Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Wróblewski

dr Wojciech Wróblewski

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 2.21
Telefon: 12 664 4373
E-mail: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 • Członek Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakość Kształcenia w ING UJ
 • Przewidniczący Komisji ds. Promocji i Karier Absolwentów w ING UJ
 • Członek Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ (2017-2020)
 • Opiekum studentów I roku kierunku Geologia
 • Opiekun studentów I roku kierunku Earth Sciences in a Changing World

Zainteresowania badawcze:

 • sedymentologia lądowych skał klastycznych
 • sedymentologia skał węglanowych
 • geologia krasu
 • geochronologia
 • hydrogeologia i hydrochemia

Obecnie realizowane tematy badawcze:

 • geneza martwic wapiennych i trawertynów (Polska, Słowacja, Gruzja)
 • wpływ aktywności sejsmicznej i tektoniki na wykształcenie osadów jaskiniowych (Polska, Słowacja)
 • sedymentologia i geochronologia paleolitycznych osadów jaskiniowych centralnej Azji (Kirgistan)

Rejony badawcze i prowadzone obecnie prace terenowe:

 • Polska: badania sedymentologiczne, tektoniczne i hydrologiczne na obszarze wyżyny krakowsko-częstochowskiej, zapadliska przedkarpackiego, Karpat zewnętrznych i wewnętrznych
 • Słowacja: sedymentologiczne, hydrologiczne i tektoniczne na obszarze Karpat wewnętrznych (na Spiszu i w Krasie Słowackim)
 • Gruzja: badania sedymentologiczne i hydrogeologiczne w paśmie fałdowym Wielkiego Kaukazu w rejonach Mccheta-Mtianetia i Svanetia
 • Kirgistan: badania sedymentologiczne, geochronologiczne i hydrogeologiczne paśmie gór Ałajskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • 2016 – Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii, praca doktorska pt.” Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na podstawie badań podziemnych i powierzchniowych odcinków wybranych potoków południowej Słowacji” pod kierunkiem dr. hab. Michała Gradzińskiego
 • 2009 – Magister geologii, praca magisterska pt. „Facje trawertynów w kamieniołomie Žehra na wzgórzu Dreveník (Spisz, Słowacja)” pod kierunkiem dr. Michała Gradzińskiego

Stypendia i kursy zagraniczne:

 • 2015 – IMS 2015 Kraków, Sedimentary facies analysis: from sedimentology to sequence stratigraphy Short course, Kraków
 • 2015 – IMS 2015 Kraków, Modern techniques for rock-structure imaging Short course, Kraków
 • 2012 – Stypendium CEEPUS, Polytechnic University of Tirana (Albania)
 • 2012 – KR6 Aqueous Carbonate Chemistry Workshop, Birmingham (Wielka Brytania)
 • 2011 – International School on Travertine and Tufa (Włochy)
 • 2011 – Stypendium CEEPUS, University of Ljubljana (Słowenia)
 • 2009 – Stypendium CEEPUS, University of Zagreb (Chorwacja)
 • 2008 – Stypendium  fundacji Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, University of Karlsruhe (Niemcy)
 • 2007 – Kurs terenowy z geologii historycznej i stratygrafii Słowacji, Comenius University, Bratislava (Słowacja)
 • 2007 – Stypendium CEEPUS – University of Belgrade (Serbia)

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2018 – Wyróżnienie Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej
 • 2013 – Stypendium konferencyjne  30th IAS  Meeting of Sedimentology, Manchester (Wielka Brytania)
 • 2012 – Nagroda Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dla najlepszych doktorantów
 • 2011 – Stypendium im. Krzysztofa Beresa, Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • 2011 – Stypendium konferencyjne  IAS  International School of Travertine and Tufa, Abbadia San Salvatore (Włochy)
 • 2011 – Stypendium konferencyjne 28th IAS Regional Meeting of Sedimentology, Zaragoza (Hiszpania)
 • 2011 – Stypendium  „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-go stopnia zbiorowa
 • 2010 – Nagroda Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dla najlepszych doktorantów
 • 2010 – Stypendium konferencyjne SEPM – CES & GV SEDIMENT 2010 Meeting, Potsdam (Niemcy)
 • 2009 – Stypendium konferencyjne 27th IAS Regional Meeting of Sedimentology, Alghero (Włochy)
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne – od 2007 r.
 • International Association of Sedimentologist – od 2008 r.
 • Geological Society of America – od 2008 r.
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika – od 2009 r, od 2014 (członek Zarządu Głównego)

Współorganizacja konferencji naukowych:

 • 2021 – 55. Sympozjum Speleologiczne, Bartkowa (14–17.10.2021)
 • 2020 – 54. Sympozjum Speleologiczne, Krzyżanowice Dolne (14–18.10.2020)
 • 2019 – 53. Sympozjum Speleologiczne, Szczawnica (10–13.10.2019)
 • 2018 – 52. Sympozjum Speleologiczne, Toruń (11–14.10.20178)
 • 2018 – POKOS 7 – Polska Konferencja Sedymentologiczna, Góra Św. Anny (04–07.06.2018)
 • 2017 – 51. Sympozjum Speleologiczne, Zakopane (05–08.10.2017)
 • 2016 – 50. Sympozjum Speleologiczne, Kielce (20–23.10.2016)
 • 2015 – 49. Sympozjum Speleologiczne, Załęcze Wielkie, 22–25.10.2015
 • 2015 – 31th IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 22–25.06.2015
 • 2014 – 48. Sympozjum Speleologiczne, Kletno, 16–19.10.2014
 • 2013 – 47. Sympozjum Speleologiczne, Olsztyn k. Częstochowy, 17–20.10.2013
 • 2012 – 46. Sympozjum Speleologiczne, Góra Św. Anny, 19–21.10.2012
 • 2012 – 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming Austria, 10–13.09.2012
 • 2011 – 45. Sympozjum Speleologiczne, Ojców, 20–23.10.2011
 • 2009 – 6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENT 2009, Kraków 24–25.06.2009
 • 2008 – ICHNIA 2008, Second International Congress on Ichnology, Kraków, 1–5.09.2008
 • 2008 – I Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26–28.06.2008
 • 2007 – Accessory minerals in-situ: microanalytical methods and petrological applications,
 • Kraków, 15–16.09. 2007

Projekty obecnie realizowne:

2020-2023: Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCN nr 2019/35/B/ST10/04397 "Szukając brakującego czasu: paleośrodowiskowe znaczenie hiatusów w naciekach jaskiniowych"  kierownik prof. dr hab.  Michał Gradziński

2019- Konsultant naukowy/wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCN nr 018/29/B/ST10/00906 "Stratigraphy, depositional and post-depositional processes at the Paleolithic cave sites in Central Asia" –  kierownik dr hab. Maciej Krajcarz

2018-2021: Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCN nr 2017/25/B/ST10/01430 "Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich" –  kierownik dr hab.  Michał Gradziński

Projekty ukończone:

2018-2019: Kierownik projektu badawczego finansowanego przez NCN Miniatura 1 "Rozpuszczanie skał węglanowych w strefach naturalnych ekshalacji endogennego CO2"

2010–2014: Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego przez MNiSW nr N N307 600640 „Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na podstawie badań podziemnych i powierzchniowych odcinków wybranych potoków południowej Słowacji” –  kierownik dr hab.  Michał Gradziński

2010–2016: Kierownik grantu badawczego dla doktorantów, finansowanego przez International Association of Sedimentologist  “The role of subsurface processes on tufa growth”

2005–2009: Wykonawca projektu badawczego finansowanego przez MNiSW nr 2PO4D 032 30 „Rekonstrukcja rozwoju facjalnego i chronologii wzrostu przedholoceńskich trawertynów w wybranych stanowiskach północnej Słowacji” – kierownik dr Michał Gradziński

Szczygieł, J., Gradziński, M., Mendecki, M., Bella, P., Hercman, H., Littva, J. Mendecki, M., Sala, P. & Wróblewski, W., 2021. Quaternary faulting in the Western Carpathians: Insights into paleoseismology from cave deformations and damaged speleothems (Demänová Cave System, Low Tatra Mts). Tectonophysics, 820, 229111.

Szczygieł, J., Wróblewski, W., Mendecki, M., Hercman, H. & Bosák, P., 2020. Soft-sediment deformation structures in cave deposits and their possible causes (Kalacka Cave, Tatra Mts., Poland). Journal of Structural Geology, 140: 104161.

Szczygieł, J., Mendecki, M., Hercman, H., Wróblewski, W. & Gazer, M., 2019. Relict landslide development as inferred from speleothem deformation, tectonic data, and geoelectrics. Geomorphology, 330: 116-128.

Czerwik-Marcinkowska J., Wróblewski W., Gradziński M. & Uher B., 2018. Diatom species diversity and their ecological patterns on different substrates in two karstic streams in the Slovak Karst. Journal of Cave and Karst Studies, 80(3): 133-144.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Stankovič, J., 2017. Recently growing subaqueous flowstones: occurrence, petrography, and growth conditions. Quaternary International, 437: 84-97.

więcej o

2020

Szczygieł, J., Wróblewski, W., Mendecki, M., Hercman, H. & Bosák, P., 2020. Soft-sediment deformation structures in cave deposits and their possible causes (Kalacka Cave, Tatra Mts., Poland). Journal of Structural Geology, 140 : 104061.

2019

Szczygieł, J., Mendecki, M., Hercman H., Wróblewski, W., Glazer M., 2019. Relict landslide development as inferred from speleothem deformation, tectonic data, and geoelectrics. Geomorphology, 330: 116–128.

Wróblewski, W. & Sala, P., 2019. Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica,10-13.10.2019. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, 81 pp.


Valde-Nowak,P.,Nadachowski, A., Madeyska, T., Filas, S., Gradziński, M., Motyka, J., Podolak, A., Wróblewski, A., Bella, P., Pavlarčík, P., Višňovská, Z., Soják, M., Littva, J, 2019. Jaskinie i zjawiska krasowe Pienin polskich i słowackich. In: Wróblewski, W. & Sala, P. (eds), Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica,10-13.10.2019, p.13–24.


Gradziński, M., Bella, P., Littva, J., Sala,  P., Szczygieł, J., Wróblewski, W., 2019. Zabliźnione nacieki jaskiniowe – rodzaje i geneza. In: Wróblewski, W. & Sala, P. (eds), Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica,10-13.10.2019, p. 38–39.

2018

Czerwik-Marcinkowska J., Wróblewski W., Gradziński M. & Uher B., 2018. Diatom species diversity and their ecological patterns on different substrates in two karstic streams in the Slovak Karst. Journal of Cave and Karst Studies, 80(3): 133–144.

Gradziński, M., Bella, P., Hercman, H., Sala, P., Szczygieł, J., Wróblewski, W., 2018. Did seismic shocks damage speleothems in Central Carpathian caves?. 6th Intl. Colloquium on Historical earthquakes & paleoseismology studies Abstract book (Report of Contributions–Poster Contributions), Han-sur-Lesse, Belgium, 24–26.10.2018,  p 3–4.

Szczygieł, J., Wróblewski, W. & Mendecki, M., 2018. Seismically involved soft sediment deformation in clastic cave deposits of the Kalacka Cave (Tatra Mts, southern Poland). 6th Intl. Colloquium on Historical earthquakes & paleoseismology studies Abstract book (Report of Contributions–Poster Contributions), Han-sur-Lesse, Belgium, 24–26.10.2018,  p 1.

Wróblewski, W., 2018. Globalne zmiany klimatu w świetle badań mikroklimatycznych wybranych jaskiń Tatr Zachodnich – wstępne wyniki badań. In: Czyżewski, Ł. & Sudoł-Procyk, W. (eds), Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń 11–14.10.2018, p. 88.

Wróblewski, W., 2018. Współczesna sedymentacja trawertynów w rejonie Mccheta–Mtianetia w paśmie Wielkiego Kaukazu (północno-wschodnia Gruzja). In: Kędzierski, M. & Gradziński, M. (eds), Polska Konferencja Sedymentologiczna. POKOS 7. Materiały Konferencyjne, Góra Św. Anny, 4–7.06. 2018 r., p. 109.

 

2017


Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Stankovič, J., 2017. Recently growing subaqueous flowstones: occurrence, petrography, and growth conditions. Quaternary International, 437: 84-97.

Wróblewski, W., 2017. Hydrological control on present-day calcareous tufas formation – a case study from Buzgó stream in Slovak Karst (southern Slovakia). Lomonosov 2017 International Conference, 10-14.04.2017, Moscow, Russia, Abstracts, CD version.

Szczygieł, J., Mendecki, M., Wróblewski, W., Hercman, H., Pruner, P., Bosák, P., 2017. Unikatowe stanowiska zdeformowanych osadów jaskiniowych (nacieków i osadów klastycznych) w Jaskini Kalackiej: zapis gwałtownych ruchów masowych w Tatrach. In: Szczygieł,  J.  &  Kicińska,  D.  (eds),  Materiały  51. Sympozjum  Speleologicznego,  5–8.10.2017, Zakopane, p. 88.


Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J., 2017.   Factors controlling formation of calcareous tufa based on a study of surface and subsurface sections of selected streamsin Slovak Karst (southern Slovakia). Aragonit, 22(2): 71.

Mendecki, M., Szczygieł, J., Glazer, M., Hercman, H., Wróblewski, W., 2017. Slope failure

- effect or trigger of tremors? Insights from geoelectrical methods and dating of speleothem deformation, Tatra Mountains, Carpathians. In: Clark, K. J, Upton, P., Langridge, R., Kelly, K. & Hammond, K. (eds) Handbook and Programme 8th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 13 – 16 November, 2017, New Zealand, p. 274.

Szczygiel, J., Mendecki, M., Wroblewski, W., 2017. Soft sediment deformation structures from a cave as an indicator of tremors in mountains: insights from site effects analysis (Kalacka Cave, Tatra Mts., Carpathians). In: Clark, K. J, Upton, P., Langridge, R., Kelly, K. & Hammond, K. (eds) Handbook and Programme 8th International INQUA Meeting on  Paleoseismology,  Active  Tectonics  and  Archeoseismology  (PATA),  13  –  16
November, 2017, New Zealand, p. 386.

Podgórska, D., Wróblewski, W., Motyka, J., 2016. Właściwości fizykochemiczne wód źródlanych z rezerwatu  Morzyk  w Grodźcu Śląskim (Pogórze Cieszyńskie).  Prądnik Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 26: 173–178.

Szczygieł, J., Mendecki, M., Glazer, M., Wróblewski, W., 2016. Kompleksowe badania zdarzeń paleosejsmicznych w Tatrach – zapis z jaskini Kalackiej. In: Urban, J. (ed), Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce-Chęciny, 20–23.10.2016, p. 148.

Wróblewski, W., 2016. Chemistry of waters from selected springs of Slovak Karst (Southern Slovakia). Integration Processes Of The World Science In The 21st Century Conference Book of Abstracts, 10-14.10.2016 Ganj, Azerbaijan, p. 72

 

2015


Wróblewski, W.,  Gradziński, M., Motyka, J. & Stankovič, J., 2015. Współczesne podwodne polewy naciekowe wybranych jaskiń Krasu Słowackiego (południowa Słowacja). In: Kicińska, D., Stefaniak, K. & Szynkiewicz, A. (eds), Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22–25.10.2015, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 134.

Wróblewski, W., 2015. Characteristics of travertines from Baidarka river canyon in Greater Caucasus Range (Khevi, Georgia). VI International Conference of Young Scientists and Students “Multidisciplinary approach to solving problems of geology and geophysics” Abstracts, 12–15. 10. 2015, Baku, Azerbaijan, p. 155.

Szczygieł, J., Wróblewski, W. & Mendecki, M., 2015. Small-scale seismites in cave clastic deposits: preliminary results from the Kalacka Cave, Tatra Mts., Poland. Advances in Active Tectonics and Speleotectonics Workshop Abstracts, 20–24.09. 201, Vienna, Austria, p. 38.

Wróblewski, W., Gradziński., M., Motyka, J., Stankovič, J., 2015. Modern subaqueous flowstones from selected caves of the Slovak Karst (southern Slovakia). Aragonit, 20, p.
58.


Czerwik-Marcinkowska J., Massalski A., Wróblewski W. & Gradziński M., 2015. The structure and species  richness of the diatom communities in the Slovak Karst Region.

Sixth European Phycological Congress,  London, UK, 23-29 August 2015, Posters, European Journal of Phycology, 50:sup1, 123–124.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hura, T., 2015. Algal activity as a factor stimulating tufa growth – a lesson from summer and winter diurnal observations. 15th Bathurst Meeting, Book of Abstracts 13-16.06. 2015, Edinburgh, UK, p. 117.

Gradziński, M., Wróblewski, W. & Bella, P., 2015. Cenozoic freshwater carbonates of the Central Carpathians (Slovakia): facies, environments, hydrological control and depositional history. In: Haczewski, G. (ed.), Guidebook for field trips accompanying
31st IAS Meeting of Sedimentology held in Kraków on 22nd–25th of June 2015, 217–245.


Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Stankovič, J., 2015. Recently growing subaqueous flowstones in selected caves in Slovakia: Occurrence, petrography, and growth conditions. In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on
22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 592.


Czerwik-Marcinkowska, J., Wróblewski, W. & Gradziński M., 2015. The influence of substratum type on algae composition in the Slovak Karst Region. Algae as Indicators of Environmental Changes. Abstract book of 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Rzeszów-Polańczyk 18–21.05.2015, pp. 48.

2014


Wróblewski, W., 2014. Charakterystyka trawertynów z kanionu rzeki Baidarka w paśmie Wielkiego Kaukazu (Khevi, północno-wschodnia Gruzja). In: Stefaniak, K., Ratajczazk, U. & Wróblewski, W., 2014. Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16–
19.10.2014, p. 121.


Stefaniak,  K.,  Ratajczazk,  U.  &  Wróblewski,  W.,  2014.  Materiały  48.  Sympozjum

Speleologicznego, Kletno, 16–19.10.2014, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, 124 pp.


Gradziński, M., Wróblewski, W., Duliński, M. & Hercman, H., 2014. Earthquake-affected development of a travertine ridge. Sedimentology, 61(1): 238–263.

Wróblewski, W. & Gradziński, M., 2013. Facies and origin of Cainozoic travertine and tufa deposits in Slovakia. The 5th International Scientific Conneferce of Young Scientists and Students „Fundamental and Applied Geological Science: Achievements, Prospects, Problems and Way of Their Solutions”Abstracts, 14–15.11.2013, Baku, Azerbaijan, p.
307.


Podgórska, D.,  Wróblewski, W., Motyka, J., 2013. Fizykochemiczna charakterystyka wód wybranych źródeł Pogórza Cieszyńskiego. In: Tyc, A. & Gradziński, M. (eds) Materiały
47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17–20.10.2013, Sekcja Speleologiczna PTP,

Kraków, p. 66.


Wróblewski W & Gradziński M., 2013. Impact of groundwater level fluctuation on the formation of modern tufa deposits. 30th IAS Meeting of Sedimentology Volume of Abstracts, Theme 4 Continental Depositional Environments, p 6.

Wróblewski, W & Gradziński M., 2013. Isotopic composition of Dreveník travertine mound near Spišské Podhradie (northern Slovakia). IsoG 2013 Workshop Environmental geochemistry methods, trends, questions Abstract Book, Warsaw, 15-17.03.2013, pp. 52–
53.


2012


Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Czop, M. 2012. Diurnal variations in CO2 degassing and their importance for tufa deposition: A case from Slovak Karst (southern Slovakia),  In.  Józsa,  S.,  Rehakova,  D.  &  Vojtko,  R.  (eds),  ESSEWECA  Conference Abstact book, Bratislava 6–7.12.2012, p. 57.

Szulc, J. & Wróblewski, W., 2012. Materiały 46 Sympozjum Speleologicznego Góra Św.

Anny, 19–21.10.12, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, 58 pp.


Wróblewski, W., 2012. Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na podstawie badań podziemnych i powierzchniowych odcinków wybranych potoków południowej Słowacji – wstępne wyniki badań. In. Szulc, J. & Wróblewski, W. (eds) Materiały 46 Sympozjum Speleologicznego, Góra Św. Anny, 19–21.10.12 Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 58.

Wróblewski  W.,  Podgórska  D.  &  Szulc  J.,  2012.  Geneza  współczesnych  martwic wapiennych z rezerwatu morzyk w Grodźcu (płaszczowina śląska, polskie Karpaty zewnętrzne). Drugi Polski Kongres Geologiczny Abstrakty - Warszawa 17-19.09.2012, p.
94.


Wroblewski, W., Gradzinski, M., Motyka, J. & Czop, M.: Diurnal variations in CO2 degassing and their importance for tufa deposition: A case from Slovak Karst (southern Slovakia), 2012. IAS 29th Regional Meeting of Sedimentology Abstracts, 10–13.09.2012, Schladming, Austria, p. 303.

Wróblewski, W., Facies of Present-Day Tufa Deposits from Buzgó Stream (Slovak Karst,

southern  Slovakia,   2012.   3rd    Students   International   Geological   Conference,   27–

30.04.2012, Lviv, Ukraine Abstracts., p. 111.

 

2011


Minor, P & Wróblewski, W., 2011. 45 Sympozjum Speleologiczne. Jaskinie, 64(3): 7–8.


Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Czop, M., 2011. Wpływ ewolucji wód w systemach krasowych na wytrącanie sią współczesnych martwic wapiennych – wstępne wyniki badań. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds.), Materiały 45 Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20-23.10.2011, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 108.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J., Czop, M. & Zelinka, J., 2011. The importance of cave microclimate in present-day tufa precipitation: a case study from Slovak Karst. Research, Utilization and Protection of Caves Conference, 3-6.10.2011, Demänovska Dolina, Aragonit, 16: 62.

Wróblewski, W. 2011. Cyanobacterial and algal communities in Bózgo tufa depositional stream (Slovak Karst, southern Slovakia). In: Bucur, I. & Săsăran, E. (eds.),   10th International Symposium on Fossil Algae, 16-17.09.2011, Cluj-Napoca, Romania, Abstracts: Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  p. 83.


Wróblewski, W. & Gradziński, M. 2011. Subsurface environmental processes and their significance in modern tufa growth − preliminary studies from Slovak Karst (Southern

Slovakia). International School of Travertine and Tufa, 5-9.09.2011, Abbadia San Salvatore (Siena), In: Capezzuoli, E., Brogi, A., Ricci, M. & Bertini A. (eds.),  Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, Societá Geologica Italiana, Roma, 16: 44.

Gradziński, M., Duliński, M., Grabowski, J., Hercman, H., Holubek, P., Kovacova, M., Rajnoga, P., Sobień, K., Stworzewicz, E. & Wróblewski, W., 2011. Travertine  buildups in northern Slovakia – tectonic and climatic controls of their growth. In: Bádenas, B., Aurell, M. & Alonso-Zarza, A.M., (eds.), Abstracts of 28th IAS Regional Meeting of Sedimentology, 5–8.07.2011, Zaragoza, Spain, p. 117.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H. 2011. Detrital origin of terra rossa soils from Drevenik travertine complex (Northern Slovakia). In: Bádenas, B., Aurell, M. & Alonso-Zarza, A.M., (eds.), Abstracts of 28th IAS Regional Meeting of Sedimentology, 5–
8.07.2011, Zaragoza, Spain, p. 335.


Wróblewski, W. & Gradziński, M. 2011. The significance of surface and subsurface processes in modern tufa growth: concepts and preliminary results. Climate Change – The Karst Record (KR6) Conference University of Birmingham 26-29th June 2011 with pre- and post-conference field trips, University of Birmingham, Birmingham, p. 139.

Minor, P. & Wróblewski, W., 2011. Karst forms in travertines of Northern Slovakia: morphology and development. SGC2011. 2nd Students’ International Geological Conference Abstracts, 28.04-01.05.201, University of Latvia, Ratniek, LU Akadēmiskais Apgāds, Riga,  p. 45.

2010


Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Geochemical and sedimentological evidence of allochthonous origin of terra rossa from Dreveník travertine buildup (Spiš, Slovakia). ESSEWECA Conference, Environmental, Structural and Stratigraphic Evolution  of  the  Western  Carpathians,    Bratislava,  2–3.12.2010,  Mineralia  Slovaca,
32(4): 521–522.


Gradziński, M.,  Czop, M., Duliński, M., Motyka, J. & Wróblewski, W., 2010. Rozwój epikrasu warunkowany dostawą endogennego CO2. In: Szelerewicz, M. & Urban, J., Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8–10.10.2010, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p.41.

Wróblewski, W., 2010. Origin and age of speleothems from Drevenik travertine buildup

(Northern Slovakia). In: Tomás, S., Szurlies, M. & Mutti, M. (eds.), Sediment 2010

Meeting,   25-27.06.201,   Potsdam,   Schriftenreihe   der   Deutschen   Gesellschaft   für

Geowissenschaften, 72: 88.


