Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej)

CEEPUS jest programem zajmującym się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS III są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry.


W CEEPUS istnieją 2 możliwości wymiany:

    w ramach sieci uczelni
    w ramach Freemover – miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią

O stypendia CEEPUS mogą ubiegać się:

studenci I i II stopnia studiów (4 miesiące)
oraz III stopnia studiów (1 miesiąc), jak również nauczyciele akademiccy (minimalny okres pobytu – 7 dni wraz z 6 godzinami wykładowymi), przede wszystkim w ramach istniejącego w ING sieci wymiany CEEPUS III.

Uczestnicy programu CEEPUS otrzymują stypendia przyznawane przez kraje przyjmujące. Miesięczne stawki stypendiów do poszczególnych krajów podane są na stronie http://www.ceepus.info/

 

Do pobrania:  Warunki wyjazdu


Istniejąca w ING  sieć wymiany CEEPUS (CIII-RO-0038 Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe) obejmuje następujące uczelnie zagraniczne:

 1. Albania, Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining

    Homepage: http://www.upt.al/index.php/en/faculties-and-institutes/fgm

    Website for ECTS: http://dibmin-fgjm.org/struktura.html

 2. Austria, University of Graz, Institute for Earth Sciences

    Homepage: http://erdwissenschaften.uni-graz.at/index_de.php

    Website for ECTS: http://erdwissenschaften.uni-graz.at/lehre/index_de.php

3. Austria, University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck

    Homepage: http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/geo_und_atmosphaerenwissenschaften/

    Website for ECTS: http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ma-erdwissenschaften/infos-pruefungsreferate.html

4. Austria, University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics

    Homepage: http://www.unileoben.ac.at/content/view/18/388/lang,de/

    Website for ECTS: http://www.unileoben.ac.at/component/option,com_wrapper/Itemid,315/lang,de/

5. Austria, University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy

    Homepage: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=139,94438&_dad=portal&_schema=PORTAL

    Website for ECTS: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=73,1044449&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. Austria, University of Vienna, Center for Earth Sciences

    Homepage: http://lithosphere.univie.ac.at/home/

    http://ssc-geo-astronomie.univie.ac.at/spl-28-geowissenschaften/

    Website for ECTS: http://ssc-geo-astronomie.univie.ac.at/spl-28-geowissenschaften/

7. Czechy, Masaryk University in Brno, Department of Geological sciences

    Homepage: http://www.muni.cz/sci/315010

    Website for ECTS: http://www.sci.muni.cz/en/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

8. Chorwacja, University of Zagreb, Faculty of Science

    Homepage: https://www.pmf.unizg.hr/geol/en

    Website for ECTS: https://www.pmf.unizg.hr/geol/en/study_programs

9. Węgry, Eötvös Loránd University, Institute of Geology

    Homepage: http://geosci.elte.hu/en_szervezeti.htm

    Website for ECTS: http://157.181.174.19/kredit/index.htm

    http://geosci.elte.hu/en_oktatas.htm

10. Rumunia, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Department of Geology and Geochemistry

    Homepage: http://geology.uaic.ro/

    Website for ECTS: http://www.geo.uaic.ro/index.php/programe-de-studii/departament-geologie/seria-2012-2016/domeniul-geologie/seria-2012-2015

11. Rumunia, “Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca, Department of Mineralogy

    Homepage: http://bioge.ubbcluj.ro/geologie/

    Website for ECTS: http://bioge.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant/ http://www.ubbcluj.ro/en/studenti/invatamant/ects.html

12. Serbia, Belgrade University, Faculty of Mining and Geology,Division of Geology

    Homepage: http://www.rgf.bg.ac.rs/?lang=en#

    Website for ECTS:    http://www.rgf.bg.ac.rs/index.php?menu=programstudija&id=53&stepen=M&lang=en

13. Słowenia, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology

    Homepage: http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=130

    Website for ECTS: http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=1249

14. Słowacja, Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology

    Home: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=geology

    Website for ECTS: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=studijny_program

15. Słowacja, Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences

    Homepage: http://www.ugv.fberg.tuke.sk/

    Website for ECTS: http://www.ugv.fberg.tuke.sk/department/_studium.php?IdLang=0&id_menu_studium=54: http://web.tuke.sk/ECTS/