Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bogusław Kołodziej

dr hab. Bogusław Kołodziej

Stanowisko: Adiunkt
Pokój: 2.17
Telefon: 12 664 4369
E-mail: boguslaw.kolodziej@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • Taksonomia i paleoekologia kopalnych koralowców Scleractinia
  • Sedymentolgia skał węglanowych: m.in. mezozoiczno–kenozoiczne rafy i platformy węglanowe, mikrobiality, węglanowe skały pedogeniczne, analiza mikrofacjalna
  • Paleoekologia, tafonomia

Główne obecnie realizowane tematy badawcze:

  • koralowce i biokonstrukcje z urgonu Bułgarii i Rumunii, osady platform węglanowych z górnej jury i najniższej kredy z Polski (wapienie egzotykowe typu sztramberskiego z polskich Karpat zewnętrznych) i Bułgarii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor nauk o Ziemi: 1998, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: „Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych".

Magister geologii: 1990, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody: 

Nagroda im. Ludwika Zejsznera (Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2004), Paleontological Society PalSIRP-Sepkoski Grant (USA, 2000), nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998, 2001, 2004).

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geologiczne
International Association for Study of Fossil Cnidaria and Porifera (2007–2011:    przedstawiciel Polski w Radzie IASFCP oraz korespondent Fossil Cnidaria and Porifera Newsletter).

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

Członek Rady Redakcyjnej Acta Palaeontologica Romaniae (od 2012)

Organizacja konferencji:

2013. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013 (komitet organizacyjny, współredaktor materiałów konferencyjnych, współprowadzenie sesji terenowej).

2008. The Second International Congress on Ichnology, Kraków, 01–05.09.2008 (współprowadzenie sesji terenowej).

2008. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26–28.06.2008 (prowadzenie kursu z analizy mikrofacjalnej wapieni).

1997. 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association and 3rd International Meeting of IGCP 380, Kraków, 14–20.09.1997 (komitet organizacyjny, współprowadzenie sesji terenowej).

Promotorstwo:

11 prac magisterskich i 8 prac licencjackich, promotor pracy doktorskiej (w realizacji) mgr inż. Klaudiusz Salamon - "Mikrodrążenia symbiotycznych organizmów w szkieletach cenomańskich i paleoceńskich Scleractinia i Octocorallia".

Wybrane doświadczenie zagraniczne:

University College London: 1996 (dwumiesięczny pobyt w ramach programu TEMPUS). Zagraniczne badania terenowe: głównie Bułgaria, Rumunia i Grecja.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów zagranicznych (od 2006):

wykłady (ewolucja raf, paleoekologia), ćwiczenia i konsultacje laboratoryjne (analiza mikrofacjalna skał węglanowych) i terenowe dla studentów i doktorantów zagranicznych uczelni (Babeş-Bolyai University, Cluj, University of Ljubljana, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Polytechnic University of Tirana) w czasie krótkoterminowych (zwykle dwutygodniowych) wyjazdów w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) oraz przy okazji indywidualnych wyjazdów naukowych (University College London, Cairo University).

Bioróżnorodność koralowców Scleractinia i rozwój raf we wczesnej kredzie w świetle badań kompleksu urgońskiego w Bułgarii; 2P04D 028 29 (2005–2008).
Późnokredowe i paleoceńskie koralowce z iłów babickich (paleocen, Karpaty fliszowe); 6 P04 015 11 (1996–1997).

Schlagintweit, F., Kołodziej, B. & Qorri, A., 2015. Foraminiferan-calcimicrobial benthic communities from Upper Cretaceous shallow-water carbonates of Albania (Kruja Zone). Cretaceous Research, 56: 432–446.

Kołodziej, B., 2015. Corals of the Štramberk-type limestones from Poland: Taxonomic and palaeoecological aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 276: 189–200.

Jurkowska, A. & Kołodziej, B., 2013. Taphonomic differentiation of Oxfordian ammonites from the Cracow Upland, Poland. Paläontologische Zeitschrift, 87: 67–82.

Kołodziej, B., Ivanov, M. & Idakieva, V., 2012. Prolific development of pachythecaliines in Late Barremian, Bulgaria: coral taxonomy and sedimentary environment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 291–330.

Kołodziej, B., Golubic, S., Bucur, I. I., Radtke, G. & Tribollet, A., 2012. Early Cretaceous record of microboring organisms in skeletons of growing corals. Lethaia, 45: 34–45. 

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

1.Ohga, H., Kołodziej, B., Nose, M., Schmid, D.U., Takayanagi, H. Iryu, Y., 2013. Sedimentary facies and biofacies of the Torinosu Limestone in Torinosu area, Kochi Prefecture, Japan. Island Arc, 22: 150–169. doi:10.1111/iar.12009

2.Jurkowska, A. Kołodziej, B., 2013. Taphonomic differentiation of Oxfordian ammonites from the Cracow Upland, Poland. Paläontologische Zeitschrift, 87: 67–82. doi: 10.1007/s12542-012-0149-x

3.Barattolo, F., Bucur, I.I., Kołodziej, B., Hoffmann, M. Skupien, P., 2013. Triploporella remesi (Steinmann, 1903), dasycladalean green alga from the Tithonian–Lower Berriasian of Štramberk (Czech Republic) revisited. Facies, 59: 179–191. doi: 10.1007/s10347-012-0343-z

4.Kołodziej, B., Ivanov, M. Idakieva, V., 2012. Prolific development of pachythecaliines in Late Barremian, Bulgaria: coral taxonomy and sedimentary environment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 291–330. http://www.asgp.pl/82_4_291_330

5.Kołodziej, B., Golubic, S., Bucur, I.I., Radtke, G. Tribollet, A., 2012. Early Cretaceous record of microboring organisms in skeletons of growing corals. Lethaia, 45: 34–45. doi: 10.1111/j.1502-3931.2011.00291.x

6.Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E. Gasiński, M. A., 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies, 58: 367–387. doi: 10.1007/s10347-012-0302-8

7.Kołodziej, B., Jurkowska, A., Banaś, M. Ivanova, D., 2011. Improving detection of foraminifera by cathodoluminescence. Facies, 57: 571–578. doi: 10.1007/s10347-010-0256-7

8.Fenerci-Masse, M., Masse, J.-P., Kołodziej, B., Ivanov, M. Idakieva, V., 2011. Mathesia darderi (Astre) (Bivalvia, Hippuritoidea, Monopleuridae): morphological, biogeographical and ecological changes in the Mediterranean domain during the late Barremian–Albian. Cretaceous Research, 32: 407–421. doi:10.1016/j.cretres.2010.10.005

9.Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M. Duda, M., 2010. Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Cracow Swell, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 285–301. http://www.asgp.pl/80_3_285_301

10.Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. Uchman, A., 2009. Large chambered sponge borings on a Late Cretaceous abrasion platform at Cracow, Poland. Cretaceous Research, 30: 149–160. doi:10.1016/j.cretres.2008.07.001

11.Ivanova, D., Kołodziej, B., Koleva-Rekalova, E. Roniewicz, E., 2008. Oxfordian to Valanginian palaeoenvironmental evolution on the Western Moesian Carbonate Platform: A case study from SW Bulgaria. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 65–90. http://www.asgp.pl/78_2_065_090

12.Ciborowski, T. Kołodziej, B., 2001. Tithonian–Berriasian calpionellids from the Štramberk-type limestones, Polish Flysch Carpathians. Geologica Carpathica, 52: 343–348. http://www.geologicacarpathica.sk/browse-journal/volumes/52-6/article-28/

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

1.Ivanova, D. Kołodziej, B., 2010. Late Jurassic–Early Cretaceous foraminifera from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 55: 3–31. http://scholarcommons.usf.edu/geologia/vol55/iss2/art1/

2.Gedl, E., Kołodziej, B. Uchman, A., 2007. Muráň Limestones Member (Upper Hauterivian) from the Kościeliska Marl Formation, Polish Western Tatra Mts.: dinocyst biostratigraphy and microfacies analysis. Studia Geologica Polonica, 127: 119–137. http://sgp.ing.pan.pl/127tom.html

3.Bucur, I.I., Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2005. Late Jurassic–lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and European platform: A case study from Poland. Revista Española de Micropaleontología, 37: 105–129.

http://revistas.igme.es/index.php/revista_micro/article/view/304

4.Ivanova, D. Kołodziej, B., 2004. New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 57: 69–74. http://adsabs.harvard.edu/full/2004CRABS..57l..69I

5.Kołodziej, B., 2003. Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina (Scleractinia): discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 193–217. http://www.asgp.pl/73_3_193

6.Morycowa, E. Kołodziej, B., 2001. Skeleton microstructure of the Aulastraeoporidae (Scleractinia, Cretaceous). Bulletin of the Tohoku University Museum, 1: 178–183.

7.Kołodziej, B. Gedl, E., 2000. Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. n. (Scleractinia) and its age based on dinocysts (Barremian–Aptian, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 181–192. http://www.asgp.pl/70_2_181

8.Kołodziej, B., 1997. Boring Foraminifera from exotics of Štramberk-type limestones (Tithonian–lower Berriasian, Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 249–256. http://www.asgp.pl/67_2_3_249

9.Kołodziej, B. Decrouez, D., 1997. Foraminifera and incertae sedis from the Stramberk-type limestone (Tithonian–Berriasian). Preliminary results. Revue de Paléobiologie, 16: 145–150.

10.Kołodziej, B., 1995. Microstructure and taxonomy of Amphiastraeina (Scleractinia). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65: 1–17. http://www.asgp.pl/65_1_4

11.Kołodziej, B., 1991. Uwagi o paleontologicznej nomenklaturze otwartej i liście synonimów. Przegląd Geologiczny, 11–12: 544–545.

Inne:

Löser, H., Barattolo, F., Badia, S.C., Chikhi-Aouimeur, F., Dhondt, A., Erlich, R.N., Fözy, I., Geister, J., Hiss, M., Kołodziej, B., Leloux, J., Lewy, Z, Minor, K P., Mitchell, S., Moosleitner, G., Peza, L., Remane, J., Romano, R., Sikharulidze, G.Y., Sinnyovski, D., Steuber, T., Tröger, K-A., Turnšek, D., Vecchio, E., Vilella i Puig, J. Zítt, J., 2002. Catalogue of Cretaceous Corals, Vol. 2, List of Citations, CPress Verlag, Dresden, 784 pp.

Löser, H. (ed), Barattolo, F., Badia, S.C., Chikhi-Aouimeur, F., Dhondt, A., Erlich, R.N., Fözy, I., Geister, J., Hiss, M., Kołodziej, B., Leloux, J., Lewy, Z, Minor, K P., Mitchell, S., Moosleitner, G., Peza, L., Remane, J., Romano, R., Sikharulidze, G.Y., Sinnyovski, D., Steuber, T., Tröger, K-A., Turnšek, D., Vecchio, E., Vilella i Puig, J. Zítt, J., 2005. Catalogue of Cretaceous Corals, Vol. 2, List of Localities, CPress Verlag, Dresden, 450 pp.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych, edycja materiałów konferencyjnych:

Kędzierski, M. Kołodziej, B. (eds), 2013. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, 100 pp.

Kędzierski, M., Kołodziej, B., Hoffmann, M., Machaniec, E., Stworzewicz, E. Szulc, J., 2013. Budowa geologiczna i paleontologia regionu krakowskiego: dolny perm, środkowa i górna jura, górna kreda. In: Kędzierski, M. Kołodziej, B.(eds), XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 88–100.
Bromley, R.G., Kędzierski M., Kołodziej, B. Uchman, A., 2008. Stop 1. Kraków-Bonarka – bioerosion on a Late Cretaceous abrasion platform. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Kraków, September 1–5, 2008, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, pp. 135–144.
Hoffmann, M., Kołodziej, B. Matyszkiewicz, J., 1997. Upper Jurassic microbialites – examples from Holy Cross Mts. and Cracow Upland. In: 3rd IFAA Regional Symposium IGCP 380 International Meeting, Kraków, 14–20.09.1997, Guidebook Abstracts, pp. 16–22.
Hoffmann, M. Kołodziej, B., 1997. Stop 9. Celiny–Poręba, The Holy Cross Mts. Thrombolite reef, microbial-coral reef (Upper Oxfordian/Lower Kimmeridgian). In: 3rd IFAA Regional Symposium IGCP 380 International Meeting, Kraków, 14–20.09.1997, Guidebook Abstracts, p. 47.

