Przejdź do głównej treści strony

Konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty

W ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS pt: „Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego” kierownik projektu ogłasza konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty.

Wymagania stawiane kandydatom

 • Aktualny status doktoranta,
 • ukończone studia magisterskie z obronioną pracą z zakresu nauk mineralogicznych lub pokrewnych,
 • dobra znajomość podstaw mineralogii krzemianów warstwowych (clay mineralogy) i praktyczna znajomość technik ich badania (XRD, FTIR, SEM-EDS),
 • co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy w laboratorium ilastym, mile widziane doświadczenie w separacji elektromagnetycznej frakcji ilastej,
 • znajomość podstaw chemii,
 • zdolność do i chęć nauki nowych procedur analitycznych,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim i angielskim,
 • zaangażowanie w pracę naukową i silna motywacja do pracy.

Opis zadań

 • Prace terenowe obejmujące opis i pobór próbek gleb
 • przygotowanie pobranych próbek do analiz instrumentalnych
 • separacja peletów glaukonitowych, minerałów ilastych i frakcji o różnej podatności magnetycznej,
 • analizy instrumentalne przygotowanych próbek
 • pomoc/udział w przygotowywaniu manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15.01.2018, 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia

Wybrane/i kandydatki/ci będą otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 1000-3000 zł miesięcznie w zależności od okresu zatrudnienia i % czasu zaangażowania w projekcie .
Miejsce pracy: Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków
Planowana data/okres rozpoczęcia: marzec 2018 – styczeń 2019
Czas trwania umowy: 8-24 miesiące

 

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców" NCN.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
• potwierdzenie statusu doktoranta
• spis publikacji naukowych
• temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:
Dr hab. Michała Skiby
Instytut Nauk Geologicznych

Wydział Geografii i Geologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 3a

30-387 Kraków
michal.skiba@uj.edu.pl


Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 

Data opublikowania: 14.12.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia

Studiuj z nami!