MOST

MOST to działający od 1999 roku program mobilności studentów i doktorantów. Daje możliwość studiowania przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z 19 polskich uniwersytetów (poza UJ). Udział w nim to także możliwość korzystania z pomocy fachowców i bibliotek na innych Uczelniach.

W programie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu drugiego semestru oraz studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru.

 

Koordynatorami programu MOST są:

 

Koordynator Uczelniany na Uniwersytecie Jagiellońskim
mgr Agnieszka PIZIAK (w zastępstwie Pani Paulina Popowicz)
ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
tel. (12) 663 11 34

Koordynator kierunkowy na Geologii:
mgr Ewa Kwiatkowska
ul. Oleandry 2a, pok. 105
tel. +48 12 663 2481 tel. wew. 2481
godziny przyjęć studentów: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 14.00
studia.ing@uj.edu.pl

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 5, 31-007 Kraków. Miejsca w domach studenckich UJ przydzielane są na czas odbywania się zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz letniej sesji egzaminacyjnej (okres od dnia 24 lutego 2014 roku do dnia 29 czerwca 2014 roku). Studenci, którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mogą kwaterować się we wskazanym akademiku w godzinach pracy administracji danego domu studenckiego. Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich UJ znajdują się na stronie internetowej: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/akademiki/index%28%29

 


Pliki do pobrania: