CEPUS

CEEPUS (ang. Central European Exchange Program of University Studies)

jest międzynarodowym programem kształcenia ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy szkół wyższych i wymiany akademickiej.
Program został przyjęty przez AUSTRIĘ, BUŁGARIĘ, CHORWACJĘ, CZECHY,
WĘGRY, POLSKĘ, RUMUNIĘ, SŁOWACJĘ I SŁOWENIĘ. Ponadto, Austria
realizuje obecnie specjalne programy tematyczne, z innymi krajami
Europy południowo-wschodniej.
 
Wymiana między szkołami wyższymi realizowana jest zasadniczo poprzez
porozumienia (sieci) pomiędzy szkołami wyższymi kilku krajów
udziałowców. Wymiana obejmuje studentów, doktorantów i nauczycieli z
instytutów, które przystąpiły do sieci.
 
Nauki o Ziemi współpracują w obrębie sieci A-105, koordynowanej przez
prof. dr. Volkera HÖCKA z Uniwersytetu w Salzburgu, w Austrii. Sieć ta
obejmuje obecnie instytuty nauk o Ziemi uniwersytetów w:
Salzburgu, Bratysławie, Budapeszcie, Brnie, Cluju-Napoce, Krakowie,
Insbruku, Ołomuńcu, Sosnowcu, Wiedniu, Wrocławiu i Zagrzebiu.
 
Specjalne programy tematyczne realizowane są między Austrią i Tiraną,
Sarajewem i Belgradem.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym programie jako
student albo nauczyciel skontaktuj się z lokalnym koordynatorem. W
Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Lokalny koordynator udziela informacji o szczegółach programu,
warunkach składnia wniosków oraz warunkach wyjazdów zagranicę.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej programu
www.ceepus.info oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 

Wykaz koordynatorów lokalnych:

 1. Salzburg: V. Höck

 2. Bratysława: M. Putis

 3. Brno: J. Leichmann

 4. Budapeszt: L. Czontos

 5. Cluj: C. Ionescu

 6. Kraków: Elżbieta Machaniec.

 7. Insbruk: Ch. Franzen

 8. Ołomuniec: O. Babek

 9. Sosnowiec: A. Gawęda

 10. Wiedeń: F. Koller

 11. Wrocław: R. Kryza

 12. Zagrzeb: D. Tibljas

 

Warunki uczestnictwa w programie CEEPUS

 

Uczelnie partnerskie

ALBANIA:

Politechnika w Tiranie (Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining)

AUSTRIA :

Uniwersytet w Wiedniu  (University of Vienna , Center for Earth Sciences)

Uniwersytet  w  Gracu (University of Graz Karl-Franzes, Institute of Earth Sciences)

Uniwersytet  w  Leoben   (University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics)

Uniwersytet  w  Insbruku (University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck)

Uniwersytet w Salzburgu (University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy)

CHORWACJA:

Uniwersytet w Zagrzebiu (University of Zagreb, Faculty of Science)

CZECHY

Uniwersytet Techniczny w Brnie (Brno University of Technology)

RUMUNIA :

Uniwersytet  w Cluj-Napoca  ("BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, Department of

Mineralogy )

 Uniwersytet w Iasi (Alexandru Ioan Cuza" University of  Iasi)

SERBIA:

Uniwersytet w Belgradzie  (University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology)

SŁOWACJA :

Uniwersytet w Bratysławie (Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology)

Politechnika w Koszycach (Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences)

SŁOWENIA:

Uniwersytet w Ljubljanie

(University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology)

WĘGRY:

Uniwersytet w Budapeszcie   (Eötvös Loránd University, Institute of Geology, Budapest)