prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

Zakład: Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Stanowisko: profesor zwyczajny
Pokój: 3.36.0
Telefon: 12 664 4391
E-mail: zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

  • geochemia osadów anoksycznych (m.in.: pierwiastki śladowe, PGE, REE)
  • siarczki żelaza (szczególnie framboidy)
  • substancja organiczna w złożach
  • mineralogia i geochemia złóż osadowych
  • mineralogia i geochemia a powstanie życia na Ziemi
  • archeologia (krzemienie) i konserwacja zabytków (materiały inkrustacyjne w zdobnictwie)
  • tafonomia i zachowanie szczątków organicznych oraz mineralizacja bakterii.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

Mineralogia, geochemia i geneza wybranych złóż Cu i Zn-Pb
Mineralogia i geochemia procesów tafonomicznych
Mineralogia i geochemia złoża soli w Wieliczce
Mineralogia i geochemia czarnych łupków

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych 

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Sawłowicz Z., 2016. Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały. Przegląd Geologiczny, 64, 328-337.

Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301–2309.

Sawłowicz, Z,, Przybyło, J. & Boroń, K., 2014. Colourful speleothems in the Wieliczka Salt Mine. Geological Quarterly, 58: 449–458.

Sawlowicz, Z., 2013. REE and their relevance to the development of the Kupferschiefer copper deposit in Poland. Ore Geology Review, 55: 176–186.

Malinowski, Ł. & Sawłowicz, Z., 2013. Metal and Its Fate. In: Nowakowski, A. (ed.), The Treasure. Wieliczka Salt Mine. Universitas, Kraków, pp. 99–114.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Geochemia szczegółowa WB.ING-36 

Geologia złóż WB.ING-C04 
Współczesne procesy złożotwórczeWB.ING-99 
Metody badań geochemicznych WB.ING-45 
Metody poszukiwań złóż WB.ING-100
Ochrona i kształtowanie środowiskaWB.ING-nC08 

 

Ćwiczenia/seminaria/konwersatoria

Geologia złóż WB.ING-C04 
Pracownia magisterska WB.ING-108 
Seminarium magisterskie WB.ING-32L 
Seminarium z metod poszukiwań złóż WB.ING-103

Współczesne procesy złożotwórczeWB.ING-99 
Metody badań geochemicznych WB.ING-45 
Ochrona i kształtowanie środowiskaWB.ING-nC08 

 

Kursy terenowe

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż - złoża ewaporatów WB.ING-80 

 

Doktoranci

Zakończone:

Patrycja Szczepanik - Pirytyzacja szczątków biogenicznych w środkowojurajskich ciemnych utworach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (2007).

Anna Rogóż - Mineralogia i geochemia kości wybranych czwartorzędowych kręgowców z terenu Polski".

 (2012).

Magdalena Witkowska - Mineralogia i geochemia konkrecji węglanowych w iłach jury środkowej na monoklinie śląsko-krakowskiej (2015)