Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Pracownia komputerowa/kartografii geologicznej i pracownia komputerowa dla studentów (1.24 i 1.28)

Opiekunem pracowni jest dr Maciej Kania, (email: maciej.kania@uj.edu.pl, pokój 2.35)

Regulamin pracowni komputerowej (1.24) obowiązujący do odwołania
kliknij aby pobrać

Regulamin pracowni magisterskiej (2.19) obowiązujący do odwołania
kliknij aby pobrać

W pracowni nr 1.24 znajduje 16 stanowisk komputerowych. Pracownia przewidziana jest do prowadzenia ćwiczeń m.in. w ramach kursów: Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji; Technologie informacyjne; Metody komputerowe w geologii; Kartografia geologiczna; GIS w geologii.

W aneksie 1.28 znajdują się 4 stanowiska przeznaczone do własnej pracy studentów poza zajęciami. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia obu pomieszczeń w jedną, 20-stanowiskową pracownię.

Na komputerach zainstalowano szereg programów pozwalających na kompleksową obróbkę i analizę danych, m.in. Microsoft Office, Corel Draw, ArcGis Desktop, ArcGis Pro, Global Mapper, QGis, Rockworks, Visual Modflow, Statistica.

Specjalistyczna pracownia komputerowa 3.09

Opiekunem pracowni jest dr Beata Dziubińska, (email: beata.dziubińska@uj.edu.pl, pokój 3.43), a opiekunem technicznym jest mgr inż. Piotr Korecki

Regulamin pracowni komputerowej (3.09) obowiązujący do odwołania
kliknij aby pobrać

W pracowni znajduje się:
- 7 stanowisk komputerowych
- dwie drukarki sieciowe
- rzutnik multimedialny
- ekran
Na komputerach zainstalowano szereg programów pozwalających na kompleksową obróbkę i analizę danych, m.in. Microsoft Office, MassHunter, Statistica, QualX, Omnic, TQ Analyst, X’Pert Organiser, Auto Quan, ClayLab

Pracownia przewidziana jest dla licencjuszy, magistrantów i doktorantów oraz do prowadzenia ćwiczeń m.in. w ramach kursów minerały skałotwórcze, metody badań geochemicznych, metody badań mineralogicznych – dyfraktometria rentgenowska , geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej.