Święto Edukacji Narodowej - 2015

W środę 14 października 2015 roku w auli Auditorium Maximum UJ odbyło się uroczyste posiedzenie senatu z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Święto jest okazją do nagradzania osób wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Minister Edukacji Narodowej przyznaje nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uroczystość otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślił, że 14 października jest pamiętną datą w historii Polski, a także, że dzień ten jest radosnym podziękowaniem dla całej społeczności akademickiej. Następnie głos zabrał prorektor ds. kadrowych i finansowych prof. Jacek Popiel, który poprowadził dalszą część święta, w której wojewoda Jerzy Miller oraz małopolski kurator oświaty Aleksander Malczewski w towarzystwie rektora UJ wręczali medale uhonorowanym.

Lista osób odznaczonych i uhonorowanych 

1 /image/image_gallery?uuid=737fef17-3c31-4e61-bf64-6cee0a00ed77&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 2 54
2 /image/image_gallery?uuid=37fc844e-035a-4700-a07b-30e09e04c637&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=05dcd42c-245b-4fb6-b1db-ae5ce3219ab6&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=ed986e20-c6b9-4622-9e9d-ddfd4b6338e4&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=ea2a3f07-d04e-47fc-b1bb-de71afbe1dbb&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=da6d6c3c-0397-4bd0-90ce-041cd6ea3a32&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=192efb75-ca7a-473d-9417-bf8935a5f733&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=75075ae4-84fe-46fa-8442-679fb5c6f050&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=437e7754-7fa2-4557-bf10-59aff79ea059&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=bc4759cc-347c-444e-af7b-16c48e8ddda7&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=0bd978dd-37f4-433d-a25b-10596008b49f&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=fe62ecec-7e6b-4660-9ae9-d0da217f4ed4&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=647a6728-bb54-4f18-956f-2bec4e3506c0&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=923856e4-dde7-49d1-993c-2ca5a6e9665c&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=5f6301a8-577e-4539-8e7e-a2cfdf0d99b2&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=69f0bd37-2347-4208-a14b-9cdaba9f94b5&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=26b17689-d259-4aad-b9f6-c50909deb910&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=c75a5ecc-1555-42c7-b1e6-da0c85ddba3a&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=306c41b0-2458-4275-b5ea-5ea4f6fac9cb&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=4dcebb61-e4b9-40b8-a467-296f09581502&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=4a19869a-64a6-447d-be85-602f8f6b881f&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=be920fc8-127c-41a1-a311-b7f0cd18031b&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=3795ff14-7359-46d8-9658-0a26efcaabcd&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=3b79a196-1726-4311-b39e-11dc0b4e2f97&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=ef7645de-0e6e-4683-b00e-e70274b42a66&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=1a102107-f59d-44eb-8504-7650b37bef99&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=04dc33f0-743a-47c6-b38f-ddd2f27d006a&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=82f782f6-3d18-430b-8992-bc7e77733048&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=df282503-7077-49e8-b0b9-231b07146248&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=a8692031-55fb-43a3-8eac-6c9ed08063b6&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=ec301085-0429-44f8-85b5-4b7a4a9538bb&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=2d81eeb7-cbe2-4216-8fa1-cbc12e9fb268&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=a658bfd2-c01b-4db4-8ae7-6ad523b17b14&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=73ce5b54-425e-422b-92e8-b72d3b0c9e2c&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=b5e41597-9aff-4a16-8401-61a7fa618d28&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=ee041cf4-145a-4c3a-8b11-0386f0e913b9&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=be110183-6d6c-439c-9a11-7212b11d6e1e&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=22e0ca04-4aaf-4f2c-afdc-081419f3c1d5&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=7842f547-59be-4ac0-ac5f-3da56aa2eb1a&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=d885ff66-a0f0-4746-9fae-69f381393892&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=7853e958-5fdd-4bed-96f2-c96591f0a361&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=c3b7375b-3046-4f5d-aff6-ae2c4af4f6fe&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=297e9de7-64ba-4d45-9889-7446d8bcba23&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=3e60b524-d7c8-4768-a6a0-182f465dd011&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=d512a2ce-683b-4c48-885f-9e907a9c026c&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=50688de6-a118-4bc8-884f-f36b306caff6&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=9c1f8f79-4ea4-4b53-8f47-e2be14456eee&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=707682f9-a6d8-442e-b246-6b3614cdadd1&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 49 47
49 /image/image_gallery?uuid=fb06b107-df72-4350-bc2b-45f265463e01&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 50 48
50 /image/image_gallery?uuid=21198890-726e-4301-b9ff-3a093db8b5fe&groupId=4243866 1600 2133 Waldemar Obcowski 51 49
51 /image/image_gallery?uuid=982ce14d-741e-420b-b4f5-5a02a2a700ac&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 52 50
52 /image/image_gallery?uuid=708b4128-8dc3-4560-abcc-31885405c52f&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 53 51
53 /image/image_gallery?uuid=e041190b-ef81-4b70-8084-429868c433b8&groupId=4243866 1600 1200 Waldemar Obcowski 54 52