Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia nauk geologicznych na UJ zaczyna się wraz z powołaniem w 1782 r. Jana Jaśkiewicza na kierownika Katedry Historii Naturalnej oraz Chemii. Utworzył on Muzeum Mineralogiczne w Obrębie Gabinetu Historii Naturalnej w Collegium Physicum UJ (obecnie Collegium Kołłątaja) przy ul. Anny 6. W 1886 r. powstał Gabinet Geologiczny, z siedzibą w Collegium Physicum UJ, kierowany przez prof. Władysława Szajnochę do 1928r. Była to w tym czasie największa geologiczna placówka naukowa w Polsce. Na UJ funkcjonowały wówczas 3 oddzielne placówki naukowe: Gabinet Geologiczny przemianowany w 1929 r na Zakład Geologiczny, Gabinet Mineralogiczny oraz Pracownia Paleontologiczna. W 1951 r. zarządzeniem ówczesnych władz państwowy zlikwidowano zakłady Geologii, Mineralogii i Paleontologii UJ i przyłączono je do AGH. W 1957 roku powołano Katedrę Geologii oraz Katedrę Mineralogii i Petrografii UJ, a rok później utworzono Zakład Paleontologii przy Katedrze Geologii UJ. W 1972 roku powstał Instytut Nauk Geologicznych, oraz w roku 1975 otwarto ponownie studia na kierunku geologia. Badania paleontologiczne w 1975 roku kontynuowało trzech pracowników Instytutu: prof. dr hab. Marian Książkiewicz z Zakładu Geologii (skamieniałości śladowe) oraz dwóch pracowników z Zakładu Paleozoologii, wówczas jeszcze jako docenci: prof. dr hab. Stanisław Geroch (mikrofauna otwornicowa, okrzemki) i prof. dr hab. Elżbieta Morycowa (koralowce, kalpionellidy, mikrofacje), dr Elżbieta Porębska (graptolity), dr hab. Marta Bąk (promienice), dr Elżbieta Witkowska (kopalne bruzdnice). Obecnie badania paleontologiczne (w tym również będące częścią innych opracowań) prowadzone są przez 10 pracowników Instytutu Nauk Geologicznych: 6 z Zakładu Paleozoologii (prof. dr hab. Elżbieta Morycowa, prof. dr hab. M. Adam Gasiński, dr hab. Bogusław Kołodziej, dr inż. Ewa Malata i dr Elżbieta Machaniec). dr hab. Marta Oszczypko-Clowes), 3 z Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska (dr hab. Stanisław Leszczyński, dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. dr hab. J. Szulc,) oraz 1 z Zakładu Geodynamiki i Geologii Środowiskowej (prof. dr hab. Alfred Uchman). Ponadto, prace paleontologiczne prowadzone są przez 6 uczestników studiów doktoranckich ING UJ: mgr Agnieszkę Mącznik, mgr Weronikę Baliniak, mgr Oliwię Kowalczewską, mgr Agatę Kaczmarek (nannoplankton) oraz mgr Klaudiusza Salamona (makrofauna). Obecnie zakład liczy 6 pracowników naukowych (2 profesorów, 4 doktorów), jednego pracownika pomocniczego oraz 5 doktorantów.

Profil badawczy Zakładu:

Kontynuacja badań mikropaleontologicznych tzw. polskiej szkoły mikropaleontologii stosowanej prof. Józefa Grzybowskiego. Prowadzenie badań biostratygraficznych, paleoekologicznych, paleobio-geograficznych i paleobiologicznych utworów mezozoicznych i kenozoicznych Alpidów na postawie otwornic (prof. dr hab. M. A. Gasiński, dr inż. Ewa Malata i dr Elżbieta Machaniec), nannoplanktonu wapiennego (dr hab. M. Oszczypko-Clowes), oraz badania makrofauny (prof. dr hab. E. Morycowa, dr hab. B. Kołodziej).

Pracownicy: