Speleo 2016

JUBILEUSZOWE
50. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

Kielce-Chęciny 20-23.10.2016

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Speleoklub Świętokrzyski

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński

Geopark Kielce

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Kasza – przewodniczący

Jan Urban

Wojciech Wróblewski

Elżbieta Dumnicka

Michał Poros

Artur Jedynak

Zbigniew Złonkiewicz

Piotr Ziółkowski

Małgorzata Ludwikowska-Kędzia  

 

 

Organizacja Sympozjum współfinansowana jest przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Wszystkie szczegóły (program, koszty, kontakt) w załączniku poniżej:

Komunikat II