O Sympozjum

49. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE

Załęcze Wielkie 22-25.10.2015

 

POD PATRONATEM

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Państwowego Instytutu Geologicznego

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wieluńska Grupa Speleo

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ditta Kicińska

Adam Szynkiewicz

Krzysztof Stefaniak

Adam Nadachowski

Urszula Ratajczak

Janusz Antczak

Dawid Trusiński

Elżbieta Dumnicka

Wojciech Wróblewski

 

DO POBRANIA

Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego

 I Komunikat

II Komunikat

Formularz Zgłoszeniowy

 

SPONSORZY

Cementownia Warta S.A.

 

Zakłady Usługowe "EZT" S.A

 

WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.