Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KINGA JAROSZ LAUREATKĄ

Kinga Jarosz laureatką Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Doktorantka ING UJ Kinga Jarosz otrzymała III nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego za pracę “Badanie mechanizmu inhibicji ureazy natywnej ekstraktem rukwi wodnej jako model dla hamowania aktywności ureazy w środowisku glebowym” wykonaną pod opieką dr Zofii Olech na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pani Kinga Jarosz otrzymała również za tę pracę nagrodę specjalną - staż w firmie ProCam Polska Sp. z o.o. 
 
W Instytucie Nauk Geologicznych pani Kinga Jarosz pod opieką prof. dr. hab. Marka Michalika, w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej, realizuje badania dotyczące mikroplastiku, informacje o tych badaniach zostały zamieszczone w najnowszej edycji Projektora Jagiellońskiego (https://projektor.uj.edu.pl/)
 
En 
Kinga Jarosz is a laureate of the Competition for the best diploma thesis on sustainable agriculture and agri-food processing. 
PhD student at ING Jagiellonian University Kinga Jarosz received the 3rd prize in the competition for the best diploma thesis on modern agriculture and agri-food processing for the thesis “Analysis of the native urease inhibition mechanism with watercress extract as a model for the inhibition of urease activity in the soil environment" done under the supervision of Dr. Zofia Olech at the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University. 
Kinga Jarosz also received a special award for this work - an internship at ProCam Polska Sp. z o.o. 
 
At the Institute of Geological Sciences, Kinga Jarosz, under the supervision of prof. dr. Hab. Marek Michalika, as part of the preparation of his doctoral dissertation, carries out research on microplastics, information about these studies has been included in the latest edition of the Jagiellonian Projector (https://projektor.uj.edu.pl).