Przejdź do głównej treści strony

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Pauliny Minor-Wróblewskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 6 lutego 2018 roku
o godz. 13:00 w Auli 0.10
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gronostajowa 3a, odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej:
Mgr Pauliny Minor-Wróblewskiej
Tytuł pracy:
"Resedymentowany materiał wapienny odzwierciedleniem
środowisk obrzeżenia karpackich basenów fliszowych - studium
paleoceńsko-dolnoeoceńskiego fliszu serii śląskiej,
podśląskiej i skolskiej Karpat polskich"
Promotor:
dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ
(Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Recenzentami pracy są:
em. prof. dr hab. inż. Jacek Rajehel
(Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. Bogusław Kołodziej
(Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zawiadomienie w wersji elektronicznej

Data opublikowania: 19.01.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia

Studiuj z nami!