Doniesienia konferencyjne:

1.Kołodziej, B., 2013. Ewolucja raf. In: Kędzierski, M. Kołodziej, B. (eds), XXII Konferencji Naukowej Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 27–28.

2.Barattolo, F., Bucur, I.I., Kołodziej, B. Hoffmann, M., 2011. Triploporella remesi (Steinmann) from the Tithonian of Štramberk revisited (Green algae, Dasycladales). In: Bucur, I.I. Săsăran, E. (eds), 10th International Symposium on Fossil Algae, Cluj-Napoca, 12-18 September 2011, Abstracts, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 5.

http://mepopa.com/Pdfs/isfa_abstracts.pdf

3.Kołodziej, B., Ivanova, D., Koleva-Rekalova, E. Sachanski, V., 2011. Freshwater stromatolites and large oncoids from Elovdol locality at Kraishte, SW Bulgaria (Late Cretaceous?, Palaeogene?). In: Bucur, I.I. Săsăran, E. (eds), 10th International Symposium on Fossil Algae, Cluj-Napoca, 12–18 September, 2011, Abstracts, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 41–42. http://mepopa.com/Pdfs/isfa_abstracts.pdf

4.Kołodziej, B. Jurkowska, A. 2011. Spheroidal, nanobacteria-like objects as possible sample etching artifacts. In: Bucur, I.I. Săsăran, E. (eds), 10th International Symposium on Fossil Algae, Cluj-Napoca, 12–18 September, 2011, Abstracts, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 39–40. http://mepopa.com/Pdfs/isfa_abstracts.pdf

5.Minor, P., Leszczyński, S., Kołodziej, B. Bassi, D., 2011. Coralline algae in the Paleogene flysch of the Polish Outer Carpathians: a review. In: Bucur, I.I. Săsăran, E. (eds), 10th International Symposium on Fossil Algae, Cluj-Napoca, 12–18 September, 2011, Abstracts, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 57–59.

http://mepopa.com/Pdfs/isfa_abstracts.pdf

6.Kołodziej, B., 2011. Wykorzystanie chetetidów w analizie środowiska sedymentacji dolnego kimerydu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. In: Matyja, B.A., Wierzbowski, A. Ziółkowski, P. (eds), Jurassica IX, Małogoszcz, 06–08.09.2011, Materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, pp. 99–100.

7.Kołodziej, B., Bucur, I.I., Lazar, D. Săsăran, E., 2011. Barremian–Aptian coral facies from Romania. In: Aretz, M., Declculée, S., Denayer, J. Poty, E. (eds), 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liège, August 19-29, 2011, Abstracts. Kölner Forum für Geologie Paläontontologie, 119: 77–79.

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/100240/1/Aretz%20et%20al_2011.pdf

8.Kołodziej, B., Idakieva, V., Ivanov, M. Zlatarski, V., 2011. Clear- and turbid-water coral assemblages from Barremian–Lower Aptian of Bulgaria. In: Aretz, M., Declculée, S., Denayer, J. Poty, E. (eds), 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liège, August 19-29, 2011, Abstracts. Kölner Forum für Geologie Paläontontologie, 119: 83–85.

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/100240/1/Aretz%20et%20al_2011.pdf

9.Kołodziej, B., Idakieva, V. Ivanov, M., 2011. Unique Early Cretaceous development of phaceloid pachythecaliines (Scleractinia?, Hexanthiniaria?): Upper Barremian, Bulgaria. In: Aretz, M., Declculée, S., Denayer, J. Poty, E. (eds), 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liège, August 19-29, 2011, Abstracts. Kölner Forum für Geologie Paläontontologie, 119: 80–82.

