MOST

MOST to działający od 1999 roku program mobilności studentów i doktorantów. Daje możliwość studiowania przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z 19 polskich uniwersytetów (poza UJ). Udział w nim to także możliwość korzystania z pomocy fachowców i bibliotek na innych Uczelniach.

W programie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu drugiego semestru oraz studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  
W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna, na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

 

Koordynatorami programu MOST są:

Uczelniany Koordynator Programu MOST na UJ
dr Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. 12 663 39 53
mail: piotr.obacz@uj.edu.pl

 

Koordynator kierunkowy na Geologii:
mgr Ewa Kwiatkowska
ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.08
tel. +48 12 664 4355
godziny przyjęć studentów: od poniedziałku do czwartku: 10.00-13.00
studia.ing@uj.edu.pl

 

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 5, 31-007 Kraków. Miejsca w domach studenckich UJ przydzielane są na czas odbywania się zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz letniej sesji egzaminacyjnej (okres od dnia 24 lutego 2014 roku do dnia 29 czerwca 2014 roku). Studenci, którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mogą kwaterować się we wskazanym akademiku w godzinach pracy administracji danego domu studenckiego. Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich UJ znajdują się na stronie internetowej: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/akademiki/index%28%29

 


Pliki do pobrania: