Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie konkursu na stypendystę doktoranta w projekcie badawczym prof. dr hab. Alfred Uchmana

Ogłoszenie konkursu

na stypendystę doktoranta w projekcie badawczym prof. dr hab. Alfred Uchmana, pt. „Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego”

 

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) Ukończone studia magisterskie z geologii.

2) Status doktoranta.

3) Znajomość procesów sedymentacji w środowiskach lądowych.

3) Umiejętność i wysoka motywacja do badań terenowych i częściowego opracowania wyników badań.

4) Umiejętność pracy w zespole.

 

Zadania:

Badania terenowe nad utworami wydmowymi na terenie Polski i Litwy. Badania laboratoryjne i częściowe opracowywanie wyników.

 

Termin składania podań:

do 2018-08-28, godz.  23:59

 

Warunki:

Jedno stypendium trwa 10 miesięcy a drugie 24 miesiące. Każde stypendium wynosi 3500 zł na miesiąc (wg kosztów w grancie).

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie aplikacji składającej się z:

1. Życiorysu

2. Krótkiej charakterystyki dotychczas wykonanych prac naukowych

3. Kopii dyplomu ukończenia studiów

4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownych dokumentów na adres e-mail: alfred.uchman@uj.edu.pl do dnia 28.08.2018.

Data opublikowania: 22.08.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski