Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii

Główne Kierunki badań

Pracownicy Zakładu Mineralogii, Petrologii i Geochemii prowadzą badania w zakresie mineralogii i geochemii aerozoli, archeomineralogii, mineralogii krzemianów warstwowych (minerałów ilastych), mineralogii środowiskowej, mineralogii i geochemii złóż Cu, Zn, Pb i Mo, geochemii organicznej, petrologii skał osadowych, magmowych i metamorficznych, a także geochemii skał osadowych.

Pracownicy: