Przejdź do głównej treści strony

Studiuj z nami!

Wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

W dniach od 5 czerwca do 30 czerwca br. (I tura) w USOSweb można zarejestrować wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018.
Tura przeznaczona jest dla studentów, którzy w przyszłym roku akademickim będą kontynuowali naukę na tym samym stopniu studiów.
Wnioski studentów III roku studiów pierwszego stopnia, którzy w przyszłym roku akademickim będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zostaną rozpatrzone w II turze.

Podstawowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są kwota netto dochodu przypadająca na członka rodziny studenta oraz odległość od miejsca stałego zameldowania do Uczelni.

Wniosek o miejsce w domu studenckim należy zarejestrować w USOSweb wcześniej wypełniając oświadczenie o dochodach za 2016 r. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ (Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 28 października 2016 r.).

Wydrukowane z USOSweb oświadczenie o dochodach oraz wniosek o miejsce w domu studenckim należy dostarczyć koordynatorowi pomocy materialnej pok. 1.08 w nieprzekraczalnym terminie 30.06.2017 r.

Studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia składają wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w II turze, która zostanie uruchomiona po rozpoczęciu wpisów na studia. Wnioski studentów przyjętych na I rok będą rozpatrzone w II turze w pierwszej kolejności.

 

Data opublikowania: 19.06.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wróblewski

Wydarzenia