Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat

  • mgr inż. Joanna Migas

stanowisko: Starszy specjalista
pełnione funkcje: Kierownik, Starszy specjalista
e-mail: joanna.migas@uj.edu.pl
telefon:12-664-4360

  • Joanna Dobosz

stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
pełnione funkcje: Samodzielny referent administracyjny
pokój: 2.05
e-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
telefon:12-664-4361

Sekretariat ds. studenckich (Dziekanat WGiG - studia na kierunku geologia)

  • mgr Ewa Kwiatkowska
stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych
pełnione funkcje: Specjalista ds. administracyjnych
pokój: 1.08
e-mail: ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4355

 

Laboratorium mikroskopii skaningowej

  • mgr inż. Anna Łatkiewicz
Zakład: Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Pelnione funkcje: Starszy specjalista nauk.-techn.
Stanowisko: Starszy specjalista nauk.-techn.
pokój: 0.28
e-mail: anna.latkiewicz@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4312

 

Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej, Pracownia sedymentologiczna, Magazyn chemiczny

  • mgr Katarzyna Maj-Szeliga
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ
Stanowisko pracy: specjalista inżynieryjno-techniczny
Funkcje: Opieka nad - Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownią dyfrakcji rentgenowskiej, Pracownią sedymentologiczną 0.14.2, Magazynem chemicznym.
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownia kruszenia i przesiewania skał

  • mgr Małgorzata Wendorff-Belon
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ
Stanowisko pracy: samodzielny geolog
Funkcje: Opieka nad - Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownią kruszenia i przesiewania skał, magazynem chemicznym
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Pracownia IT

  • mgr inż. Piotr Korecki
Stanowisko: Starszy specjalista ds. informatyki
Funkcje:
Administrator sieci komputerowej
Administrator i redaktor strony Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
pokój: 3.08
e-mail: piotr.korecki@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4412

 

Biblioteka

  • mgr Małgorzata Włodarska
stanowisko: bibliotekarz
pokój: 1.05
e-mail: malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4409

Pracownia fotograficzna

  • Waldemar Obcowski
stanowisko: Starszy mistrz
Pokój: 0.27
e-mail: w.obcowski@uj.edu.pl

telefon: 12-664-4414

Pracownia szlifierska

  • Krzysztof Podsiadło

e-mail: krzysztof.podsiadlo@uj.edu.pl
stanowisko: Technik
telefon: 12-664-4307