dr Wojciech Wróblewski

Zakład: Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny
Pokój: 2.21
Telefon: 12 664 4373
E-mail: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

 • sedymentologia skał węglanowych
 • geologia krasu
 • hydrogeologia i hydrochemia

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • geneza martwic wapiennych i trawertynów (Polska, Słowacja, Gruzja, Iran)
 • wpływ aktywności sejsmicznej na wykształcenie osadów jaskiniowych (Polska)

Rejony badawcze i prowadzone obecnie prace terenowe

 • Polska: badania sedymentologiczne, tektoniczne i hydrologiczne na obszarze wyżyny krakowsko-częstochowskiej, zapadliska przedkarpackiego, Karpat zewnętrznych i wewnętrznych
 • Słowacja: sedymentologiczne, hydrologiczne i tektoniczne na obszarze Karpat wewnętrznych (na Spiszu i w Krasie Słowackim)
 • Gruzja: badania sedymentologiczne i hydrogeologiczne w paśmie fałdowym Wielkiego Kaukazu w rejonach Mccheta-Mtianetia i Svanetia
 • Iran: badania sedymentologiczne i tektoniczne w górach Alborz w północno zachodniej części prowincji Mazandaran

 

Doświadczenie zawodowe

Udział w projektach badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

 

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Stankovič, J., 2017. Recently growing subaqueous flowstones: occurrence, petrography, and growth conditions. Quaternary International, 437: 84-97.

Podgórska, D., Wróblewski, W. & Motyka, J., 2016. Właściwości fizykochemiczne wód źródlanych z rezerwatu Morzyk w Grodźcu Śląskim (Pogórze Cieszyńskie). Prądnik, 26: 173-178.

Gradziński, M., Wróblewski, W. & Bella, P., 2015. Cenozoic freshwater carbonates of the Central Carpathians (Slovakia): facies, environments, hydrological control and depositional history. In: Haczewski, G. (ed.), Guidebook for field trips accompanying 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Kraków on 22nd–25th of June 2015, pp 217–245.

Gradziński, M., Wróblewski, W., Duliński, M. & Hercman, H., 2014. Earthquake-affected development of a travertine ridge. Sedimentology, 61: 238–263.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Suggestions on the allochthonous origin of terra rossa from Dreveník hill (Spiš, Slovakia).  Slovenský Kras, 48(2): 153–161. 

 

Spis wybranych publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełny spis pblikacji (do pobrania)

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2017/18)

 • Geologia dynamiczna (WB.IG-0105-DL)
 • Minerały skałotwórcze (WB.ING-71)
 • Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał (WGG.ING-125-IF)
 • Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski) (WB.ING-9)
 • Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii (WB.ING-63)