Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocje doktorskie naszych doktorantów

17 kwietnia 2018 roku w auli Collegium Novum UJ odbyły się uroczyste promocje doktorskie Wydziału Geografii i Geologii i Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Promocjom przewodniczył Prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Uroczystą przysięgę złożyło 10 promowanych, w tym 3 z naszego Instytutu – dr Dominika Lelek, dr Paulina Minor-Wróblewska oraz dr Paweł Mikuś. Po złożeniu przysięgi doktorskiej promowani odebrali dyplomy z rąk promotorów.

Fot. Waldemar Obcowski

Fot. Adam Koprowski

Fot. Adam Koprowski

/documents/4243866/139665090/Promocje+doktorskie+2018_2.jpg/2b8240a2-ecb7-4fcf-8795-0ba70fe0b3f5?t=1524487550220

Fot. Adam Koprowski

 

 

Data opublikowania: 23.04.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski