Przejdź do głównej treści strony

Studiuj z nami!

Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Lelek

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 6 marca 2018 roku o godz. 13:00 w Auli 0.10 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3a, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Lelek
Tytuł pracy:
"Biostratygrafia i paleoekologia formacji z Machowa w rejonie
zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa-Rudka) w polskiej
części zapadliska przedkarpackiego na podstawie
nanoskamieniałości wapiennych"
Promotor:
Dr hab. Marta Oszczypko-Ciowes
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Recenzentami pracy są:
Prof. dr hab. Danuta Peryt
Instytut Paleobiologii P AN
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN
Instytut Nauk Geologicznych P AN

Egzemplarz pracy doktorskiej wraz z recenzjami do wglądu
znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.

Zawiadomienie w wersji elektronicznej

Data opublikowania: 02.03.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia