Rada Instytutu:

Pracownicy samodzielni:

1.  Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński – Przewodniczący Rady ING UJ

2.  Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

3.  Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński

4.  Dr hab. Michał Gradziński

5.  Prof. dr hab. inż. Marek Michalik

6.  Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

7.  Dr hab. Mariusz Rospondek

8.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

9.  Prof. dr hab. Joachim Szulc

10. Prof. dr hab. Alfred Uchman

11. Dr hab. Mariusz Kędzierski

12. Dr hab. Bogusław Kołodziej

13. Dr hab. Michał Skiba

14. Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:

15. Dr Beata Dziubińska

16. Dr Elżbieta Machaniec

17. Dr Anna Lewandowska

18. Dr Dorota Salata

Przedstawiciele pracowników technicznych:

19. mgr inż. Piotr Korecki

20. mgr inż. Joanna Migas

 

Przedstawiciele studentów:

21. Wiktoria Pająk

22. Agnieszka Podolak

23. Wiktoria Zapalska

24. Paweł Zegadło

Przedstawiciel doktorantów:

25. mgr Magdalena Skoneczna

Zaproszeni goście:

Prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka