Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Centrum Informatyczno-Analityczne

Kierownik

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

Pokój: 3.14
Telefon: 12 664 4385
E-mail: m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

 

Informacje ogólne

Centrum Informatyczno-Analityczne jest jednostką pomocniczą Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii wspierającą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Instytutu. Do podstawowych zadań Centrum należy wykonywanie analiz laboratoryjnych w zakresie:

– analiz sedymentologicznych,

– analiz miokropaleontologicznych,

– robót szlifierskich i polerskich preparatów geologicznych,

– dokumentacji fotograficznej,

Centrum prowadzi również działalność edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację i koordynacje szkoleń technicznych dla pracowników Instytutu, oraz działalność ekspercką i konsultacyjną w zakresie problematyki komputerowo-sieciowej. Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym studenckich pracowni komputerowych, biblioteki oraz administracji Instytutu.

Web Content Display Web Content Display

Pomieszczenie 0.14.2

Opiekun naukowy:
Pracownik naukowo-techniczny:

Prowadzone badania:

 • Analiza zawartości CaCO3 w skałach/glebach metodą objętościową Scheiblera
 • Analiza składu granulometrycznego. Zakres pomiaru wielkości cząstek od wielkości nano- do milimetrów (0,01- 3500µm). Posiadane przystawki umożliwiają badania dyspersji cieczowych (przystawka Hydro EV) jak i suchych proszków (przystawka Aero S).

Wyposażenie:

 • Kalcymetr pięciostanowiskowy firmy Eijkelkamp
 • Laserowy analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 firmy Malvern.
 • Dygestorium firmy Koettermann
 • Waga analityczna Vibra HT
 • Płuczka ultradźwiękowa firmy EMAG
 • Suszarka firmy Pol Eko SLW 115 STD
 • Wirówka Hettich EBA 200
 • Dejonizator firmy Polwater
 • Zestaw do badań porowatości otwartej skał metodą Archimedesa

 

Pomieszczenie 0.14.2

Opiekun naukowy:

Pracownik naukowo-techniczny:
Prowadzone badania:

Preparatyka mikroskamieniałości (dezintegracja próbek skalnych za pomocą soli glauberskiej (Na2SO4∙10 H2O) oraz ciekłego azotu)

 • Analiza jakościowa oraz ilościowa zespołów mikroskamieniałości
 • Analiza biostratygraficzna oznaczonych zespołów mikroskamieniałości
 • Analiza paleoekologiczna oznaczonych zespołów mikroskamieniałości

Wyposażenie:

 • Kuchenki elektryczne – 8 stanowisk
 • Dygestorium firmy Koettermann
 • Waga analityczna Vibra HT
 • Płuczka ultradźwiękowa firmy EMAG
 • Suszarka firmy Pol Eko SLW 115 STD
 • Wirówka Hettich EBA 200
 • Zamrażarki szufladowa – 2 sztuki
 • Dewar LD10 – 2 szt (chochelka, rękawice termoizolacyjne)

Pomieszczenia 3.11, 3.11.1, 3.12

Opiekun naukowy:
Pracownik naukowo-techniczny:

Katodoluminescencja
Katodoluminescecja (Cl) jest zjawiskiem polegającym na emisji  światła przez ciało stałe, pod wpływem bombardowania go wiązką elektronów, uwalnianych z katody.
Możliwości:
identyfikacja minerałów, ich cech i wzajemnych relacji (np.: barwa, zonalność, mikrospękania)
określenie postępów procesów diagenetycznych i sukcesji mineralnej w procesach hydrotermalnych.
Aparatura:

 • Aparatura do badań katodoluminescencyjnych (zimna katoda) CLmk3A firmy Cambridge Image Technology Ltd., sprzężona z mikroskopem Nikon Eclipse 50T, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400 lub Nikon 5300, sterowanymi odpowiednio programami firmy Canon - EOS Ulitity lub Nikon – Cool View.

 
Mikroskopia optyczna w świetle przechodzącym
Badania minerałów i skał przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej w świetle przechodzącym spolaryzowanym dają możliwość określenia wielu cech i parametrów skały, takich jak struktura i tekstura oraz identyfikacja i stopień wykształcenia składników. Dodatkowe zastosowanie planimetru umożliwia ilościową analizę składników skały. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD, FTIR, CL czy SEM.

