Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Jach

dr hab. Renata Jach

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: profesor UJ
Pokój: 2.32.0
Telefon: 12 664 4372
E-mail: renata.jach@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sedymentologia skał węglanowych
  • historia rozwoju północnej krawędzi Tetydy w jurze
  • geologia regionalna Karpat Wewnętrznych

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Środkowa i górna jura jednostki kriżniańskiej Tatr
  • Eocen tatrzański

Zajęcia dydaktyczne: 

  • Metody stratygrafii – wykłady i ćwiczenia (WB.ING-35)
  • Sedymentologia – ćwiczenia (WB.ING-13)
  • Podstawy geologii – ćwiczenia dla studentów kierunku biologiczno-geograficznego (INS-03)
  • Ćwiczenia terenowe w Pieninach i w Tatrach – kurs terenowy (WB.ING-43)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

Doktor habilitowany: 2020, Uniwersytet Jagielloński; habilitacja: Węglanowo-krzemionkowe osady jury środkowej i górnej domeny Fatrikum w Tatrach: zintegrowana stratygrafia, facje i środowisko sedymentacji
Doktor nauk o Ziemi: 2003, Uniwersytet Jagielloński; praca doktorska: Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich
Magister geologii: 1998, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody:
2006: Nagroda im. Wawrzyńca Teisseyre'a ; Polska Akademia Nauk
2004: stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców w, przedłużenie na 2005 rok
2003: Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera; Polskie Towarzystwo Geologiczne
2004, 2009, 2010, 2012: nagroda zespołowa rektora UJ

Doświadczenie dydaktyczne:
Promotor 8 prac magisterskich, 8 prac licencjackich.

Członkostwa w organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Geologiczne – członkostwo od 1996 r.,
International Association of Sedimentologists – członkostwo od 2001 r.
Polska grupa Robocza Systemu Jurajskiego, członek zarządu od 2005 r.

Organizacja konferencji:
2012, JURASSICA X, Rakhiv–Beňatina, Ukraina
2011, Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne. Zakopane
2011, JURASSICA IX, Małogoszcz
2009, LXXIX Zjazd Naukowy PTG, Bukowina Tatrzańska
2009, JURASSICA VIII, Vršatec, Słowacja
2008, JURASSICA VII, Żywiec
2007, JURASSICA VI, Ojców,
2006, JURASSICA V, Krościenko
2004, 1. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS, Zakopane

Doświadczenie zagraniczne:
2011: Elements, isotopes and organic matter in chemostratigraphy: applications, limitations and implications for global environmental change. Chemostratygrafia – kurs prowadzony przez Hugh Jenkyns. Ferrara, Włochy
2010: badania terenowe Argentyna
1996, 2001:, stypendium CEEPUS, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry
2000: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska

Kierownictwo projektów badawczych

2010–2013; Sedymentacja środkowo i górnojurajskich radiolarytów i wapieni bulastych jednostki kriżniańskiej i czynniki ją warunkujące;, N N307 016537; MNiSzW

2004–2006: Geneza toarckich manganowych utworów hydrotermalnych Tatr Zachodnich i ich znaczenie dla odczytania ewolucji basenu kriżniańskiego w jurze; 2 PO4D 03127; KBN

2002–2003: Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich; Główny wykonawca grantu promotorskiego; kierownik: prof. dr hab. Alfred Uchman; KBN; PB Nr 3PO4D 017 22

2000–2001: Środowiska depozycyjne utworów przełomu dolnej i środkowej jury jednostki kriżniańskiej Polskich Tatr Zachodnich, 6PO4D 082 19; KBN

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Jach, R., Gradziński, M. & Hercman, H., 2016. New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 60: 291–300.

Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65: 203–226.

Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), 2014. Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, 277 p.

Jach, R., Djerić, N., Goričan, Š. & Reháková, D., 2014. Integrated stratigraphy of the Middle Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 1–33.

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., southern Poland. Geological Quarterly, 56: 773–788.

Spis publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., southern Poland. Geological Quarterly, 56: 773–788.

Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Tatra Mountains, Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342–355.

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

Tyszka, J., Jach, R., & Bubik, M., 2010. A new vent−related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 55: 333–342.

Myczyński, R. & Jach, R., 2009. Cephalopod fauna and stratigraphy of the Adnet type red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologrum Poloniae, 79: 27–39.

Jach, R. & Dudek, T., 2005. Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposits from the Krížna Unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224: 136–152.

Jach, R., 2005. Storm-dominated deposition of the Lower Jurassic crinoidal limestone in the Krížna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Facies, 50: 561–572.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach. R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower-Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 133–151.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Jach, R., 2007. Bositra limestones – a step towards radiolarites: case study from the Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 161–170.

Jach, R. & Starzec, K., 2003. Glaucony from the condensed Lower-Middle Jurassic deposits of the Križna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 183–192.

Jach, R., 2002. Lower Jurassic spiculite series from the Križna Unit in the Tatra Mts, Western Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 131–144.

Jach, R., 2002. Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich. Przegląd Geologiczny, 50: 1159–1164.

Gradziński, M. & Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe – zarys problematyki. Przegląd Geologiczny, 48: 1191–1196.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Cementation of Holocene slope breccias in the Długa Valley (the Western Tatra Mts.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 105–113.

Jach, R., 2000. Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł koło Alwerni, Wyżyna Krakowska. Przegląd Geologiczny, 48: 1159–1162.

Rozdziały w książkach:

Gradziński, M., Gradziński, R. & Jach, R., 2008. Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. In: Klasa, A. & Partyka, J. (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda. Wydawnictwo OPN, Ojców, pp. 31–95.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. & Uchman, A., 2009. Sesja terenowa B2. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 159–168.

Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchman, A., 2006. Stop B3.12 – Huciański Klin crest: eastern part – late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 110–111.

Jach, R., 2006. Stop B3.10 – Huciański Klin Crest: western part – Domerian spiculites and Lower Toarcian crinoidal grainstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 106–108.

Jach, R. & Dudek, T., 2006. Stop B3–11 – Old shafts in the Huciański Klin Crest - Lower Toarcian manganese deposits. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6–18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 108–110.

Jach, R., Uchman, A., Grabowski, J., Gradziński, M., Kędzierski, M., Pszczółkowski, A. & Tyszka, J., 2004. Sesja terenowa B. Środowiska sedymentacyjne utworów juty i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska-Dolina Kryta-Huciański Klin-Dolina Lejowa). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 31–46.

Motyka, J., Gradziński, M. & Jach, R., 2004. Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 20–21.

Doniesienia konferencyjne:

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A., 2012. Kimmeridgian – Lower Tithonian pelagic sediments of the Krížna Nappe, Western Tatra Mts., southern Poland. In: IAS Meeting of Sedimentology 29th. Schladming, Austria, 10th – 13th September 2012, p. 537.

Reháková, D., Jach, R. & Uchman, A., 2012. Biostratygrafia i sedymentacja pelagicznych osadów kimerydu – dolnego tytonu jednostki kriżniańskiej, Dolina Lejowa, Tatry Zachodnie. In: Krobicki, M. et al. (ed.), Jurajsko-dolnokredowe utwory pienińskiego pasa skałkowego i obszarów przyległych (Ukraina – Zakarpacie, wschodnia Słowacja). Jurassica X – Abstrakty i przewodnik wycieczki terenowej Rakhiv–Beňatina 25–30.06.2012. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa, p. 22

Iwańczuk, J., Faber, K., Jach, R., Uchman, A. & Wędrychowicz, N., 2011. Lower Jurassic foraminifer assemblages as an indicator of the environment of deposition of the spotty limestones, Western Tatra Mts. In: Bąk, M., Kaminski, M. A. & Waśkowska, A. (eds), Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 96–97.

Jach, R., Bąk, M. & Uchman, A., 2011. Facje jurajskich radiolarytów i współwystępujących z nimi wapieni jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. IX Jurassica, Małogoszcz, 06-08 września 2011, Materiały konferencyjne, pp. 95–96.

Jach, R., Machaniec, E., Salata, D., Skiba, M. & Szczepaniak, M., 2011. Poziomy tufitopodobne w obrębie dolnych szarych zlepieńców eoceńskich, Staników Żleb, Tatry Zachodnie. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P. (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne. Zakopane, 13–16 października, 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzańskie Park Narodowy, pp. 82–83.

Machaniec, E., Jach, R. & Uchman, A., 2011. Selection of large foraminifera tests in the constructed wall of the trace fossils Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland. In: Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology 2011, Zaragoza, Spain, p. 374.

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., 2011. The orthophragminid (large foraminifera) rudstones as paleoecological indicators, Upper Bartonian deposits, Tatra Mountains. In: Bąk, M., Kaminski, M. A. & Waśkowska, A. (eds), Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 107.

Uchman, A. & Jach, R., 2011. Ichnological record of trophic level changes in Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland. World Conference on Paleontology and Stratigraphy 2011 (WCPS011), 18 November – 2 December 2011, Program and Abstracts. Nakhon Ratchasima Rajabat University, Thailand, p. 165.

Uchman, A., Jach, R. & Machaniec, E., 2011. Trace fossil Nummipera eocenica Hölder, 1989, a characteristic component of ichnofabric in Eocene nummulitic limestones. In: Rodríguez-Tovar, F. J. & García-Ramos, J. C. (eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop, p. 99.

Jach, R., 2010. Bositra limestones – ancestors of Jurassic radiolarites: An example from the Western Tethys. In: Schwarz, E. Georgieff, S. Piovano, E. & Ariztegui, D. (eds), Sedimentology at the Foot of the Andes, 18th International Sedimentological Congress, 26th September - 1st October 2010 Mendoza, Argentyna, Abstracts Volumen, CD.

Machaniec, E., Jach, R., Borecka, A. & Gradziński, M., 2010. Czynniki warunkujące sedymentację eocenu tatrzańskiego. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS'4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 57.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński M., 2009. Development of the Eocene deposits in the Polish Tatra Mountains. In: Abstracts and Guide of Excursion, Fossils - Darwin - Evolution: The 10th Anniversary Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, Slovakia. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, p. 24–25.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński, M., 2009. Eocene transgressive deposits in the Polish Tatra Mountains: Preliminary results. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds), 27th IAS Meeting, 20-23 September 2009 Alghero – Italy. Abstract Book. Editrice Democratica Sarda, Sassari, p. 218.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubík, M., 2008. Recurvoides born of hell: a foraminiferal assemblage from the Toarcian black shales associated with the hydrothermal vent (Tatra Mountains, Western Tethys). In: Filipescu, S. & Kaminski, M. A. (ed.): Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 61.

Tyszka, J., Jach, R. & Bubik, M., 2008. Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydrotermalnymi taroku (Tatry Zachodnie). In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.

Dudek, T. & Jach, R., 2006. Minerały ilaste jako wskaźnik środowiska sedymentacji jurajskich utworów manganowych w Zachodnich Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 115.

Gradziński, M., Jach, R., Riding, R. & Uchman, A., 2006. Słodkowodne stromatolity i onkoidy w zlepieńcach eoceńskich Doliny Suchej Wody w Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 123.

Jach, R. & Myczyński, R., 2006. Nektonic fauna from the Toarcian-Aalenian red deposits of the Krížna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masary, Brunensis, 33–34 [2003–2004]: 38–40.

Jach, R., 2005. Lower-Middle Jurassic facies development of the Krížna Unit in the Western Tatra Mts., Poland. In: 24th Meeting of the International Association of Sedimentologists, 10–13 January 2005, Muscat, p. 87.

Jach, R. & Dudek, T., 2005. Microbial structures as indicators of hydrothermal origin of the Jurassic Mn- and Fe-bearing rocks, Tatra Mountains, Poland. In: 157th Meeting of Society for general Microbiology, 12–14 September 2005, Keel University, Abstracts, p. 46–47.

Jach, R. & Dudek, T., 2004. Depozycja toarckich utworów manganowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 92.

Jach, R., 2004. Mn- and Fe- mineralized microbial structures in the Toarcian vent deposits (Kríža unit, Tatra Mts, Poland). In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 151.

Jach, R., 2004. Toarcian crinoidal tempestites in the Krížna unit, Western Tatra Mountains, Poland. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 150.

Starzec, K. & Jach, R., 2004. Osady z glaukonitem jako wskaźnik niskiego tempa sedymentacji w utworach przełomu dolnej i środkowej jury w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, 21–24 czerwca 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 124.

Dudek, T. & Jach, R., 2003. Clay minerals from shales associated with Jurassic manganese-bearing carbonates, Tatra Mts, Poland; the pilot results. In: Euroclay, Modena, June 22–26 2003, pp. 87–88.

Jach, R., 2003. Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. Tomy Jurajskie, 1: 113–114.

Jach, R., Dudek, T. & Barski, M., 2003. Toarcian manganese- bearing deposits in the Kri1na Unit (Tatra Mts., Poland). A record of submarine hydrothermal activity. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 87.

Jach, R., Dudek, T. & Barski, M., 2003. Toarckie osady manganowe jednostki kriżniańskiej (Polskie Tatry Zachodnie): zapis podmorskiej aktywności hydrotermalnej. Tomy Jurajskie, 1: 114–115.

Jach, R., Kędzierski, M. & Tyszka, J., 2003. Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). Przegląd Geologiczny, 51: 261.

Starzec, K. & Jach, R., 2003. Glaucony in the Lower Jurassic deposits of the Kri1na Unit (Tatra Mts., Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 1, Szeged, p. 96.

Jach, R., 2002. An upward shallowing trend in the Domerian-Lower Toarcian deposits of the Krizna Unit, Tatra Mountains, Western Carpathians, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, September 16–19 2002. Abstract and Program. International Subcommission on Jurassic Stratigraphy, p. 94.

Jach, R., 2002. Lower/Middle Jurassic facies from the Križna Unit, Tatra Mts, Western Carpathians, Poland. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava.Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, 84–85.

Jach, R., 2002. Synsedymentacyjne procesy krasowe zapisane w sekwencjach utworów węglanowych - zarys problematyki. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego, Pińczów, 25–27.10.2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, pp. 38–39.

Jach, R., Kędzierski, M. & Tyszka, J., 2002. The lower Jurassic dysoxic-anoxic deposits of the Krizna Unit, Tatra Mts., Western Carpathians, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International symposium on the Jurassic system. Mondello, September 16–19 2002. Abstracts and program. Palermo 12–22 September 2002, p. 95.

Tyszka, J., Jach, R. & Kędzierski, M., 2002. Wiek i paleośrodowisko ciemnych osadów toarku, profil z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań, 26–28 września 2002. Materiały konferencyjne, pp. 58–59.

Gradziński, M. & Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe – powstanie, rozwój, osady wewnętrzne. In: Gradziński, M., Mleczek, T., Pukowski, J., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26-28.10.2001. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, p. 23.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Brekcje zboczowe z Doliny Długiej, Tatry Zachodnie: wiek i warunki powstania. In: Pokrywy stokowe jako zapis zmian klimatycznych w późnym vistulianie i holocenie. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 15–17.

Jach, R. & Tyszka, J., 2001. "Toarckie wydarzenie anoksyczne", profil z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 16.

Jach, R., 2001. Facies variation of the Lower/Middle Jurassic deposits, Križna Unit, Polish West Tatra Mountains: Preliminary results. In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, p. 51.

Jach, R., 2001. Lower Jurassic spiculite facies from the Lower Subtatric Succession of the Tatra Mountains, Poland. In: 12thMeeting of Association of European Geological Societies, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 70–71.

Jach, R., 2001. Sytuacja geologiczna Skał Gaudynowskich, rów Rybnej, Wyżyna Krakowska. In: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne - referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10–11 maja 2001 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 59–60.

Jach, R., 2001. Zmienność facjalna utworów przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Polskie Tatry Zachodnie. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 15.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2000. Nowe stanowisko czwartorzędowych brekcji zboczowych w Tatrach. In: Baryła, J., Gradziński, M., & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, p. 36.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach, R., 2000. Mikrobialno otwornicowe makroonkoidy w skondensowanych utworach przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Tatry Polskie. In: Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego – Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo 28-29.09.2000. Polskie Towarzystwo Geologiczne, p. 9.

Inne publikacje:

Jach, R., 2006. Sztolnie na Lejowych Baniach w Dolinie Lejowej. Jaskinie, 43: 25.

Jach, R., 2002. Stare sztolnie górnicze w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Jaskinie, 28: 24-25.

Jach, R., 2002. Kolejna sztolnia na Huciańskim Klinie. Jaskinie, 29: 7.