Pracownicy administracyjni

Sekretariat

Sekretariat ds. studenckich

Pracownia Kartografii Geologicznej

Pracownia szlamownicza

Laboratorium mikroskopii skaningowej

Labratorium ilaste, Laboratorium spektroskopii absorbcyjnej w podczerwieni, Pracownia kalcymetru, Pracownia kruszenia i przesiewania skał

Laboratorium Chemiczne, pracownia mikroskopii optycznej

Pracownia IT

Biblioteka

Pracownia fotograficzna

Pracownia szlifierska

Portiernia

 

Personel sprzątający

PTG