Wróblewski, W., 2010. Origin and facies of Dreveník travertine mound (Spiš, Slovakia). In: Haczewski,  G.  (ed.),  1st       Students  International  Geological  Conference  Abstracts, Kraków 16-19.04.2010, Polish Geological Society, Kraków, p. 49.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Suggestions on the allochthonous

origin of terra rossa from Dreveník hill (Spiš, Slovakia).   Slovenský Kras, 48(2): 153–

161.


2009


Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2009. Uwagi o zjawiskach krasowych budowli trawertynowe Dreveník (Spisz, Słowacja). In: Szelerewicz, M., Urban, J. & Dobrowolski,  R.  (eds.),  Materiały  43.  Sympozjum  Speleologicznego,  Zamość,  16–
18.10.2009, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 85.


Wróblewski, W. 2009. Facies of Dreveník travertine mound (Spiš, Slovakia). Research, Utilization  and  Protection  of  Caves  Conferece,  Smolenice,  10–13.11.2009,  Aragonit,
14(2):163–164.


Wróblewski, W., 2009. Dreveník travertine mound (Spiš, Slovakia) – Lithotypes and Facies.

In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds.), 27th IAS Meeting of Sedimentology, Sedimentary of  Mediterranean  Island(s)  Abstracts  Book,  Alghero,  20-23.09.2009,  Editrice Democratica Sarda, Sassari, p. 722.

2008


Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Stworzewicz E., Holúbek P., Rajnoga P., Wróblewski W. & Kováčová M., 2008. Facies and age of travertines from Spiš and Liptiov regions (Slovakia) - preliminary results. Slovenský Kras, 46: 31–40.

Gradziński, M.,  Duliński, M., Hercman, H., Holúbek, P., Kovácová, M., Stworzewicz, E., Rajnoga, P. & Wróblewski, W., 2008. Factors controlling growth of travertine mounds

in northern Slovakia.    ESSEWECA Conference, Environmental, Structural and Stratigraphic Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, 4–5.12.2008. Mineralia Slovaca, 40: 235.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E.,  Rajnoga, P., Wróblewski, W.

& Holúbek, P, 2008. Czynniki warunkujące wzrost trawertynów zasilanych wodami głębokiego krążenia. In: Wojewoda, J. (ed.), Baseny śródgórskie: kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 3, Kudowa Zdrój, 15–21.09.2008, Wind, Wrocław, p. 7.

Wróblewski, W., 2008. Facje budowli trawertynowej Dreveník w kamieniołomie Žehra (północna Słowacja). In: Wojewoda, J. (ed.), Baseny sródgórskie: kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 3, Kudowa Zdrój, 15–21.09.2008, Wind, Wrocław, pp. 35–36.

Gradziński M., Bella P., Czop M., Duliński M., Głazek J., Haviarová D., Hercman H., Holúbek P., Motyka J., Mrozińska T., Rajnoga P., Stworzewicz E. & Wróblewski W.,
2008. B5. Trawertyny i kras północnej Słowacji. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26–28.06.2008, Kraków, Przewodnik Sesji Terenowych, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp.101–119.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W.

& Holúbek, P., 2008. Are travertines a reliable palaeoclimatic proxy? The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records, 2-5.06.2008, Chongqing, Abstract Volume, Southwest University, Chongqing, pp. 92–93.

więcej o

Obecnie

Minerały skałotwórcze (ćwiczenia)
Hydrogeologia (ćwiczenia)
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski)
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
Pracownia magisterska
Pracownia specjalizacyjna

W poprzednich latach

Geologia (ćwiczenia dla studentów IGiGP UJ)
Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał (ćwiczenia)
Metody komputerowe w geologii (ćwiczenia)
Technologie informacyjne (ćwiczenia)
Analiza facjalna (ćwiczenia)
Ćwiczenia terenowe Geologia Karpat Centralnych (Słowacja, Rumunia)


Zajęcia dydaktycznie poza ING UJ

Freshwater carbonates course (w języku angielskim): wykłady i ćwiczenia
– Pamukkale University (Turcja) w ramach programu ERASMUS+ w 03.2017
– Cairo University (Egipt) w ramach programu ERASMUS+ w 12.2017
– University of Belgrade (Serbia) w ramach programu CEEPUS w 04.2018