Aparatura:

 • Zestaw do mikroskopii optycznej z fluorescencją UV (mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse Ni, oświetlacz UV Prior Lumen 200, stolik ze sterownikiem Prior Proscan III, kamera Nikon DS. Fi 1C, urz. przechwyt. obrazu Nikon Digital Sight DS-U3, stacja graficzna HP Z440, oprogramowanie do analizy obrazu mikroskopowego NIS-Elements) – pozwala m.in. na automatyczne skanowanie dużych powierzchni płytek cienkich, składanie obrazów w poziomie i w pionie w celu uzyskania symulacji obrazu 3D, przechwytywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości, analizy morfometryczne obrazu.
 • Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E600-POL, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400, sterowanego programem Canon - EOS Utility.
 • Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E200-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon Coolpix 950 sterowanego programem CoolView.
 • Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu fotograficznego.
 • Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Laboval sprzężony z mikroskopowym stolikiem integracyjnym ELTINOR 4 (dziewięciokanałowym, prod. ROW Rathenow, DDR),. Stolik służy do analizy planimetrycznej preparatów mikroskopowych.

 
Mikroskopia optyczna w świetle odbitym
Mikroskopia optyczna w świetle odbitym umożliwia m. in. obserwację i identyfikację minerałów kruszczowych oraz wzajemne relacje pomiędzy minerałami kruszcowymi a płonnymi. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD czy SEM.
Aparatura:

 • Mikroskop polaryzacyjny NIKON Eclipse E600-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu kamery cyfrowej Canon EOS 400 sterowanej komputerowo przy użyciu programu firmy Canon - EOS Utility.
 • Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Nephot 21z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.
 • Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.

 

Pomieszczenia 1.03 i 1.04

Opiekun naukowy:
Pracownik naukowo-techniczny:

Prowadzone badania:
Wykonywanie zgładów i standardowych grubość preparatów do obserwacji w optycznym mikroskopie polaryzacyjnym. Preparaty do obserwacji w mikroskopie optycznym, doszlifowane na urządzeniu PM-5 do żądanej grubości mogą być następnie przykryte szkiełkiem nakrywkowym, podobnie jak preparaty biologiczne. Przykrycie próbki skalnej szkiełkiem uniemożliwia jednak jej analizę w skanningowym mikroskopie elektronowym oraz inne analizy chemiczne. Do tego typu obserwacji wykonuje się preparaty niezakryte, o powierzchni polerowanej „neutralnym” chemicznie pyłem diamentowym o gradacji 1 mikrometra.

Wyposażenie:
sprzęt do cięcia i szlifowania preparatów marki Logitech, PM-5 z głowicą PLJ2. Urządzenie to wyposażone jest monitor kontroli płaskości i zestaw cyfrowych mikrometrów, kontrolujący elektronicznie płaskość i grubość preparatów. Taki zestaw umożliwia jednoczesne wykonywanie 6 standardowych płytek cienkich (48x28 mm) o żądanej grubości
piła marki Gölz
polerka Struers Labopol
komora próżniowa, umożliwiająca impregnacje a następnie wykonywanie płytek cienkich z porowatych a nawet luźnych materiałów, jak gleba czy piasek.

 

Pomieszczenie 0.14.0

Opiekun naukowy:

Pracownik naukowo-techniczny:

W pomieszczeniu dokonuje się wstępnej preparatyki skał tj. oczyszczania, defragmentacji, selekcji skał do dalszych analiz. Pomieszczenie wyposażone jest w zlewy z odstojnikami, stoły do preparatyki okazów, kowadło, myjka wysokociśnieniowa STIHL.

Pomieszczenie 0.14.1

Opiekun naukowy:

Pracownik naukowo-techniczny:

W pomieszczeniu dokonuje się preparatyki skamieniałości ze skał za pomocą urządzeń pneumatycznych. W skład sprzętu wchodzą między innymi: dziobaki pneumatyczne (wibratory), wiertarki z giętkim wałkiem (typu dentystycznego), wyciągi i pochłaniacze powietrza.