Przejdź do głównej treści strony

Staże dla absolwentów studiów geologicznych

Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) zaprasza absolwentów Wydziałów: Nauk o Ziemi, Geografii i Geologii, Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów II stopnia.

Wymiar stażu wynosi 480 godzin w czasie 3 miesięcy (160 godzin miesięczne) i jest płatny 2 000,00 brutto miesięcznie (całkowity koszt ponosi PIG-PIB).

Ideą stażu jest możliwość rozwoju oraz poznania wszystkich aspektów działalności Instytutu w ramach służby geologicznej.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oferuje zdobycie doświadczenia:

 • 30 osobom w siedzibie Instytutu w Warszawie. Nabór będzie odbywał się od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. W każdym miesiącu przyjętych zostanie 10 osób.
 • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Gdańsku. Nabór będzie odbywał się od grudnia 2017 r.
 • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Kielcach. Nabór będzie odbywał się od grudnia 2017 r.
 • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Krakowie. Nabór będzie odbywał się od stycznia 2018 r.
 • 4 osobom w Oddziale Instytutu w Sosnowcu. Nabór będzie odbywał się od stycznia 2018 r.
 • 4 osobom w Oddziale Instytutu we Wrocławiu. Nabór będzie odbywał się od lutego 2018 r.

W Warszawie oferujemy praktyki w systemie przechodnim, tzn. każdy stażysta będzie pracować w trzech, spośród niżej wymienionych Programów – w każdym po jednym miesiącu:

 • Program Geologia Złożowa i Gospodarcza,
 • Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna,
 • Program Geozagrożenia i Geologia Inżynierska (Kraków),
 • Program Hydrogeologia i Środowisko,
 • Program Geologiczne Bazy Danych.

W Oddziałach Instytutu proponujemy praktyki w systemie nieprzechodnim, a programy stażowe są zgodne ze specyfiką danego regionu.

Studenci zapoznają się z charakterem pracy w Instytucie oraz nabędą nowe, praktyczne umiejętności – zarówno te związane z zawodem, jak i interpersonalne, komunikacyjne. Staż ma umożliwić studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem specjalistów z PIG-PIB.

Po zakończeniu stażu każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie wraz z opisem wykonywanych podczas stażu zadań, certyfikat i rekomendację, która będzie przydatna w poszukiwaniu pracy.

Piętnastu najlepszym stażystom spośród 30-tu odbywających staż w Warszawie oraz dwóm z czterech w każdym Oddziale Instytutu, PIG-PIB zapewni pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 1 roku z możliwością kontynuowania zatrudnienia.

Aplikacje (list motywacyjny i CV) prosimy przesyłać mailem na adres: agnieszka.giemza@pgi.gov.pl z dopiskiem „Program stażowy” lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program stażowy" i z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu, w siedzibie PIG-PIB, kancelaria ogólna - pokój nr 1 (tuż za wejściem głównym) w godz. 7.30–15.00 przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń.

Data opublikowania: 29.11.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia

Studiuj z nami!