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/100240/1/Aretz%20et%20al_2011.pdf

10.Kołodziej, B., 2010. Ewolucja bioerozji raf. Evolution of reef bioerosion. In: Tomasiewicz, A. (ed.), Konferencja Biologia i Paleobiologia Raf Koralowych, Warszawa, 30.09.2010, pp. 4–6.

11.Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M. Duda, M., 2010. Dajki iniekcyjne w zrębie Zakrzówka jako przejaw kampańskiej tektoniki progu krakowskiego. In: Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. Jasiewicz, J. (eds), IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS 4, Smłodzino, 21–26.06.2010, Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek, p. 81.

http://www.pokos4.amu.edu.pl/Streszczenia_referatow.pdf

12.Jurkowska, A. Kołodziej, B., 2010. Analiza tafonomiczna amonitów z oksfordu okolic Krakowa. In: Zatoń, M. Krawczyński, W., Salamon, M. Bodzioch A. (eds), XXI Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG, Żarki-Letnisko, 13-16.09.2010, Materiały konferencyjne, Dodatek. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, p. 125.

13.Jurkowska, A., Kołodziej, B., Banaś, M. Ivanova, D., 2010. Recovering lost microfossils: application of cathodoluminescence microscope in foraminiferal studies. In: Haczewski, G. (ed.), 1st Students' International Geological Conference, Kraków 16-19.04.2010, Abstracts, p. 23.

14.Kołodziej, B., Jurkowska, A., Banaś, M. Ivanova, D., 2009. Cathodoluminescence as a tool in foraminiferal studies: a case study from Oxfordian, southern Poland. In: The 7th Romanian Symposium of Paleontology, Cluj-Napoca, 22–24.10.2009, Abstract book, pp. 66–67.

15.Kołodziej, B., Idakieva, V., Ivanov, M. Zlatarski, V., 2009. Palaeoenvironmental controls on development of coral bioconstructions from Barremian–Lower Aptian of Bulgaria. In: 8th International Symposium on the Cretaceous System, Plymouth, 6–12 September, 2009, pp. 159–160.

16.Kołodziej, B., Idakieva, V., Ivanov, M. Masse, J.-P., 2009. Unusual association of corals (Pachythecaliina) and small rudists from the Upper Barremian, Bulgaria. In: 8th International Symposium on the Cretaceous System, Plymouth, 6–12 September, 2009, pp. 160–161.

17.Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2008. Wapienie typu sztramberskiego z polskich Karpat zewnętrznych. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26–28.06.2008, Abstrakty, p. 37.

http://www.ing.pan.pl/Kongres_Geologiczny/index_kongr.htm#form

18.Kołodziej, B., Bucur, I.I., Idakieva, V., Ivanov, M., Săsăran, E. Zlatarski, V., 2008. Paleośrodowiskowe uwarunkowania rozwoju wczesnokredowych biokonstrukcji koralowcowych z Bułgarii i Rumunii. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26–28.06.2008, Abstrakty, p. 54.

http://www.ing.pan.pl/Kongres_Geologiczny/index_kongr.htm#form

19.Kołodziej, B., Szulc, J. Duda, M., 2008. Przejawy późnokredowej tektoniki w zrębie Zakrzówka w Krakowie. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26–28.06.2008, Abstrakty, p. 54.

http://www.ing.pan.pl/Kongres_Geologiczny/index_kongr.htm#form

20.Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2008. Zróżnicowanie facjalne wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008. Kwartalnik AGH Geologia, 3/1: 176–177. http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_17.pdf

21.Hoffmann, M., Kołodziej, B., Bucur, I.I. Săsăran, E., 2008. Rola mikrobialitów, mikroinkrusterów oraz synsedymentacyjnych cementów w tworzeniu raf z wapieni typu sztramberskiego z Polski i Rumunii. In: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008. Kwartalnik AGH Geologia, 3/1: 178–179.

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_17.pdf

22.Bromley, R.G., Kędzierski M., Kołodziej, B. Uchman, A., 2008. Late Cretaceous, large, single-chambered sponge borings, Bonarka, Cracow. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Kraków, September 1–5, 2008, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, Kraków, pp. 21–22.

23.Kołodziej, B., Golubic, S., Radtke, G. Bucur, I.I., 2008. Fossil record of microendoliths in living coral skeletons. In: Uchman, A. (ed.), The Second International Congress on Ichnology, Kraków, September 1–5, 2008, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, p. 64.

24.Bucur, I.I. Kołodziej, B., 2007. Dense coral platystones form Late Aptian of South Carpathians, SW Romania. In: Kossovaya, O., Somerville, I. Evdokimova, I. (eds), Abstracts of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sankt Petersburg, August 12–16, 2007, pp. 25–26.

25.Ivanov, M., Idakieva, V., Kołodziej, B. Zlatarski, V., 2007. Scleractinian assemblages and bioconstructions from Urgonian complex of Central Northern Bulgaria. In: Kossovaya, O., Somerville, I. Evdokimova, I. (eds), Abstracts of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sankt Petersburg, August 12–16, 2007, pp. 45–46.

26.Kołodziej, B. Bucur, I.I., 2007. Early Cretaceous record of coral-microendoliths live association. In: Kossovaya, O., Somerville, I. Evdokimova, I. (eds), Abstracts of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sankt Petersburg, August 12–16, 2007, pp. 53–54.

27.Kołodziej, B., Idakieva, V., Ivanov, M. Zlatarski, V. 2007. Coral growth forms and growth-interruptions in turbid-water bioconstructions: examples form Lower Cretaceous, Bulgaria. In: Kossovaya, O., Somerville, I. Evdokimova, I. (eds), Abstracts of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sankt Petersburg, August 12–16, 2007, pp. 54–55.

28.Kołodziej, B., Bucur, I.I., Idakieva, V., Ivanov, M. Zlatarski, V., 2007. Paleoekologia wczesnokredowych koralowców i raf: przykłady z Bułgarii i Rumunii. In: Żylińska, A. (ed.), XX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Święta Katarzyna, 10–13.09.2007, pp. 70–71. http://www.phacops.pl/pub/documents/34_granice_paleontologii.pdf

29.Bucur, I.I., Kołodziej, B. Sǎsǎran, E., 2007. Coral facies from the Urgonian limestones in Romanian Carpathians. Examples from Rarau, Padurea Craiului and Resita zone. In: Filipescu, S. Bucur, I.I. (eds), Annual Scientific Session "Ion Popescu Voitesti", Programme and Abstracts, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, December 15, 2007, pp. 13–15.

30.Kołodziej, B., Koleva-Rekalova, E., Ivanova, D. Zagorchev, I., 2006. Pedogenic deposits and freshwater oncoids and stromatolites from Strouma Unit (Kraishte, SW Bulgaria). In: II Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS 2, Zwierzyniec, 20–23. 06. 2006, p. 132.

31.Ivanova, D., Koleva-Rekalova, E., Kołodziej, B., Metodiev, L. Roniewicz, E., 2006. Biostratigraphy and palaeoenvironmental development of the Callovian–Valanginian carbonate platform from the Lyubash unit (SW Bulgaria). In: 7th International Conference on the Jurassic System, Kraków, 06–18. 09. 2006, Abstracts, pp. 174–175.

32.Krobicki, M., Cieszkowski, M., Golonka, J., Kołodziej, B., Malata, E., Olszewska, B., Oszczypko, N. Tłuczek, D., 2005. Koralowo-glonowe wapienie paleocenu w obrębie paleogeńskiego fliszu rejonu Haligowiec (Pieniński Pas Skałkowy, Słowacja). In: Golonka, J. Cieszkowski, M. (eds), Materiały konferencyjne. Seminarium Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleograficznych Tetydy, Kraków, 21.04.2005, pp. 19–21.

33.Leszczyński, S., Kołodziej, B. Bassi, D., 2005. Siliciclastic-carbonate deposits in the flysch of the Outer Carpathians: a case study from the Istebna Beds in Melsztyn (Silesian Nappe, ?Palaeocene). In: Fugagnoli, A. Bassi, D. (eds), 5th Regional Symposium of the International Fossil Algae Association, Ferrara, August 30–31, 2005. Annali dell'Università di Ferrara. Museologia Scientifica e Naturalistica, 1, p. 5.

34.Bucur, I., Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2004. Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych z górnej jury–najniższej kredy: przykłady z Polski. In: IV Spotkanie Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego – Jurassica, Bałtów, 27–29.09.2004. Tomy Jurajskie, 2: 172.

35.Gedl, E., Kołodziej, B. Uchman, A., 2004. Problem wieku ogniwa wapieni murańskich z formacji margli z Kościeliskiej (Wściekły Żleb, Tatry polskie). In: Zlinská, A. (ed.), 5. paleontologická konferencia, Bratislava, 17–18.06.2004, pp. 34–35.

36.Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2004. Środowisko sedymentacji wapieni typu sztramberskiego z zachodnich Karpat fliszowych. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24.05.2004, Materiały konferencyjne, p. 91.

37.Leszczyński, S. Kołodziej, B., 2004. Silikoklastyczno-węglanowe osady we fliszu Karpat zewnętrznych: przykład z warstw istebniańskich z Melsztyna (jednostka śląska, paleocen?). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24.05.2004, Materiały konferencyjne, p. 105.

38.Krobicki, M., Golonka, J., Kołodziej, B., Olszewska, B., Oszczypko, N., Słomka, T., Tragelehn, H. Wieczorek, J., 2004. Paleoceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). In: Krobicki, M. (ed.), Seminarium Egzotyki Karpackie – znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych, Kraków, 13.12.2004, pp. 53–55.

39.Bucur, I., Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2003. Late Jurassic benthic algae from Tethyan and epicontinental basins of Poland. In: Abstracts of 8th International Symposium on Fossil Algae, Granada, September 18–20, 2003, p. 13.

40.Gedl, E., Kołodziej, B. Uchman, A., 2003. Wiek i mikrofacje wapieni „typu murańskiego" z formacji margli z Kościeliskiej (fm), Tatry – wyniki wstępne. In: IV. Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, Mikro 2003, Kazimierz Dolny, 28–30.05.2003, pp. 23–24.

41.Kołodziej, B., 2003. Encrusting and intergrowth symbioses between Stylosmilia corallina and calcified sponges (Late Jurassic). In: Hubmann, B. et al. (eds), Abstracts of the 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, August 3–7, 2003. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 42.

42.Kołodziej, B., 2003. Similarities of Pachythecaliina and Rhipidogyrina (Scleractinia): Phylogenetic relationships or convergence? In: Hubmann, B. et al. (eds), Abstracts of the 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, August 3–7, 2003. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 43.

43.Kołodziej, B., 2003. Late Jurassic chaetetids: A review and a case study from the Holy Cross Mts., Poland. In: Hubmann, B. et al. (eds), Abstracts of the 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, August 3–7, 2003. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 44.

44.Kołodziej, B. Marcopoulou-Diacantoni, A., 2003. Late Eocene–Oligocene corals from Evros (Thrace Basin, NE Greece). In: Hubmann, B. et al. (eds), Abstracts of the 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, August 3–7, 2003. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 45.

45.Hara, U. Kołodziej, B., 2001. Mszywioły z wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego Jurassica, Starachowice, 27–29.09.2001, p. 14.

46.Bassi, D., Kołodziej, B., Machaniec, E. Polak, A., 2000. Coralline algal limestones and rhodolits from olisthostromes of the Krosno Beds (Oligocene, Polish Flysch Carpathians) – preliminary results. Slovak Geological Magazine, 2–3: 307.

47.Hoffmann, M. Kołodziej, B., 2000. Późnojurajskie rafy Polski platformowej i Karpat zewnętrznych – przykłady z Celin k/Chmielnika i wapieni typu sztramberskiego. In: I Spotkanie Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego – Jurassica, Wiktorowo, 28–29.09.2000, p. 10.

