologia dynamiczna; Geologia historyczna; Geologia regionalna; Platforma; Terran; Orogeneza; Orogen; Epoka górotwórcza; Epejrogeneza.

Encyklopedia szkolna. Geografia. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, Jackowski, A. (ed.)

Michalik, M., 2004.

Antyklina, Antyklinorium, Bazalty, Bieg warstwy, Biogeniczne struktury sedymentacyjne (skamieniałości śladowe), Cios, Cykl Wilsona, Datowanie minerałów, Diageneza,Dyslokacja, Facje metamorficzne, Fałd, Geochemia, Geofizyka, Geologia inżynierska, Geosynklina, Geotektoniczne środowiska powstawania magm, Głaz narzutowy, Granity, Hieroglify, Hydrogeologia, Hydrotermalne procesy, Jądro Ziemi, Kąt naturalnego zsypu, Klasyfikacja (systematyka) minerałów, Klasyfikacja skał osadowych i osadów, Klasyfikacje skał magmowych, Klatraty, Kompakcja, Konkrecja, Lamina, Laminacja, Llinia t-t (linia Teisseyre-Tornquista, strefa Teisseyre-Tornquista), Litosfera, Ławica, Magma, Mała epoka lodowa, Mapa geologiczna, Martwica, Metabazyty, Metamorfizm, Metapelity, Metody badań skał, Mineralogia, Minerał, Minerały akcesoryczne, Minerały ciężkie, Minerały skałotwórcze, Monoklina, Nauka o złożach, Nieciągłość Conrada, Nieciągłość Gutenberga, Niezgodność kątowa, Ofiolit (sekwencja ofiolitowa), Osady, Paleontologia, Petrografia, Petrologia, Piaskowce, Płaszcz ziemski, Płaszczowina, Płyty litosfery, Pochodzenie materiału klastycznego skał osadowych, Podział wnętrza Ziemi, Pomiar położenia (orientacji) płaszczyzn, Procesy (przemiany) deuteryczne, Rów tektoniczny, Ryfty kontynentalne, Sedymentologia, Sekrecja (sekrecja lateralna), Skała, Skały felzyczne, Skały luźne, Skały maficzne, Skały magmowe, Skały metamorficzne, Skały osadowe, Skały piroklastyczne, Skały silikoklastyczne, Skały ultramaficzne, Skały zwięzłe, Skorupa kontynentalna, Skorupa oceaniczna, Stopnie metamorfizmu, Subdukcja, Substancja mineralna, Subsydencja, Synklina, Synklinorium, Tektonika, Tektonika płyt litosfery, (tektonika globalna; tektonika kier litosfery), Transport materiału klastycznego do basenów sedymentacyjnych, Trzęsienia Ziemi, Twardość minerałów, Upad warstwy, Uskok, Warstwa, Warstwowanie, Wytapianie magm, Zony metamorficzne, Zrąb.

EncyklopediaWspółczesna. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków

Michalik, M. 2004.

Komisja Nauk Geologicznych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Nauk Mineralogicznych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Association of European Geological Societies (AEGS; Asocjacja Europejskich Towarzystw Geologicznych), Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA; Karpacko-Bałkańska Asocjacja Geologiczna), International Association of Engineering Geology (IAEG; Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej), International Association of Geochemistry and Cosmochemistry (IAGC; Międzynarodowa Asocjacja Geochemii i Kosmochemii), International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD; Międzynarodowa Asocjacja Genezy Złóż Rud), International Association of Hydrogeologists (IAH; Międzynarodowa Asocjacja Hydrogeologów), International Association for Mathematical Geology (IAMG; Międzynarodowa Asocjacja Geologii Matematycznej), International Association of Sedimentologists (IAS; Międzynarodowa Asocjacja Sedymentologów), SEMP (Society for Sedimentary Geology), European Union of Geosciences (EUG; Europejska Unia Nauk o Ziemi), European Geosciences Union (EGU; Europejska Unia Nauk o Ziemi), Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin), Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTG), European Clay Group Association (ECGA; Europejska Asocjacja Grup Ilastych), European Mineralogical Union (EMU; Europejska Unia Mineralogiczna), Society of Economic Geologists (SEG), Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), International Mineralogical Association (IMA; Międzynarodowa Asocjacja Mineralogiczna), International Union of Geological Sciences (IUGS; Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych), International Geological Correlation Programme, Tektonika płyt litosfery, Datowanie radiometryczne, Metody badań izotopowych, Metody analiz geochemicznych w badaniach geologicznych.

Majka, J., Budzyń, B., & Bazarnik, J., 2004. Geotermobarometria - możliwości i zastosowania. Wszechświat, 10–12: 227–232.

 

Inne:

Dziadzio, P. & Uchman, A. (eds), 2004. Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża, LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22–25 września 2004 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków.

Golonka, J., 2004. Konferencja AAPG – Praga, Czechy. Wiadomości naftowe i gazownicze, 79/90: 43.

Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), 2004. Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24.06.2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

Kietlińska-Michalik, B., Tokarski, A. K., Świerczewska, A. & Zuchiewicz, W., 2004. Kraków - krajobraz przed kataklizmem? Wystawa w ING PAN w Krakowie. Przegląd Geologiczny, 52 (9): 842, Warszawa.

Rindsberg, A.K & Uchman, A., 2004. 2004. Ichnology Newsletter(eds), 26: 1–162.

Rindsberg, A.K & Uchman, A., 2004. Friends of Ichnology. Addresses. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (eds), Ichnology Newsletter, 26: 146–160.

Rindsberg, A.K & Uchman, A., 2004. Ichnologic meetings and events. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (eds), Ichnology Newsletter, 26: 26–27.

Rindsberg, A.K & Uchman, A., 2004. Ichnologic meetings and events. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (eds),Ichnology Newsletter, 26: 82–127.

Rindsberg, A.K & Uchman, A., 2004.New books on ichnology. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (eds),Ichnology Newsletter,26: 77.

Szulc, J., 2004. Muschelkalkmuseum Ingelfingenby Hans Hagdorn. Edition Lattre, Heilbronn. Geological Quarterly, 48: 38.

Uchman, A.& Rindsberg, A. K., 2004. Bibliographia Ichnologica 2003, with complementary data since 1990. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (eds),Ichnology Newsletter, 26: 82–127.