Praktyki

Studenci odbywający staże i praktyki w roku akademickim 2016/2017

Dominika Socha

Dominika Socha – absolwentka geologii w ING w dniach 10.07.2017 – 10.10.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w firmie Orlen Upstream Sp. z.o.o w oddziale w Krakowie w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

 

Były to niesamowite trzy miesiące zdobywania nowych doświadczeń w jednej z większych firm naftowych w Polsce. Główne szkolenie BHP odbyłam w siedzibie firmy w Warszawie, gdzie poszerzyłam wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także mogłam porozmawiać również z pracownikami firmy na temat zawodu i pracy geologa. Podczas stażu zajmowałam się analizą danych geochemicznych pochodzących z wierceń w Karpatach jak i na Niżu Polskim, z wykorzystaniem programu PETREL. Miałam możliwość udziału w pracach terenowych podczas wizyty na wiertni „Pasieki-OU1”. Zapoznałam się także z dokumentacją geologiczną otworów, sposobami jej tworzenia, a także ze sposobami nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. Poszerzyłam także swoją wiedzę dotyczącą prawa geologicznego i górniczego. Dziękuję bardzo dyrektorowi Pionu Poszukiwań Orlen Upstream p. J. Zacharskiemu, za możliwość odbycia stażu. Dziękuję całemu zespołowi krakowskiemu za świetną atmosferę w pracy, szczególne podziękowania pragnę skierować w stronę Janka Hejnara, który pełnił funkcję mojego opiekuna podczas stażu.

Dominika Socha