48.Bassi, D., Kołodziej, B., Machaniec, E. Polak, A., 2000. Wapienie glonowe i rodolity z warstw krośnieńskich (oligocen, polskie Karpaty fliszowe) – wyniki wstępne. In: XVII Konferencja Paleontologów, Kraków, 21–23.09.2000, pp. 9–10.

49.Ciborowski, T. Kołodziej, B., 2000. Fauna kalpionellowa z wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: XVII Konferencja Paleontologów, Kraków, 21–23.09.2000, pp. 25–26.

50.Kołodziej, B. Stolarski, J., 2000. Paleoceńskie koralowce z "iłów babickich". In: XVII Konferencja Paleontologów, Kraków, 21–23.09.2000, pp. 46–47.

51.Kołodziej, B., 1999. Scleractinia from the Stramberk-type limestones (Tithonian-Berriasian, Polish Carpathians). In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, September 12–16, 1999, Abstracts, p. 24.

52.Kołodziej, B., 1999. Microstructure of the Aptian coralline demosponge Chaetetopsis sp. In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, September 12–16, 1999, Abstracts, p. 108.

53.Kołodziej, B., Radtke, G., 1999. Relation of coral microstructure and microendoliths attack (Paleocene). In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, September 12–16, 1999, Abstracts, p. 101.

54.Morycowa, E., Kołodziej, B. Marcopoulou-Diacantoni, A., 1999. Albian Scleractinia from the Parnassos Region (Central Greece). In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, September 12–16, 1999, Abstracts, p. 114.

55.Gradziński, M., Kołodziej, B., Löser, H. Szulc, J., 1997. Ferrugenous microbialites from the Upper Cenomanian transgressive sequence from Saxony, Germany. In: 3rd IFAA Regional Symposium IGCP 380 International Meeting, Kraków, 14–20.09.1997, Guidebook Abstracts, p. 70.

56.Hoffmann, M. Kołodziej, B., 1997. Microbial contribution to reef formation – Štramberk-type limestone, Upper Jurassic, Outer Carpathians. In: 3rd IFAA Regional Symposium IGCP 380 International Meeting, Kraków, 14–20.09.1997, Guidebook Abstracts, p. 72.

57.Gradziński, M, Kołodziej, B., Löser, H. Szulc, J., 1996. Mikrobiality żelaziste z cenomanu Saksonii. In: Karnkowski, P.H. (ed.), Materialy V Krajowego Spotkania Sedymentologów, Warszawa, 17–21.06.1996, p. 8P.

58.Gradzinski, M, Kołodziej, B., Löser, H. Szulc, J., 1996. Cenomanian ferrugenous microbialites from Saxony, Germany. In: Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids, Freiberg, September 16–24, 1996, Abstracts, p. 121.

59.Kołodziej, B., 1995. Bioerozyjna działalność symbiotycznej asocjacji Lithocodium–Bullopora. In: Materialy IV. Krajowego Spotkania Sedymentologów, Kraków, 26-28.06.1995, p. 131.

60.Kołodziej, B., 1995. Peculiar type of epitheca in new genus of Scleractinia (Callovian, Poland). In: 7th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Madrid, September 12–15, 1995, Abstracts, p. 41.

61.Kołodziej, B., 1995. A symbiosis between scleractinian coral Calamophylliopsis and polychaete (Tithonian–Berriasian). Publications du Service Géologique du Luxembourg, 29: 121–122.

62.Kołodziej, B., 1994. Symbiosis between scleractinian coral Calamophylliopsis and polychaete (Tithonian–Berriasian). In: Coral Reefs in the Past, Present and Future, Luxembourg, September 6–9, 1994, Abstracts, p. 81.

63.Kołodziej, B., 1991. Preliminary results of studies of Scleractinia from exotic carbonate rocks in the flysch of Polish Carpathians. In: 6th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Münster, September 9–14, 1991, Abstracts, p. 37.

więcej o