Przejdź do głównej treści strony

Studiuj z nami!

Komunikaty

Studenci Geologii UJ w Laboratorium Geochemii Izotopów ING PAN

16 marca 2017 r. uczestnicy kursów „Metody Stratygrafii” oraz „Geologia Czwartorzędu” mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium Geochemii Izotopów Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład wprowadzający wygłosił kierownik laboratorium dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. PAN. Zwiedzanie obejmowało laboratorium ultraczystej chemii, które zostało wykonane w unikalnej technologii eliminującej wszelkie części metalowe od przestrzeni roboczej oraz laboratorium spektrometrii masowej wyposażone w spektrometr masowy z indukcyjnie wzbudzoną plazmą MC ICPMS Neptune firmy Thermoelectron Finningan oraz spektrometr masowy ze źródłem jonizacji termicznej TIMS VG‑Sector 54 firmy VG.​

 

Data opublikowania: 26.04.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski