dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: profesor UJ
Pokój: 2.12
Telefon: 12 664 4365
E-mail: stan.leszczynski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • sedymentologia

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Warunki i procesy sedymentacji utworów ogniwa piaskowca z Żerkowic (koniak, synklinorium północnosudeckie), warstw magurskich strefy Siar płaszczowiny magurskiej (oligocen, Karpaty Polskie), warstw menilitowych płaszczowiny skolskiej (oligocen, Karpaty Polskie), formacji z Chmielnika (miocen, zapadlisko przedkarpackie)

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Leszczyński, S. & Nemec, W., 2015. Dynamic stratigraphy of composite peripheral unconformity in a foredeep basin. Sedimentology, 63: 645–680.

Breuer, P., Leszczyński, S. & Miller, M. A., 2015. Climate-controlled palynofacies and miospore stratigraphy of the Jauf Formation, Lower Devonian, northern Saudi Arabia. Review of Palaeobotany and Palynology, 212: 187–213.

Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian-Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34–50.

Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E. & Gasiński, M. A., 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Palaeocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies, 58: 367–387.

Leszczyński, S., 2010. Coniacian–?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 1–24.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji