Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizatorzy Sympozjum

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Pieniński Park Narodowy
Pieninský Národný park
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki w Dębicy

Komitet Organizacyjny

Wojciech Wróblewski (ING UJ) - przewodniczący
Pavel Bella (SOP SR SSJ)
Michał Gradziński (ING UJ)
Wojciech Gubała
Magdalena Jelonek (ING UJ)
Vladimír Kĺč (PIENAP)
Adam Kapturkiewicz (SSB)
Stanislav Pavlarčík (Jaskyniarska skupina Spišská Belá)
Przemysław Sala (ING UJ)
Michał Sokołowski (PPN)
Joachim Szulc (ING UJ)
Jan Urban (IOP PAN)
Paweł Valde-Nowak (IA UJ)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

10.10.2019 r. (czwartek)
•    12.00 – 18.30 – Sesja terenowa A
•    17.30 – 20.00 – Rejestracja uczestników (recepcja Hotelu Pod Jarmutą)
•    18.00 – 19.00 – Obiadokolacja
11.10.2019 r. (piątek)
•    7.30 – 8.30 – Śniadanie
•    8.00 – 10.00 –Rejestracja uczestników
•    9.00 – 18.00 – Sesje referatowe
•    13.00 – 14.00 – Obiad
•    18.00 – 19.00 – Zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
•    20.00 – Uroczysta kolacja
12.10.2019 r. (sobota)
•    7.00 – 8.00 – Śniadanie
•    9.00 – 18.30 – Sesja terenowa B
•    20.00 – Kolacja grillowa/ognisko
13.10.2019 r. (niedziela)
•    7.30 – 8.30 – Śniadanie
•    09.00 – 13.00 – Sesja terenowa C
•    13.00 – Zakończenie Sympozjum

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM
 

10.10.2019 r. (czwartek)
12.00 – 18.30    Sesja terenowa A (Prowadzący: W. J. Gubała) – Jaskinia w Dziurowej Skale, Bania w Jarmucie
17.30 – 20.00     Rejestracja uczestników
18.00 – 19.00     Obiadokolacja

11.10.2019 r. (piątek)
7.30 – 8.30    Śniadanie
8.00 – 10.00    Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15    Otwarcie Sympozjum – Joachim Szulc Przewodniczący Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika oraz zaproszeni goście
9.15 – 9.45    Janusz Baryła, Pavel Bella, Michał Gradziński, Wojciech Gubała, Adam Kapturkiewicz, Stanislav Pavlarčík, Wojciech Wróblewski – Jaskinie Pienin – zarys problematyki
9.45 – 10.00    Paweł Valde-Nowak, Adam Nadachowski, Teresa Madeyska et al. – Nowe dane dotyczące środowiska i pradziejów końca pleniglacjału i późnego glacjału w okolicy Jaskini Obłazowej
10.00 – 10.15    Wojciech J. Gubała, Jan Urban, Włodzimierz Margielewski – Jaskinie Homola – geneza, wykształcenie oraz fauna i flora
10.15 – 10.30     Wojciech J. Gubała, Krzysztof Piksa – Nietoperze Pienin
10.30 – 11.00    Przerwa kawowa
11.00 – 11.15    Jerzy Pukowski – Grzegorz Klassek – wspomnienie
11.15 – 11.30    Jerzy Pukowski, Tomasz Mleczek, Jan Urban, Włodzimierz Margielewski – Eksploracja i geologiczne badania naukowe jaskiń polskich Karpat fliszowych w ostatnim półwieczu
11.30 – 11.45    Paweł Gądek – Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń polskich Karpat Fliszowych (sierpień 2017 r. – lipiec 2018 r.)
11.45 – 12.00    Grzegorz Haczewski – Kras i jaskinie krasowe Bieszczadów Wysokich
12.00 – 12.15    Ditta Kicińska – Pochodzenie osadów klastycznych z jaskiń masywu Hoher Göll (Północne Alpy Wapienne, Austria) w świetle nowych danych
12.15 – 12.30    Jacek Szczygieł, Helena Hercman, Michał Gąsiorowski – Czy ostatnie zlodowacenie pogłębiło doliny tatrzańskie? Wnioski z datowań nacieków z jaskiń epifreatycznych
12.30 – 12.45     Andrzej Tyc, Tomasz Postawa, Piotr Duda, Zbigniew Rysiecki – Brekcja nietoperzowa z Jaskini Zawał w Podlesicach (Wyżyna Częstochowska) w świetle mikrotomografii rentgenowskiej
12.45 – 13.00    Jacek Pawlak, Helena Hercman, Marcin Błaszczyk – Wieloczynnikowy zapis zmian środowiska w naciekach z wybranych jaskiń tatrzańskich – zapis globalny, regionalny czy lokalny?    
13.00  – 14.00    Przerwa obiadowa
14.00 – 14.15 Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Greta Brancaleoni – Projekt badawczy „Stratygrafia, procesy depozycyjne i post-depozycyjne na paleolitycznych stanowiskach jaskiniowych Azji Środkowej“
14.15 – 14.30    Michał Gradziński, Pavel Bella, Juraj Littva, Przemysław Sala, Jacek Szczygieł, Wojciech Wróblewski – Zabliźnione nacieki jaskiniowe – rodzaje i geneza
14.30 – 14.45    Mieszko Janiszek – Szata naciekowa i perły jaskiniowe (?) w podziemnych obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
14.45 – 15.00    Wojciech Wróblewski – Powierzchniowe struktury korozyjne w skałach węglanowych w strefach naturalnych ekshalacji endogennego CO2
15.00 – 15.15    Marián Soják, Magda Cieśla, Anna Kraszewska, Krzysztof Rak, Jakub Skłucki, Paweł Valde-Nowak – Pierwsze wyniki wykopalisk w Jaskini Huciva w Tatrach Bielskich
15.15 – 15.30    Maciej Sobczyk, Bartłomiej Ćmielewski, Anna Kubicka – Jaskinia Ana Kai Tangata (Rapa Nui) i model 3D wykonany z wykorzytaniem fotogrametrii bliskiego zasiegu.
15.30 – 15.45    Maciej Sobczyk – Kras andyjski, prospekcja w jaskini Q´arañahuy w prowincji Canas, Cusco – Peru.    
15.45 – 16.15    Przerwa kawowa i sesja posterowa          
16.15 – 16.30     Krzysztof Rak, Maciej Grzelczyk, Alan Jaskot, Piotr Szczepanik – Toponimy a kwestia występowania znaków naskalnych w Beskidach Zachodnich
16.30 – 16.45    Krzysztof Rak, Paweł Franczak, Bogusław Franczyk, Alan Jaskot – Fenomen występowania współczesnych rytów naskalnych w okolicy Skawicy, w pow. suskim
16.45 – 17.00    Magdalena Sudoł-Procyk, Krzysztof Cyrek – Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych. Aktualne zagrożenia oraz postulaty na przyszłość
17.00 – 17.15    Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas – Wstępne wyniki badań fauny w krakowskich studniach miejskich
17.15 – 17.30    Joanna Kocot-Zalewska – Bezkręgowce jaskiń Wyżyny Częstochowskiej – podsumowanie badań prowadzonych w latach 2014-2017
17.30 – 17.45    Magdalena Jelonek, Michał Gradziński, Ján Zelinka – Zapis pyłkowy w lodzie jaskiniowym, Dobšinská ľadová jaskyňa (Słowacja)

18.00 – 19.00    Zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
20.00    Uroczysta kolacja

Sesja posterowa

Katarzyna Kasprowska-Nowak, Daniel Pipień – Nowe spojrzenie na schronisko skalne w Cieszynie – Marklowicach
Katarzyna Kasprowska-Nowak – „Domy” po ziemią – konstrukcje mieszkalne dawniej i dziś
Adam Łada, Ditta Kicińska, Krzysztof Najdek – Eksploracja jaskiń w Górach Prokletije (Czarnogóra) w latach 2015–2019
Andrea Pereswiet-Soltan – Nietoperze kopalne z górnego plejstocenu i holocenu Doliny Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Polska)
Grzegorz Sikora, Magdalena Kubicz, Joanna Kocot-Zalewska – Geocenamus brevidens (Allen, 1955) w Jaskini Piekło pod Skibami

12.10.2019 r. (sobota)
7.00 – 8.00    Śniadanie
9.00 – 18.30     Sesja terenowa B (Prowadzący: P. Valde-Nowak, A. Nadachowski, T. Madeyska, S. Filas, M. Gradziński, J. Motyka, W. Wróblewski, A. Podolak, P. Bella, S. Pavlarčík, Z. Višňovská, M. Soják, J. Littva) ¬– Zjawiska krasowe i jaskinie polskich i słowackich Pienin (Jaskinia w Obłazowej, przepływy krasowe przełomu Białki w Kramnicy, Frydman – Węglanowe nacieki w zabytkowych piwnicach,, Jaskinia Aksamitka w Skałach Haligowieckich)
20.00        Kolacja grillowa/ognisko

13.10.2019 r. (niedziela)
7.30 – 8.30    Śniadanie
09.00 – 13.00     Sesja terenowa C (prowadzący: W. Gubała, J. Urban) – Kras i jaskinie Wąwozu Homole
13.00        Zakończenie Sympozjum


SESJE TERENOWE – WAŻNE INFORMACJE

Sesja terenowa A – Osoby biorące udział w tej sesji zobowiązani są stawić się własnym środkiem transportu na parkingu przed Kościołem św. Jana Chrzciciela w Dursztynie (49°24'47.8"N 20°11'33.2"E; mapa poniżej), skąd cała grupa ruszy w kierunku 1 punktu tj. Jaskini w Dziurowej Skale. Następnie grupa uda się pod ośrodek „Hotel Pod Jarmutą” w Szczawnicy (miejsce obrad i zakwaterowania) skąd pieszo wyruszy do Sztolni w Jarmucie.
Osoby chcące odwiedzić jaskinię w Dziurowej Skale, muszą być wyposażone w czołówki montowane na kask z zapięciem pod brodę, zalecany jest również kombinezon i rękawice robocze oraz uprząż i przyrządy do asekuracji (część trasy zabezpieczona będzie liną).
Osoby chcące odwiedzić Banię w Jarmucie muszą być wyposażone w czołówki montowane na kask z zapięciem pod brodę. Zalecane jest posiadanie rękawic i obuwia terenowego.

 


Sesja terenowa B – Osoby chcące odwiedzić Jaskinię w Obłazowej, piwnice we Frydmanie i Jaskinię Aksamitkę proszone są o zabranie obuwia, stroju terenowego i czołówek. W przypadku chęci zwiedzenia całości Jaskini Aksamitka przydatny może być kombinezon i kask. Podczas zejścia przydatne mogą być również kijki trekkingowe. Na Słowacji będzie możliwość zakupienia napojów i ewentualnie (jeśli czas pozwoli) posiłku. Chętni proszeni są o zabranie Euro.

Sesja terenowa C – Osoby biorące udział w tej sesji proszone są o zabranie stroju terenowego oraz czołówek. Zalecane jest również posiadanie kombinezonu w przypadku wejścia do jaskiń.

 

Sesje plenarne sympozjum oraz noclegi  zaplanowane są w Ośrodku Kształcenia Kadr Hotel Pod Jarmutą w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica (http://www.hotelpodjarmuta.pl/).

 

Hotel pod Jarmutą dysponuje miejscami noclegowymi o ujednoliconym standardzie (pokoje 2 i 3- osobowe z łazienkami (http://www.hotelpodjarmuta.pl/pl/pokoje-standard.html).

- opłata konferencyjna 90 zł
- opłata konferencyjna zniżkowa 70 zł (członkowie Sekcji Speleologicznej)
- noclegi:
•    miejsce w pokoju – 45 zł /noc przy jednym noclegu
•    miejsce w pokoju – 40 zł /noc powyżej jednego noclegu
•    opłata uzdrowiskowa – 3 zł/dzień
- wyżywienie:
•    kolacja – 16.00 zł
•    śniadanie – 16.00 zł
•    obiad – 20.00 zł
•    uroczysta kolacja – 80.00 zł
•    kolacja grillowa/ognisko (w dniu 12.10) – 40.00 zł
•    prowiant podczas sesji terenowej B – 20 zł.
- Sesja terenowa B – 30 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych A i C. Ze względu na brak dofinansowania Sympozjum sesja terenowa B jest płatna. Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o indywidualne ubezpieczenie się.

 

UWAGA! Tak jak w roku ubiegłym opłatę konferencyjną wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia oraz Sesji terenowej B, NIE BĘDZIE MOŻNA wpłacać na miejscu po przyjeździe. Uprzejmie prosimy o wpłaty  na konto główne PTP im. Kopernika:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny,  ul. Podwale 1 m. 2,
31-118 Kraków
Santander Consumer Bank S.A. 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „Uczestnictwo w 53 Sympozjum Speleologicznym + Imię i Nazwisko”.

 

Uczestnictwo w Sympozjum należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie e-mailowo formularza zgłoszeniowego. W nazwie pliku proszę podać imię i nazwisko zgłaszającego. Adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij aby pobrać

Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz abstrakty referatów.
Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie jednostronicowych abstraktów do dnia 15 września br. drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski i Nowak (1984) oraz Kowalski et al. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal, J. & Nowak, A., 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik, W. (ed.), 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 pp.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal, J., Nowak, A. & Janik, W., 2008. Fauna jaskini. In: Janik, J., (ed.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, pp. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego poniżej

Kliknij aby pobrać schemat abstraktu


Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

Uwaga! Autorów wystąpień prosimy o przygotowanie 12 minutowych prezentacji (dodatkowe 3 minuty na dyskusję po wystąpieniu) w formacie MS PowerPoint lub Adobe PDF.
Autorów posterów prosimy o przygotowanie ich w formacie nie większym niż A0.