Przejdź do głównej treści strony

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Pawła Mikusia

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 30 stycznia 2018 roku o godz. 12:00 w Auli 0.10 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3a, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:
Mgr. Pawła MIKUSIA
Tytuł pracy:
"Interakcja grubego rumoszu drzewnego i procesów
fluwialnych w ciekach karpackich różnej wielkości"
Promotor:
dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN
(Instytut Ochrony Przyrody PAN)
Recenzentami pracy są:
prof. dr hab. Ireneusz Malik
(Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Alfred U chman
(Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zawiadomienie w wersji elektronicznej

Data opublikowania: 19.01.2018
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia

Studiuj z nami!