"Dotknij kultury" - 2013

W dniu 7 czerwca 2013 na Dziedzińcu Huta w Collegium Maius braliśmy udział w wydarzeniu „Dotknij Kultury" . Impreza ta to inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz łączenia różnych grup osób, bez względu na niepełnosprawność, wiek, przekonania czy pochodzenie.  Nasze Muzeum, z dużym sukcesem,  zaprezentowało swoją nową kolekcję „Dotykając Ziemi". Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem grupy młodzieży z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, która do woli mogła sobie podotykać wszystkie eksponaty w tym bombę wulkaniczną, skamieniałe drzewo, amonity, piękne kryształy granatów czy ząb mamuta. Wszystkich zwiedzających staraliśmy się "zarazić" naszą pasją do geologii .

Aktywny udział w wystawie, oprócz prowadzących mgr Jolanty Gruzy i dr Ewy Koszowskiej, wzięli studenci Agata Kłakowicz, Gosia Wendorff, Jakub Zygmunt i Kuba Grabowski oraz doktoranci Justyna Kowal-Kasprzyk i Piotr Kowalski. 

1 /image/image_gallery?uuid=7de6495c-427b-4cb2-8876-40f1f208f0c4&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 2 14
2 /image/image_gallery?uuid=2ed74d4e-9b7b-40a6-902c-95679cc8a3b7&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a8373326-a747-48dd-974e-30027f76e133&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=d3548852-f4a7-476f-802b-da77ed14e9ba&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=c4092557-204c-40b8-998b-6d4867e3d726&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=a15f9c57-16db-4f97-8fb9-73246c989b70&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=a94077de-e675-4441-b785-f419dac2396b&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=97321237-9453-4cad-b682-8e8ac76a611a&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=be0d9c18-543c-4ad1-9308-db4b051d7aa0&groupId=4243866 310 460 Jerzy Sawicz 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=acbc6ff6-ceeb-4546-866a-590e7fed5e52&groupId=4243866 308 460 Jerzy Sawicz 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=98270560-a66d-4d34-b7b3-08f2dbe747a2&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=c63917cb-434d-443c-95e0-bb5cdb722f6f&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=d5c326fb-328c-4542-b87b-b9e61c56bbce&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 14 12
1 /image/image_gallery?uuid=062b074d-be2e-4e07-9224-94748481e840&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 2 21
2 /image/image_gallery?uuid=a9eda590-4ec0-4cec-a80d-88e66fb32f05&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=ef76a441-d079-4a06-b322-0c217150813e&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=63a00f83-43d0-44cc-8dc9-e55f479a792c&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=39bdf03c-b1b4-4b11-a624-a92f760a506e&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=3e463a50-f3bd-4f49-a168-1e3fc6c76fb1&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=1c7500cc-6284-4720-ac4d-95e53231d253&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=dc6c8227-d10e-410c-b50a-9b55171fb45b&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=5a67a0a8-37b5-4930-8d2c-5a68243c580d&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=1c022f72-daca-4701-b2b4-fd24be2b5999&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=a9a10229-ceee-421e-9590-6b45144fcfbe&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=a680b3bf-643a-4b4c-beaa-ec79a0d5c74d&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=9b5895c4-8a1c-4f31-bbd4-5b712b248ed2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=e93c8d80-f3b0-47da-a957-b5c59eb24c24&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=abbaefb8-fcab-40af-b5ef-bbfee5a53d30&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=d2a92b93-c61a-456f-9e00-afdf0b4f25f2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=f026a116-f10e-4ae7-8ba1-ffdb17e8558b&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=1009475c-ef5f-4f59-9611-78baa00a5da2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=f9035e15-2e2b-460b-9c31-9c844a276bfd&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=7d8a861f-4923-455d-b157-fd54abe30208&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 21 19