Kontakt Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich:

Telefon: +12 664 43 74
 
Dziekanat ds. studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ
mgr Elżbieta Krąż
ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.09
30-387 Kraków
tel. +12 664 43 56
e-mail: elzbieta.kraz@uj.edu.pl
           wgig.doktoranci@uj.edu.pl
 
 
Towarzystwo Doktorantów UJ
ul. Czapskich 4/14
tel.:  (012) 663 39 04
 
Przedstawiciel doktorantów
mgr Rafał Damaziak
pokój s14