Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ADRES ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków
Nr pom. Nazwa pomieszczenia/imię i nazwisko Tel. Tel. FAX e-mail
-1.03.0 Szlifiernia Krzysztof Podsiadło 12 664 4307      
0.07.0 Portiernia 12 664 4050      
0.14.0 Pracownia preparatyki skał i sedymentologiczna 12 664 4308      
0.24.0 Pracownia preparatyki mikroskamieniałości 12 664 4309     lucyna.bobrek@uj.edu.pl
0.26.1 Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy 12 664 4310      
0.27.0 Pracownia fotograficzna Waldemar Obcowski 12 664 4414 4300   w.obcowski@uj.edu.pl
0.28.0 Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy  12 664 4312      
1.04.0 Gab. Prodziekana/Dyr. ds. stud. (ING i IGiGP) 12 664 4353      
1.05.0 Biblioteka  mgr Małgorzata Włodarska 12 664 4409 4323   malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
Krzysztof Olejak   krzysztof.olejak@uj.edu.pl
1.06.0 Biblioteka - magazyn czasopism mgr Zofia Struś 12 664 4410     ptg@uj.edu.pl
1.08.0 Dziekanat ds. studenckich mgr Ewa Kwiatkowska 12 664 4355 4302 4303 ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
mgr Anna Strzelec 12 664 5243 annaaga.strzelec@uj.edu.pl
1.09.0 Dziekanat ds. studenckich mgr Ewa Pałczyńska 12
664 4356
ewa.palczynska@uj.edu.pl
mgr Elżbieta Krąż (urlop macierzyński)   elzbieta.kraz@uj.edu.pl
mgr Szymon Skurzok 12
664 5246
szymon.skurzok@uj.edu.pl
1.30.0 Kolo Naukowe Geologów Stud. UJ   12 664 4411      
2.05.0 Sekretariat ING mgr Joanna Migas

12 664 4360

4304 4305 joanna.migas@uj.edu.pl
lic. Joanna Dobosz 12 664 4361 joanna.jurczyk@uj.edu.pl
2.05.1 Gabinet Dyrektora ING 12 664 4359      
2.07.0 Dziekanat mgr Agnieszka Siwiec 12 664 4351   4301 aga.siwiec@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Woźnica-Hofman 12 664 4352  katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
2.07.1 Gabinet Dziekana WGiG 12 664 4350      
2.10.0 Pokój pracownika naukowego 12 664 4363      
2.11.0 dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ 12 664 4364     michal.gradzinski@uj.edu.pl
2.12.0 prof. dr hab. Stanisław Leszczyński 12 664 4365     stan.leszczynski@uj.edu.pl
2.13.0 dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ 12 664 4366     mariusz.kedzierski@uj.edu.pl
2.14.0 Pokój pracownika naukowego 12 664 4367      
2.16.0 prof. dr hab. Alfred Uchman 12 664 4368     alfred.uchman@uj.edu.pl
2.17.0 dr hab. Bogusław Kołodziej 12 664 4369     boguslaw.kolodziej@uj.edu.pl
2.19.0 Pokoj magistrantów 12 664 4408      
2.20.0 dr Elżbieta Machaniec 12 664 4370     elzbieta.machaniec@uj.edu.pl
dr inż. Ewa Malata 12 664 4371     ewa.malata@uj.edu.pl
2.21.0 dr hab. Renata Jach 12 664 4372     renata.jach@uj.edu.pl

dr Wojciech Wróblewski

12 664 4373

 

 

wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

2.23.0

Pokój doktorantów:

12 664 4404

 

 

 

inż. Kinga Borek

 

 

kinga.borek@doctoral.uj.edu.pl

mgr Oliwia Kowalczewska      oliwia.kowalczewska@doctoral.uj.edu.pl
mgr Weronika Łaska     weronika.laska@doctoral.uj.edu.pl
mgr Przemysław Sala     p.sala@doctoral.uj.edu.pl
2.24.0 prof. dr hab. Adam Gasiński 12 664 4374     adam.gasinski@uj.edu.pl
2.25.0 Pracownia mikrofauny 12 664 4313      
2.26.0 Pokój doktorantów: 12 664 4405      
mgr Weronika Baliniak    

weronika.baliniak@doctoral.uj.edu.pl

mgr Anna Gądek

 

 

anna.lula@doctoral.uj.edu.pl

mgr Magdalena Jelonek

 

 

magdalena.lata@doctoral.uj.edu.pl

mgr Agnieszka Mącznik

 

 

agnieszka.macznik@uj.edu.pl

mgr Krzysztof Ninard

 

 

k.ninard@doctoral.uj.edu.pl

2.28.0

Pokój doktorantów:

12 664 4406

 

 

 

mgr Marta Kisiel

 

 

m.kisiel@doctoral.uj.edu.pl

mgr Bartosz Kluska

 

 

bartosz.kluska@doctoral.uj.edu.pl

mgr Katarzyna Płonka

 

 

katarzyna.plonka@doctoral.uj.edu.pl

mgr Justyna Rosek

 

 

justyna.rosek@doctoral.uj.edu.pl

mgr Magdalena Skoneczna

 

 

m.skoneczna@doctoral.uj.edu.pl

2.30.0

Pokój doktorantów:

12 664 4407

 

 

 

mgr Agata Kaczmarek

 

 

agata.kaczmarek@doctoral.uj.edu.pl

mgr Klaudiusz Salamon

 

 

klaudiusz.salamon@doctoral.uj.edu.pl

mgr Aleksandra Sikora

 

 

olaa.sikora@doctoral.uj.edu.pl

mgr Adam Wierzbicki

 

 

adam.wierzbicki@doctoral.uj.edu.pl

2.31.0

 

12 664 4375

 

 

 

2.32.0

 

12 664 4376

 

 

 

2.33.0

dr Anna Lewandowska

12 664 4377

 

 

anna.lewandowska@uj.edu.pl

2.35.0

dr Rafał Chodyń

12 664 4378

 

 

rafal.chodyn@uj.edu.pl

dr Maciej Kania

12 664 4379

 

 

maciej.kania@uj.edu.pl

2.38.0

dr Monika Kasina

12 664 4380

 

 

monika.kasina@uj.edu.pl

dr Michał Stachacz

12 664 4381

 

 

michal.stachacz@uj.edu.pl

2.39.0

prof. dr hab. Elżbieta Moryc

12 664 4383

 

 

elzbieta.moryc@uj.edu.pl

Pokój pracownika naukowego

12 664 4382

 

 

 

3.03.0

Pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej

12 664 4314

 

 

 

3.05.0

Pracownia spektroskopi absorpcyjnej w podczerwieni 

12 664 4315

 

 

 

3.06.0

Laboratorium rozwojowe I

12 664 4316

 

 

 

3.07.0

Laboratorium rozwojowe II

12 664 4317

 

 

 

3.08.0

Pracownia kart. geol. i teledetekcji

12 664 4389

 

 

 

mgr inż. Piotr Korecki

12 664 4412

4311

 

piotr.korecki@uj.edu.pl

3.11.0

Pracownia mikr. optycznej

12 664 4318

 

 

 

3.13.0

prof. dr hab. Marek Michalik

12 664 4384

 

 

marek.michalik@uj.edu.pl

3.14.0

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

12 664 4385

 

 

m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

3.15.0

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

12 664 4386

 

 

p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

3.16.0

Pokój gościnny

12 664 4387

 

 

 

3.17.0

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ

12 664 4388

 

 

michal.skiba@uj.edu.pl

3.20.0

dr Dorota Salata

12 664 4393

 

 

dorota.salata@uj.edu.pl

3.21.0

Pokój gościnny 2

12 664 4390

 

 

 

3.23.0

Pokoj pracowników technicznych: 

12 664 4413

 

 

 

mgr Lucyna Bobrek

 

 

lucyna.bobrek@uj.edu.pl

mgr Anna Łatkiewicz

 

 

anna.latkiewicz@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Maj-Szeliga

 

 

katarzyna.maj@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Wendorff-Belon

 

 

malgorzata.wendorff@uj.edu.pl

3.24.0

Laboratorium minerałów ilastych - pokój przygotowawczy

12 664 4319

 

 

 

3.27.0

Laboratorium minerałów ilastych - Pracownia mineralogiczna

12 664 4320

 

 

 

3.29.0

Laboratorium geochemii nieorganicznej

12 664 4321

 

 

 

3.31.0

Laboratorium geochemii organicznej

12 664 4322

 

 

 

3.34.0

Magazyn chemiczny

4357

 

 

 

3.36.0

prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz

12 664 4391

 

 

zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl

3.37.0

dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

12 664 4392

 

 

m.rospondek@uj.edu.pl

3.38.0

Biuro ZintegrUJ

 

 

 

 

3.40.0

dr Piotr Jaglarz

12 664 4395

 

 

piotr.jaglarz@uj.edu.pl

dr Piotr Łapcik

12 664 4396

 

 

piotr.lapcik@uj.edu.pl

3.43.0

 

12 664 4397

 

 

 

dr Beata Dziubińska

12 664 4398

 

 

beata.dziubinska@uj.edu.pl

3.44.0

prof. dr hab. Andrzej Ślączka

12 664 4399

 

 

nestor.oszczypko@uj.edu.pl

prof. dr hab. Nestor Oszczypko

12 664 4403

 

 

andrzej.slaczka@uj.edu.pl