Przejdź do głównej treści strony

Studiuj z nami!

Rozstrzygniecie konkursu na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach grantu NCN

Wyniki konkursu na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach grantu NCN nr 2016/23/B/ST10/02000 pt.: "Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego".

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Data opublikowania: 09.03.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia