Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy:

 

Problematyka badawcza Zakładu Kartografii Geologicznej i Tektoniki:

Opracowania geologiczno-kartograficzne – mapy (w tym arkusze Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000) z wykorzystaniem geologiczno-kartograficznych badań terenowych oraz metod GIS, a w szczególności numerycznych modeli terenu opartych na metodzie LIDAR oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych, a także wyników głębokich wierceń.

Litofacje, litostratygrafia i geodynamika wybranych sekwencji utworów Karpat zewnętrznych i wybranych aspektach Alp Wschodnich, Apeninów, Sycylii etc, a w tym:
 - wieloaspektowe opracowanie i formalizacja wybranych jednostek litostratygraficznych
 - badania utworów chaotycznych, olistostrom i olistolitów jako indykatorów paleogeodynamicznego i paleogeograficznego rozwoju Karpat zewnętrznych oraz wybranych obszarów orogenicznych cyklu alpejskiego, m.in. Alp i Apeninów.  
 - opracowanie geologii regionalnej w wybranych fragmentach ww. górotworów

Morfotektonika - odtwarzania procesów tektonicznych i neotektonicznych w oparciu o analizę geomorfologiczną, zwłaszcza w alpejskich obszarach orogenicznych

Petrotektonika skał uskokowych w Tatrach Zachodnich i w Sudetach a w tym analiza mikrostruktur tektonicznych w strefach uskokowych oraz analiza morfometryczna tekstur skał uskokowych.

Ochrona przyrody nieożywionej, a w tym badania i stały konsulting dla potrzeb Gorczańskiego Parku Narodowego

Geoturystyka - prace poświęcone walorom geoturystycznym wybranych obszarów i stanowisk w Karpatach.