Wydarzenia

Laureaci Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych - 2015/2016

Beata Żymełka

Jestem studentką II roku specjalizacji geologiczno - poszukiwawczej, choć w rzeczywistości zakres badań wykonywanych w pracy magisterskiej obejmuje również zagadnienia mineralogiczno-geochemiczne. Tematem mojej pracy magisterskiej jest "Inwentarz minerałów ilastych serii wierchowej górnego triasu.", którą piszę pod opieką naukową dr Piotra Jaglarza. Najczęściej można mnie spotkać jak przemieszczam się z laboratorium w piwnicy na III piętro, więc potocznie wszyscy mówią, że moją specjalnością jest "winda".

W trakcie całego toku studiów angażowałam się w życie Koła Naukowego Geologów Studentów UJ poprzez udział w akcjach popularno-naukowych m.in. Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w Zawadzkiem. W roku akademickim 2014/2015 pełni łam funkcję prezesa KNGS UJ gdzie poza obowiązkami administracyjnymi (zgłaszanie i rozliczanie projektów) byłam odpowiedzialna za zorganizowanie XX Międzynarodowego Zjazdu EUGEN 2015 (European Geoscience Students Network). Zjazd ten został zorganizowany dzięki staraniom zarządu i członków koła w Stryszowie, wzięło w nim udział ok. 120 uczestników z 14 krajów, dla których zostały zorganizowane 3 wycieczki terenowe poprowadzone przez członków koła we współpracy z pracownikami naukowymi ING UJ. Moje zaangażowanie w życie Instytutu Nauk Geologicznych wiąże się również w wolontariatami podczas organizacji Międzynarodowej Konferencji Sedymentologicznej w Krakowie – IAS 2015 oraz organizacji obchodów z okazji 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Otrzymane stypendium w postaci rzeczowej (obiektyw fotograficzny) jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i docenieniem ponad 4 letniego zaangażowania w sprawy ING UJ i KNGS UJ. Stanie się również dużą pomocą szczególnie w dokumentowaniu badań oraz odsłonięć związanych z pracą magisterską oraz pomoże efektywniej spełniać się w swojej pasji jaką jest fotografia.

Kinga Wencel

Pochodzę z małej miejscowości Gorlice, położonej u podnóży Beskidu Niskiego. Od zawsze interesowałam się przyrodą i poznawaniem tego, co mnie otacza, dlatego też wykorzystywałam każdą wolną chwilę na wycieczki piesze czy rowerowe. Przez kilka lat trenowałam także sporty górskie takie jak narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie
i wspinaczkę skałkową.  

Zainteresowanie przyrodą zaważyło na wyborze studiów, jednak geologia nie była moim pierwszym kierunkiem. Przygodę ze studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczęłam od geografii, po roku zdecydowałam się na rozpoczęcie studiów w Instytucie Nauk Geologicznych, co było strzałem w dziesiątkę.  Przez studia licencjackie należałam do Koła Geologów UJ i w miarę wolnego czasu starałam się uczestniczyć w akcjach organizowanych przez koło. Brałam udział w wyjeździe do Londynu na Festiwal Geologiczny, pomagałam także przy organizacji Nocy Muzeów oraz jako wolontariusz przez kilka miesięcy przygotowywałam próbki skalne do badań geochemicznych. W trakcie studiów I stopnia miałam także okazję przebywać przez rok na stypendium Erasmus w Granadzie, poznając zarówno geologię tamtego regionu jak i język.

Obecnie studiuję na pierwszym roku studiów II stopnia i w swojej pracy magisterskiej zajmę się badaniem geochemii osadów wulkanów błotnych z północnego Iranu. Uzyskane stypendium przeznaczę na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem w ten obszar.

Poza studiami pracuję jako pilot wycieczek, a wolne chwile wykorzystuję na podróże, turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową oraz naukę języków obcych.