Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

MOST to działający od 1999 roku program mobilności studentów i doktorantów. Daje możliwość studiowania przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z 19 polskich uniwersytetów (poza UJ). Udział w nim to także możliwość korzystania z pomocy fachowców i bibliotek na innych Uczelniach.

W programie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu drugiego semestru oraz studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  
W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna, na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

 

Koordynatorami programu MOST są:

Uczelniany Koordynator Programu MOST na UJ
dr Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. 12 663 39 53
mail: piotr.obacz@uj.edu.pl

 

Koordynator kierunkowy na Geologii:
mgr Ewa Kwiatkowska
ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.08
tel. +48 12 664 4355
godziny przyjęć studentów: od poniedziałku do czwartku: 10.00-13.00
studia.ing@uj.edu.pl

 

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 5, 31-007 Kraków. Miejsca w domach studenckich UJ przydzielane są na czas odbywania się zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz letniej sesji egzaminacyjnej (okres od dnia 24 lutego 2014 roku do dnia 29 czerwca 2014 roku). Studenci, którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mogą kwaterować się we wskazanym akademiku w godzinach pracy administracji danego domu studenckiego. Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich UJ znajdują się na stronie internetowej: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/akademiki/index%28%29

 

Pliki do pobrania: