dr Rafał Chodyń

Zakład: Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Stanowisko: adiunkt w zakładzie Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Pokój: 2.35
Telefon: 12 664 4378
E-mail: rafal.chodyn@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

 • geologia regionalna alpejskich górotworów fałdowych (w szczególności Karpat)
 • kartografia geologiczna
 • morfotektonika
 • GIS w geologii

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Morfotektonika pogórza karpackiego między Rabą a Wisłoką (polskie Karpaty zewnętrzne)
 • Fałd Brzanka - Liwocz w planie strukturalnym płaszczowiny śląskiej pogórza karpackiego

 

Doświadczenie zawodowe

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Kowal-Kasprzyk, J., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A., Wójcik-Tabol, P. & Chodyń, R., 2016. Upper Cretaceous Ostravice Sandstone in the Polish sector of the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 67: in press.

Elżanowski, A., Bieńkowska-Wasiluk, M., Chodyń, R. & Bogdanowicz, W., 2012. Anatomy of the coracoid and diversity of the Procellariiformes (Aves) in the Oligocene of Europe. Palaeontology, 55: 1199–1221.

Zhang, G., Uchman, A., Chodyń, R. & Bromley, R. G., 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. now. In Eocene turbidites, Polish Carpathians: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58: 75–86.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A. & Chodyń, R., 2007. Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 269–290.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2013/14)

 • Wykłady:
  Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji (WB.ING-60)
  Kartografia i teledetekcja (WB.IB.N-OP-1z)
 • Ćwiczenia:
  Kartografia geologiczna (WB.ING-16;
  Metody komputerowe w geologii (WB.ING-14;
  Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji (WB.ING-60);
 • Kurs terenowy:
  Kartografia geologiczna - ćwiczenia terenowe (WB.ING-18;
  Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych (WB.ING-42;
  Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji (WB.ING-60)
 • Pracownia magisterska (WB.ING-108)