52. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZE TORUŃ 11–14.10.2018 r.

Dla autorów

Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  zostaną  wydane  materiały  sympozjalne  obejmujące  przewodnik sesji terenowych oraz abstrakty referatów.Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie jednostronicowych abstraktów do dnia 15 sierpnia br. do Łukasza Czyżewskiego, Instytut Archeologii WNH, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń, najlepiej drogą elektroniczną na adres-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły równieżw języku angielskim.

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury.
W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski i Nowak (1984) oraz Kowalski et al. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie
z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal, J. & Nowak, A., 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik, W. (ed.), 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 pp.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal, J., Nowak, A. & Janik, W., 2008. Fauna jaskini. In: Janik, J., (ed.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, pp. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum w zakładce „Dla autorów”.
Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu  do pobrania po kliknięciu niniejszy odnośnik:

Schemat abstraktu

 

Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc