Obsługa studentów niepełnosprawnych

Wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przysługującymi prawami w Artykule 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Link do artykułu można znaleźć się tutaj:

http://www.darelearning.eu/edukacja_wlaczajaca.html

Pod podanym adresem można również znaleźć link do dyskusji zawierającej fragmenty Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na temat traktowania osób niepełnosprawnych.

Pomoc można uzyskać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

http://www.bon.uj.edu.pl/

ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków
tel.: (0-12) 424 29 50; e-mail: bon@uj.edu.pl

„Space of inclusion" - innowacyjny kurs e-learningowy dla kadry kierowniczej i menedżerów

 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Piotra i Marii Curie z Paryża oraz międzynarodowa firma Thales z siedzibą we Francji, w wyniku podpisanego porozumienia, opracowały innowacyjny kurs e-learningowy zwiększający świadomość kadry kierowniczej w zakresie niepełnosprawności. Ma on służyć menedżerom różnych firm na całym świecie oraz kierownikom i pracownikom jednostek na wielu uczelniach. Szkolenie to jest wyjątkowe z co najmniej kilku powodów:

  • Zostało przygotowane w multimedialnej e-learningowej technologii animacyjnej i jako jedno z niewielu na świecie spełnia wymogi dostępności do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych.
  • Jest skondensowane, a jednocześnie stanowi ogromne kompendium wiedzy dla menedżerów i pracowników.
  • Oswaja odbiorcę z tematyką niepełnosprawności, pokazuje potencjał osób niepełnosprawnych szukających pracy oraz uwrażliwia pracodawców/menedżerów na możliwości osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, którzy przy zastosowaniu odpowiednich kompensacji mogą być niezwykle cennymi pracownikami.
  • Jest oparte na zapisach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, co daje jednolitą podstawę prawną promowanych rozwiązań i adaptacji.
  • Ma charakter uniwersalny, czyli mogą z niego korzystać menedżerowie i pracownicy we Francji, Polsce lub Australii i wszyscy znajdą w nim coś ciekawego, co wzbogaci ich wiedzę w zarządzaniu zespołem.
  • Łączy biznes i uczelnie wyższe w działaniach na rzecz odpowiedzialności społecznej.
  • Powstało w wersji angielskiej, francuskiej i polskiej.
  • Jest udostępnione dla wszystkich użytkowników Internetu.

 

Więcej informacji oraz dostęp do modułów szkoleniowych znajdują się na stronie www.SpaceOfInclusion.eu

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia.