Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Organic geochemistry laboratory

The laboratory is dedicated to provide facilities for organic geochemical studies of fossil fuels, hydrocarbon source rocks and environmental samples aiming at scientific and educational purposes. The laboratory enables users extraction of solid samples with liquid phase in Soxhlet apparatus, ultrasonically or using accelerated high-pressure extraction (Thermo Scientific Dionex ASE apparatus). The last technique enables one quick extraction of samples in a larger series. Solvent extracted fractions can be separated into maltenes and asphaltenes, and these can be further separated with column (CC) or thin layer chromatography (TLC) to the desired type of the GC-enabled fractions. The laboratory is equipped with gas chromatograph (Agilent GC 7890B series) fitted with capillary columns (either DB-5 or DB-35) with FID and FPD detection dedicated to organic sulfur compounds for checking the separation efficiency at site. 
In addition, kerogen can be separated with inorganic acids according to standard procedure, e.g., for microscopy or infrared spectroscopy etc.

Pomieszczenie: 3.31; poziom 3

Regulamin laboratorium geochemii organicznej obowiązujący do odwołania
kliknij aby pobrać

W pracowni prowadzone są prace badawcze jak również odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne w ramach wybranych kursów (Geochemia ropy naftowej, Paliwa kopalne).
W laboratorium można prowadzić badania substancji organicznej z próbek geologicznych oraz osadów współczesnych analizując jej skład grupowy lub molekularny ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów; dostępne spektrum analityczne pracowni obejmuje:

 1. Ekstrakcję cieczą fazy stałej, w tym przyspieszoną ekstrakcję ciśnieniową (np. wyodrębnianie bituminów);
 2. Rozdziały ekstraktów na standardowe frakcje przy wykorzystaniu technik chromatograficznych (chromatografii kolumnowej / cienkowarstwowej);
 3. Chemiczną degradację kerogenu (hydroliza kwasowa, zasadowa) oraz derywatyzację;
 4. Analizę poszczególnych związków przy użyciu chromatografii gazowej (GC) z detekcją FID (umożliwiającą precyzyjne analizy ilościowe) oraz FPD (umożliwiającą selektywną identyfikację organicznych związków siarki).

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • Chromatograf gazowy Agilent 7890 wyposażony w kolumny typu DB-5 lub DB-35
 • Dionex ASE 350 Accelerated Solvent Extractor firmy Fischer Thermo Scientific
 • Aparaty Soxhlet’a
 • Kolumny chromatograficzne
 • Ewaporatory rotacyjne próżniowe IKA
 • Wyparki strumieniem gazu inertnego, np. azotu
 • Wirówka laboratoryjna Sigma 4-5 L
 • Mieszadła magnetyczne
 • Suszarki i wiele innego pomocniczego sprzętu laboratoryjnego

 

Web Content Display Web Content Display