52. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZE TORUŃ 11–14.10.2018 r.


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM


Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków


KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. Stanisław Roszak

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek

prof. dr hab. Wojciech Chudziak


KOMITET ORGANIZACYJNY


Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk,
Arkadiusz Krawiec, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Jarosław Pająkowski,
Jan Urban, Wojciech Wróblewski


Komunikat 2

 

Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego
 

Formularz zgłoszeniowy

 

KONTAKT


e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com, Poczta: Łukasz Czyżewski, Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

 

Organizacja 52 Sympozjum Speleolologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę